6.2.5. Achitarea taxei
Înapoi
6.2.5.1.

Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului?

        Taxa pentru amenajarea teritoriului se achită de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale (Anexa la Titlul VII). 

        Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa pentru amenajarea teritoriului o dată în an, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).

Arhiva

        Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului? 

        Taxa pentru amenajarea teritoriului se achită de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (Anexa la Titlul VII). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa pentru amenajarea teritoriului o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.292 alin. (1) al Codului fiscal).

6.2.5.2. .

.

Arhiva

        Unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

        Achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se efectuează de către subiecţii impunerii la contul trezorerial de venituri a bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) din Codul fisca0 sau nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale (serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale) (art. 294 alin. (2) Codul fiscal).

6.2.5.3. Este obligată persoana juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, să achite taxa pentru amenajarea teritoriului?

Da. Dacă agentul economic nu şi-a suspendat activitatea în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", acesta nu poate fi considerat ca întreprindere care nu activează şi urmează să calculeze şi să achite taxa pentru amenajarea teritoriului în baza principiilor generale de impozitare. Agentul economic care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, nu va avea obligaţia de achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului doar în condiţiile în care autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local), efectuînd concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, va prevedea asemenea scutiri în decizia sa.

6.2.5.4. Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului?

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului revine contribuabililor - subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

6.2.5.5. .

.

Arhiva

        Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti?

        Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei pentru amenajarea teritoriului în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) revine organelor împuternicite de autorităţile administratei publice locale (serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale) (art.298 alin. (2) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ