11.2. Subiecții impunerii
Înapoi
11.2.1.

Cine este obligat să achite impozitul pe avere?

        Subiecti ai impunerii cu impozit pe avere sunt persoanele fizice – proprietarii ai bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepția terenurilor) pe teritoriul RM, care dețin în proprietate bunuri clasificate conform art.2873 alin. (1) din Codul fiscal și anume: a căror valoare estimativă totală constituie 1,5 milioane de lei sau mai mult, iar suprafața totala constituie 120 m2 şi mai mare.

Arhiva

        Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere?

      Subiect al impunerii cu impozit pe avere, este persoana fizică – proprietară a bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepția terenurilor) pe teritoriul RM, totalitatea cărora au o suprafață de 120 m2 şi mai mare, iar valoarea estimată constituie 1,5 milioane de lei sau mai mult (art. 2872 alin. (1) din Codul fiscal).

11.2.2.

Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane?

        În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de Titlu VI1 al Codului fiscal se află în proprietate (în folosinţă) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine. (art. 2872 alin. (2) din Codul fiscal).

Arhiva

 În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate (în folosinţă) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în mărimea cotei-părţi care îi revine (art. 2872 alin. (2) din Codul fiscal).

11.2.3.

Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmășie?

        În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de Titlu VI1 al Codului fiscal se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscal (art. 2872 alin. (3) din Codul fiscal).

Arhiva

 În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmășie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale (art. 2872 alin. (3) din Codul fiscal).

11.2.4.

Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul contractului de leasing financiar?

        În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii cu impozitul pe avere este locatarul bunurilor imobiliare.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ