7.8.7. Darea de seamă
Înapoi
7.8.7.1. Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

Darea de seamă la taxa pentru pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă de către beneficiarii forestieri-persoanele juridice şi fizice (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) (art.330 şi 331 al Codului fiscal).

7.8.7.2.

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

        Darea de seamă fiscală la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă, trimestrial pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

        Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

        Darea de seamă la taxa la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

        Darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă în baza formularului „Forma TRN15”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15”.

        Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.

        Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezenta în baza formularului „Forma TL06”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale”. (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

        Cînd se prezintă darea de seamă la la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

        Darea de seamă la taxa la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

7.8.7.3.

În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

        Darea de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

Arhiva

        Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale, care include și taxa pentru lemnul eliberat pe picior, se prezintă în baza formularului dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

        Darea de seamă la taxa pentru la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se prezintă în baza formularului "Forma TL-06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 22 din 03.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele penrtu resursele naturale".

7.8.7.4.

Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

        Formularul dării de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

Arhiva

        Cum se completează formularul dării de seamă - Forma TRN 15 prin care se prezintă taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

        Formularul Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, se completează conform Anexei nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1721 din 05.12.2014 privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 publicat în Monitorul Oficial nr. 366-371/1843din 12.12.2014)

        Cum se completează formularul dării de seamă la taxa la taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Forma TL-06)?  

        Formularul dării de seamă la taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Forma TL-06) se completează conform "Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal", aprobată prin Ordinul IFPS nr.74 din 26.04.2006.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ