7.1. Noţiuni Generale
Înapoi
7.1.1. Ce sunt resursele naturale?

Sub aspect fiscal, resurse naturale includ: -apa captată din orice surse (izvoare); - mineralele utile (zăcămintele); - lemnul eliberat pe picior (art.299 pct.1) al Codului fiscal).

7.1.2. Ce include sistemul resurselor naturale?

Sistemul taxelor pentru resursele naturale include următoarele taxe: - taxa pentru apă; - taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice; - taxa pentru efectuarea explorărilor geologice; - taxa pentru extragerea mineralelor utile; - taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile; - taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile; - taxa pentru lemnul eliberat pe picior (art.300 alin.(2) din CF)

7.1.3. Care sînt actele normative în baza cărora se administrează taxele pentru resursele naturale?

Actele normative în baza cărora se administrează taxele pentru resursele naturale sînt: - Titlul VIII "Taxele pentru resursele naturale", adoptat prin Legea nr. 67-XVI din 05.05.2005; - Legea pentru punere în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal nr.68-XVI din 05.05.2005; - Legea cu privire la resursele naturale nr.1102 din 06.02.1997.

7.1.4.

Ce se subînțelege prin noțiunea de minerale utile?

        În scopul aplicării titlului VIII al Codului fiscal, prin noțiunea de minerale utile se subînțelege acumulări, în subsol, de minerale naturale, hidrocarburi şi ape subterane, ale căror compoziţie chimică şi proprietăţi fizice permit folosirea lor în sfera producţiei materiale şi consumului imediat sau după prelucrare. La substanţe minerale utile se referă şi rămăşiţele biologice împietrite (fosile) aflate în subsol (art. 299 pct. 2) din Codul fiscal).

7.1.5.

Cum se achită taxele pentru resursele naturale?

        În conformitate cu prevederile art. 301 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă şi achită în bugetul local de nivelul al doilea taxele în cauză, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, potrivit modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 172/2019.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ