6.16.7. Scutiri
Înapoi
6.16.7.1.

Cine este scutit de plata taxei pentru dispozitivele publicitare?

        Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru dispozitivele publicitare sunt scutite:

        -autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

        -misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

        -Banca Naţională a Moldovei;

        -proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei.

6.16.7.2.

Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislație în partea ce ține de achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare?

        Da, autoritatea administrației publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unității administrativ-teritoriale, poate să acorde subiecților impunerii scutiri suplimentare celor menționate, inclusiv să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv și să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populației (art. 296 din Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ