8.4.3. Obiectul impunerii
Înapoi
8.4.3.1. Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise ?

Obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise sînt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova (art. 350 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ