8.9.4. Achitarea taxei
Înapoi
8.9.4.1. Cînd se achită taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale?

Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) se achită de către agenţii economici pină la eliberarea autorizaţiilor integral la conturile trezoreriale ale bugetului de stat. În cazul autorizaţiilor multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT cu termenul de valabilitate un an, eliberate după trimestrul I, se achită pină la eliberarea acestor autorizaţii (art. 7 al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ