5.4.2. Baza impozabilă a bunurilor imobiliare neevaluate
Înapoi
5.4.2.1. .

.

Arhiva

        Arhivă (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

        Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare neevaluate la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)?  

        Pentru bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale, baza impozabilă o constituie valoarea de bilanţ a acestora (Anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000). Pentru terenurile neevaluate baza impozabilă o constituie suprafaţa terenului, iar pentru terenurile cu destinaţie agricolă bonitatea acestora exprimată în grade-hectar (Anexa nr.1 la Legea menţionată).

5.4.2.2.

Care este baza impozabilă pentru bunurile imobiliare şi terenurile care nu au fost evaluate în scopul impozitării?

        Pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impunerii, pentru toţii subiecţii impunerii baza impozabilă constituie suprafața terenurilor.

        Pentru clădirile, construcţiile şi alte obiecte ale impunerii, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor baza impozabilă constituie:

        - persoanelor juridice, persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – valoarea contabilă a bunurilor imobiliare conform situaţiei din 1 ianuarie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite în cursul anului, inclusiv în cazul bunurilor imobiliare la care se schimbă subiectul impunerii în cursul anului – conform valorii contabile de la data dobîndirii acestora;

        - persoanelor fizice care nu sînt înregistrate în calitate de întreprinzător – costul determinat în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ