6.13.5. Achitarea taxei
Înapoi
6.13.5.1. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011, publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)

        (în vigoare pînă la data 13.01.2012)

        Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale?

        Taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale se achită de către subiecţii impunerii la intrarea unităţilor de transport în şi/sau ieşirea din Republica Moldova la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) Codul fiscal) sau nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale (art. 294 alin. (3) Codul fiscal).

6.13.5.2. .

.

Arhiva

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011, publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)

        (în vigoare pînă la data 13.01.2012)

        Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale?

        Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale (organul vamal, instituţiile bancare (în cazul în care sunt acestea sunt amplasate la birourile (posturile) vamale), alte organe sau serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei)) (art. 298 alin. (2) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ