28.24. Responsabilitatea privind calculul şi achitarea TVA la buget
Înapoi
28.24.1. Care este organul responsabil de asigurarea controlului privind plata TVA în cazul importului de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova?

În temeiul art. 155 din Codul fiscal, controlul privind achitarea TVA în cazul importului de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de Organul vamal.

28.24.2.

Care este termenul de achitare a TVA la buget de contribuabilul plătitor TVA, care a beneficiat de servicii de import pe teritoriul vamal al Republicii Moldova?

     Data achitării la buget a sumei TVA aferente serviciilor importate, în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, se consideră nu mai târziu de data depunerii declaraţiei privind T.V.A. pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcție de ce are loc mai înainte.           

         Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma T.V.A., care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, cel tîrziu la data stabilită pentru prezentarea declarației pe această perioadă, cu excepţia achitării T.V.A. în buget pentru serviciile importate, a căror achitare se face la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost importat sau achitat serviciul, în funcție de ce a avut loc mai înainte. (lit. b) alin. (2) art.115 din Codul fiscal)        

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

         Data obligației privind achitarea la buget a sumei TVA aferente serviciilor importate, în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru servicii de import.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

         Data obligaţiei privind achitarea la buget a sumei TVA aferente serviciilor importate, în conformitate cu art.109 alin. (1) din Codul fiscal, se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru servicii de import.

        Care este modalitatea de achitare a TVA la buget de contribuabilul plătitor TVA, care a beneficiat de servicii de import pe teritoriul vamal al Republicii Moldova? Data obligaţiei privind achitarea la buget a sumei TVA aferente serviciilor importate, în conformitate cu art. 109 alin. (1) din Codul fiscal, se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru servicii de import. Achitarea se va efectua la сontul clasificaţiei bugetare capitolul 115 §1 (TVA pe teritoriul ţării).

 Data obligaţiei privind achitarea la buget a sumei TVA aferente serviciilor importate, în conformitate cu art. 109 alin. (1) din Codul fiscal, se consideră data prestării serviciului. Achitarea se va efectua la contul 115/1 (TVA pe teritoriul tarii).

[Modificare în Baza generalizată în temeiul modificării art.109  din Codul fiscal modificat prin Legea nr.48 din 26.03.2011, în vigoare din 04.04.2011]


28.24.3. Cine poartă responsabilitate privind veridicitatea şi corectitudinea determinării sumei TVA şi achitării ei în termen la buget?

Responsabilitatea privind determinarea corectă a sumei TVA şi achitării acesteia la buget o poartă conducătorul şi contabilul întreprinderii.

28.24.4.

Care este organul care asigură controlul privind corectitudinea calculării şi achitării TVA la buget?

        Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, controlul privind veridicitatea și corectitudinea determinării sumei impozitului și achitării în termen la buget, o poartă Serviciul Fiscal de Stat. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a şi lit. c) din Codul fiscal, controlul privind veridicitatea şi corectitudinea determinării sumei impozitului şi achitării în termen la buget, o poartă Inspectoratul fiscal de stat teritorial.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ