8.2.2. Subiecţii impunerii
Înapoi
8.2.2.1. Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova (art. 337 al Codului fiscal).

8.2.2.2. Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova posesorii de tractoare?

Da, posesorii de tractoare, cu excepţia cazului în care tractoarele sunt folosite în activitatea agricolă, sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Pentru tractoarele, inclusiv remorcile, folosite în activitatea agricolă taxa nu se calculează şi nu se achită, deoarece acestea nu sunt obiecte ale impunerii (art.337, art. 338 ale Codului fiscal).

8.2.2.3.

În cazul în care taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a fost achitată din numele persoanei care nu este proprietar al autovehiculului, urmează a fi considerată că obligația fiscală executată?

Subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa), conform art. 337 din Codul fiscal, sunt persoanele fizice şi persoanele juridice posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

Posesor de autovehicul, conform art. 336 pct. 11) al Codului fiscal, este persoană fizică sau persoană juridică în a cărei posesie se află autovehiculul. Informația despre fiecare vehicul (agregat), despre dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra acestora, despre titularii de drepturi, despre titlurile de proprietate, despre tranzacţii cu vehicule şi alte temeiuri pentru generarea, modificarea, suspendarea şi încetarea drepturilor, sunt acumulate în Registrul de stat al transporturilor.

Respectiv, subiect al impunerii este posesorul autovehiculului, a cărui drepturi de posesie (proprietate, uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj etc.), sunt înregistrate în Registrul de stat al transporturilor.

Conform art. 341 alin. (5) din Codului fiscal, taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei.

Astfel, taxa achitată din numele persoanei care nu este posesor al autovehiculului și, respectiv, nici subiect al impunerii, nu poate fi considerată ca obligație fiscală executată.

În cazul respectiv, persoanei care nu este posesor al autovehiculului i se restituie suma taxei achitate, iar posesorul autovehiculului urmează să achitate taxa.

8.2.2.4.

Sunt asociațiile obștești subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

În conformitate cu art. 337 al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt persoanele fizice şi persoanele juridice - posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

Drept urmare, asociația obștească ca persoană juridică, care are în posesie autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ