6.10.5. Calcularea taxei
Înapoi
6.10.5.1. Cum se calculează taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea numărului unităţilor de transport cu cota taxei pentru fiecare categorie de transport în parte, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale. (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

6.10.5.2.

Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

        În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018]

6.10.5.3.

Apare obligația de a calcula și achita taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor), pentru agentul economic în cazul în care serviciile de transport se prestează atît pe teritoriul localități, cît și între localităţi?

Subiecți ai impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor şi satelor (comunelor) (în continuare-taxă), conform art. 290 lit. i) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor).

Conform prevederilor art. 5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, operațiunile de transport rutier care se efectuează în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi sunt transporturi rutiere în trafic local, iar operațiunile de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi raion, fără a depăşi teritoriul raionului sunt transporturi rutiere în trafic raional.

Astfel, taxa stabilită de către autoritățile administrației publice locale, se aplică doar în cazul unităților de transport, prin intermediul cărora se prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) - în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localități.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ