29.1.7.8. Reținerea finală a impozitului din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din veniturile aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 alin. (35) CF)
Înapoi
29.1.7.8.1.

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producție agricolă în formă naturală?

        Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. 

        Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, la achitarea venitului urmează a fi efectuată o reținere finală a impozitului în mărime de 5%. 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Arhiva

Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

 Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, la achitarea venitului rețin un impozit final în mărime de 3 % .

 Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y2) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

 

 

Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

 Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, la achitarea venitului rețin un impozit final în mărime de 3 % .

 Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y2) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

 

 

Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

        Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural. 

        Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate.

        Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y2) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care persoana juridica achizitioneaza de la persoanele fizice producţie agricolă în forma naturala?  

        Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

        Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

        Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

        De asemenea, menţionăm că, potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la producţia din horticultura în formă naturală se atribuie şi legumele în stare proaspăta folosite pentru consum curent, export şi ca materie primă în industria alimentară.

        Prin urmare, în cazul în care, entitatea achiziţionează de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), producţia agricolă  în formă naturală, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va reţine în prealabil impozitul pe venit în mărime de 7 %, stabilit prin art.90 din Codul fiscal.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) retin în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzatorii individuali si gospodariile taranesti (de fermier), pe veniturile obtinute de catre aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se retine în prealabil suma în marime de 5% din platile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre acesta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul fiscal. Totodata, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obtinute de persoanele fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum si de la livrarea productiei din fitotehnie si horticultura în forma naturala si a productiei din zootehnie în forma naturala, în masa vie si sacrificata, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. De asemenea, mentionam ca, potrivit explicatiilor prezentate de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la productia din horticultura în forma naturala se atribuie si legumele în stare proaspata folosite pentru consum curent, export si ca materie prima în industria alimentara. Totodata, hreanul în forma naturala, face parte din legume radacinoase, atribuita la cultura legumelor si semintelor, subclasa 01.12.1 din Clasificatorul Activitatilor din Economia Moldovei, din 09.02.2000 (CAEM ). Prin urmare, în cazul în care, entitatea achizitioneaza de la persoanele fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier), radacini de hrean în forma naturala, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va retine în prealabil impozitul pe venit în marime de 5 %, stabilit prin alin.(3) art.90 din Codul fiscal.

29.1.7.8.2.

La ce cotă urmează a se reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice – cetăţeni a peştelui viu, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal?

        Potrivit art. 901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menționat reţin un impozit în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

        Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice – cetăţeni a peştelui viu de către persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, urmează a fi efectuată în mărime de 5%.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Arhiva

        Potrivit art. 901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menționat reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

        Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice – cetăţeni a peştelui viu de către persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, urmează a fi efectuată în mărime de 3%.  

        Concomitent, menționăm, că deoarece această reţinere este finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile menționate nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către beneficiar.

 

 

Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

        Potrivit art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menționat reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. 

 Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice – cetăţeni a peştelui viu de catre persoanele specificate la alt. 90 din Codul fiscal, urmează a fi efectuată în marime de 2%. 

 Concomitent, menționăm, că deoarece această reţinere este finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, veniturile menționate nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către beneficiar.

        Urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice –cetăţeni a peştelui viu? 

        Conform prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată este sursă de venit neimpozabilă. Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, venitul obţinut de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la realizarea acestui produs cade sub incidenţa prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal şi constituie sursă de venit neimpozabilă . Astfel, reieşind din cele relatate menţionăm că, la achiziţionarea peştelui în formă naturală de la persoanele fizice – cetăţeni agentul economic nu are obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din venitul obţinut de către aceştia.

29.1.7.8.3.

Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei agricole (producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural) unui agent economic – persoană juridică sau unei gospodării ţărăneşti (de fermieri), întreprinderii individuale de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

        Astfel, la momentul achitării persoanei fizice pentru livrarea producţiei agricole menționate, agentul economic (persoana juridică sau gospodăria ţărănească (de fermier), înreprinzătorul individual) va reține un impozit în mărime de 5%.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Arhiva

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

        Astfel, la momentul achitării persoanei fizice pentru livrarea producţiei agricole menționate, agentul economic (persoana juridică sau gospodăria ţărănească (de fermier), înreprinzătorul individual) va retine un impozit în mărime de 3%.

 

 

Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

        Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei agricole (producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural) de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unui agent economic – persoană juridică sau unei gospodării ţărăneşti (de fermieri), întreprinderii individuale?

        În conformitate cu prevederile art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. 

 Astfel, la momentul achitarii persoanei fizice pentru livrarea producţiei agricole menționate, agentul economic (persoana juridică sau gospodăria ţărănească (de fermier), înreprinzătorul individual) va retine un impozit în marime de 2%. 

 Respectiv, dat fiind faptul că aceasta este reţinere finală a impozitului pe venit, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, venitul persoanei fizice nu se va include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu va fi declarat de către beneficiar –persoana fizică.

        Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din zootehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unui agent economic – persoană juridică şi unei gospodării ţărăneşti?  

        Pînă la operarea modificărilor, în conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată erau surse de venit neimpozabile, fără ca să se facă precizare referitoare la subiectul căruia i se efectuează livrarea.

        Odată cu operarea modificărilor în art.20 lit. y) şi y1) din Codul fiscal prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), se considera sursă de venit neimpozabilă.

        Astfel, scutirea se va aplica doar dacă producţia va fi livrată altei persoane fizice, fiind excluşi întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier). Subiecţii în cauză, împreună cu alţi subiecţi menţionaţi în alt 90 din Codul fiscal, începînd cu anul 2014, în virtutea art.901 alin.(35) din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată.

        Respectiv, dat fiind faptul că aceasta este reţinere finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, acestea nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către acestea. Totodată, cuantumul reţinerilor totale lunare efectuate, urmează să fie achitate de către agentul economic ce a efectuat reţinerea la sursa de plată, în baza art. 92 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal.

        Menţionăm că, în prezent da către IFPS se fac modificări la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), aprobată prin Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr. 10 din 19.01.2010.

        Astfel, datele privind venitul achitat şi impozitul reţinut de la persoanele fizice ce au realizat miezul de nucă temporar se va include la codul 46 „din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), cu excepţia fondatorilor întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane”, codul sursei de venit „FON” din darea de seamă.

        Ulterior, după aprobarea noului formular, agentul economic va depune pentru luna ianuarie o Dare de seamă fiscală privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (formă nouă) corectată.

29.1.7.8.4.

Agentul economic, în perioada anului 2013, a procurat în baza actului de achiziție de la persoană fizică-cetățean producție din fitotehnie și horticultură, pentru care achitarea a fost efectuată la începutul anului 2014. Pornind de la modificările operate în art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, care se pun în aplicare începînd cu 2014, care prevederi urmează să fi aplicate asupra acestei tranzacții luînd în considerație faptul că achiziționarea a fost efectuată în anul 2013, iar achitarea a fost în anul 2014?

        În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în scopuri fiscale, se aplică metoda de evidență - contabilitatea de casă. De asemenea, potrivit art. 44 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, prin contabilitate de casă se înţelege metoda conform căreia venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială.

        Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

        Astfel, asupra plăților achitate pentru achiziționarea producției din fitotehnie și horticultură se vor răsfrînge normele perioadei fiscale în care au fost efectiv obținute aceste plăți.

        Prin urmare, reieșind din întrebarea abordată, plățile se vor impozita conform normelor fiscale stabilite pentru perioada fiscală 2014.

29.1.7.8.5.

Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.

        Totodată, explicații privind atribuirea plantelor medicinale și aromatice la categoria producției din fitotehnie în forma naturală, pot fi accesate la link-ul http://www.sfs.md/Taxa_pe_Valoarea_Adaugata.aspx?file=3454.

        Respectiv, din veniturile obținute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea plantelor medicinale se va reține impozitul pe venit în mărime de 5%.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărimea stabilită la alineatul respectiv din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural. 

        Totodată, explicații privind atribuirea plantelor medicinale și aromatice la categoria producției din fitotehnie în forma naturală, pot fi accesate la linkul http://www.fisc.md/Taxa_pe_Valoarea_Adaugata.aspx?file=3454

        Respectiv, din veniturile obținute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea plantelor medicinale se va reține impozitul pe venit în mărimea stabilită la alineatul menționat.

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 rețin un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural. 
 Totodată, explicații privind atribuirea plantelor medicinale și aromatice la categoria producției din fitotehnie în forma naturală, pot fi accesate la linkul http://www.fisc.md/Taxa_pe_Valoarea_Adaugata.aspx?file=3454. 
 Respectiv, din veniturile obținute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea plantelor medicinale se va reține impozitul pe venit în mărime de 2%.

29.1.7.8.6.

Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea producției agricole (floarea soarelui) de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.

        Respectiv, din veniturile obținute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală se va reține impozitul pe venit în mărime de 5% din articolul 901 al Codului fiscal.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărimea stabilită la alineatul respectiv din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural. 

        Respectiv, din veniturile obținute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală se va reține impozitul pe venit în mărimea stabilită la alineatul menționat din articolul 901 al Codului fiscal.

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 rețin un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural. 
 Respectiv, din veniturile obținute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzător, de la livrarea producției agricole (floarea soarelui) se va reține impozitul pe venit în mărime de 2%.

29.1.7.8.7.

Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei agricole (producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural) de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei persoane fizice?

        Începînd cu 1 ianuarie 2014, conform art.20 lit.y1 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), se considera sursă de venit neimpozabilă. 

         Astfel, scutirea se va aplica doar dacă producţia va fi livrată altei persoane fizice-cetățean, fiind excluşi întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

29.1.7.8.8. întrebarea se regăsește la nr. 29.1.7.8.5

Arhiva

        Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată, în cazul achitării venitului în folosul persoanei fizice de la achiziţionarea plantelor medicinale?
        Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. 

        Totodată, potrivit explicaţiilor prezentate de catre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr. 08/1-3-213 din 12.05.03 şi nr.12-104/1294/885 din 17.03.04) plantele medicinale şi aromatice fac parte din categoria producţiei din fitotehnie în formă naturală. 

        Prin urmare, în cazul în care întreprinderea achiziţionează de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzatorilor individuali şi gospodăriilor ţăraneşti (de fermier), plante medicinale şi aromatice, la achitarea venitului în folosul acestora, urmează de a fi reţinut impozitul pe venit în marime de 3% (reținere finală).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ