6.11.5. Calcularea taxei
Înapoi
6.11.5.1. Cum se calculează taxa pentru parcare?

Taxa pentru parcare se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea suprafaţa parcării cu cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

6.11.5.2.

Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru parcare?

        În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru parcare se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018]

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ