28.17. Cotele TVA
Înapoi
28.17.1.

Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?

Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA:

a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;

b) cote reduse în mărime de: - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.2);

- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;

- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

- 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;

- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;

- 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva


Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA:

 a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;

 b) cote reduse în mărime de:

 - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);

 - 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;

 - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

 - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

 - 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;

 - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;

 - 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice;

 - 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

 - 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 229 din 01.11.2018, în vigoare 30.11.2018].

 Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA:

 a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;

 b) cote reduse în mărime de:

 – 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă pentru agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

 – 10% – la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

 - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de TVA în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);

 - 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;

 - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

 - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;

 - 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;

 - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;

 - 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018, în vigoare 01.10.2018].

Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote ale TVA:


  a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;


  b) cote reduse în mărime de:


  - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); -  8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;


  - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

  - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711 atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;


  - 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex.070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;


 - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;


 - 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn;


 c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.  Totodată comunicăm, că mărfurile corespunzătoare poziţiilor tarifare sus menţionate, sînt specificate în Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

         Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote ale TVA:

          a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;

           b) cote reduse în mărime de:

  - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de TVA în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.2);

  - 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;

  - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

  - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și la serviciile de transport și de distribuție a gazelor naturale;

  - 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar și pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;

  - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;

      c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.

  Totodată comunicăm, că mărfurile corespunzătoare poziţiilor tarifare sus menţionate, sînt specificate în Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014.

    [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA:

        a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;

        b) cote reduse în mărime de:

        - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de TVA în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.2);

        - 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;

        - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

        - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;

        - 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;

        - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;

        c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.

        Totodată comunicăm, că mărfurile corespunzătoare poziţiilor tarifare susmenţionate, sânt specificate în Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25.07.2014.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

(în vigoare pînă la 01.05.2015) 

Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA: a) cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; b) cote reduse în mărime de: - 8% - la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); - 8% - la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova , precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate; - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 3006 10, 3006 20 000, 3006 30 000, 3006 40 000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 380894, 3821 00 000, 3822 00 000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 50, 9018 31, 9018 32, 9018 39 000; - 8% - la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova; - 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova; - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova; c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014), în vigoare la data 25.04.2014.] (în vigoare pînă la 25.04.2014) Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA: a) cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; b) cote reduse în mărime de: - 8% - la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); - 8% - la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova , precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate; - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 3006 10, 3006 20 000, 3006 30 000, 3006 40 000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 380894, 3821 00 000, 3822 00 000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 50, 9018 31, 9018 32, 9018 39 000; - 8% - la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova; - 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova; - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova; 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

 (în vigoare pînă la 25.04.2014)

 Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA: a) cota-standard - în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; b) cote reduse în mărime de: - 8% - la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); - 8% - la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova , precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate; - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 3006 10, 3006 20 000, 3006 30 000, 3006 40 000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 380894, 3821 00 000, 3822 00 000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 50, 9018 31, 9018 32, 9018 39 000; - 8% - la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova; - 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova; - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova; 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

 (în vigoare pînă la 01.01.2014) 

Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA: a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; b) cote reduse în mărime de: - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); - 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate; - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 4015, 481890, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000; - 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova; c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013] 

Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA: a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; b) cote reduse în mărime de: 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de TVA în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate; 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 4015, 481890, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000; 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr importat şi/sau livrat pe teritoriul ţării; 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1–01.3; secţiunea B, diviziunea 05, produsă şi livrată pe teritoriul ţării; 6% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova; c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

 (în vigoare pînă la 13.01.2012)

 Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte urmatoarele cote a TVA: a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; b) cote reduse în mărime de: - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de TVA în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); - 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate; - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 4015, 481890, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000; - 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr importat şi/sau livrat pe teritoriul ţării; - 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în forma naturală şi producţia din zootehnie în forma naturală, masa vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării; - 6% – la gazele naturale şi gazele lichefiate, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova; c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.

28.17.2.

Ce cotă a TVA se va aplica pentru livrarea oxigenului?

        În conformitate cu litera b) al articolului 96 din Codul fiscal, la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate se impune cu TVA la cota de 8%.

        Totodată, deoarece oxigenul se atribuie poziţiei tarifare 2804 40 000 din Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014, şi nu cade sub prevederile lit. b) al art. 96 din Codul fiscal, la livrarea acestora se va aplica TVA la cota de 20%. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.96 CF şi Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014].

Arhiva

În conformitate cu litera b) al articolului 96 din Codul fiscal, la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate se impune cu TVA la cota de 8%. Totodată, deoarece oxigen aparţine de poziţia tarifără 2804 40 000 al Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007, şi nu cade sub prevederile lit. b) al art. 96 din Codul fiscal, la livrarea acestora se va aplica TVA la cota de 20%.

28.17.3. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

        Arhivă (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        La ce cotă a TVA se vor impozita miezul şi cojile seminţelor de floarea soarelui în formă naturală?

        În conformitate cu art. 96 din Codului fiscal, la livrarea producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală se aplică cota TVA în mărime de 8%.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)

În conformitate cu art. 96 din Codului fiscal, la livrarea producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală se aplică cota TVA în mărime de 20%.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]
 

În conformitate cu art. 96 lit. b) din Codul fiscal, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă şi livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%. Astfel, avînd în vedere că, miezul şi coaja seminţelor de floarea soarelui reprezintă producţie din fitotehnie la care nu au fost schimbate caracteristicile biochimice, se va aplica cota redusă de 8% a TVA.

28.17.4.

Ce cotă a TVA se va aplica pentru serviciile de înregistrare a medicamentelor de uz veterinar acordate de agentul economic rezident producătorilor şi furnizorilor de medicamente de peste hotare în baza contractului de mandat?

        În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008, în calitate de solicitant a înregistrării a produsului farmaceutic de uz veterinar pentru medicamentele de peste hotare, trebuie să fie producătorul străin, autorizat potrivit legislaţiei din ţara de origine, cu reprezentanţa în Republica Moldova, precum şi distribuitori oficiali ai producatorilor straini, care deţin licenţa pentru activitatea farmaceutică veterinară.

        Pentru aprecierea regimului de aplicare a TVA pentru servicii este necesară determinarea locului livrării. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor”, acorda stipulări exprese, indicînd concret serviciul şi locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate – locul fiind stabilit ca locul şediului persoanei ce acordă serviciul (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).

        Prin urmare, în cazul în care persoana rezidentă acordă serviciile menţionate producătorului străin în baza contractului de mandat, valoarea serviciilor o va constitui valoarea comisionului încasat.

        În acest context, locul prestării acestora, în conformitate cu art. 111 alin. (4) din Codul fiscal, este sediul persoanei care prestează serviciul şi urmează a fi impozitate cu TVA în modul general stabilit la cota de 20%.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008, în calitate de solicitant a înregistrării a produsului farmaceutic de uz veterinar pentru medicamentele de peste hotare, trebuie să fie producătorul străin, autorizat potrivit legislaţiei din ţara de origine, cu reprezentanţa în Republica Moldova, precum şi distribuitori oficiali ai producatorilor straini, care deţin licenţa pentru activitatea farmaceutică veterinară.

        Pentru aprecierea regimului de aplicare a TVA pentru servicii este necesară determinarea locului livrării. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor”, acorda stipulări exprese, indicînd concret serviciul şi locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate – locul fiind stabilit ca locul şediului persoanei ce acordă serviciul (alin. (2) al art.111 din Codul fiscal).

        Prin urmare, în cazul în care persoana rezidentă acordă serviciile menţionate producătorului străin în baza contractului de mandat, valoarea serviciilor o va constitui valoarea comisionului încasat.

        În acest context, locul prestării acestora, în conformitate cu art. 111 alin. (2) din Codul fiscal, este sediul persoanei care prestează serviciul şi urmează a fi impozitate cu TVA în modul general stabilit la cota de 20%.

28.17.5.

.

.

Arhiva

.

        Arhivă (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        Ce cotă a TVA se va aplica pentru producţia agricolă autohtonă ambalată?

        În conformitate cu art. 96 din Codului fiscal, la livrarea producţia din fitotehnie şi horticultură, atît în formă naturală cît şi ambalată, se aplică cota TVA în mărime de 8%.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)
În conformitate cu art. 96 din Codului fiscal, la livrarea producţia din fitotehnie şi horticultură, atît în formă naturală cît şi ambalată,
  se aplică cota TVA în mărime de 20%.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]

În conformitate cu art. 96 lit. b) liniuţa 5 din Codului fiscal, se stabileşte cota TVA în mărime de 8% - la producţia din fitotehnie şi horticultură în forma naturală, masa vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării. Concomitent, ambalarea nu duce la modificarea naturii produsului, fiind pastrată intactă componenţa biochimică şi biofizică. Reieşind din cele expuse, la livrare produselor de fitotehnie şi horticultură în forma naturală, masa vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării, se va aplica cota redusă în mărime de 8%, chiar şi în cazul cînd acestea sînt ambalate.

28.17.6. Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea apei minerale medicinale, care potrivit Nomenclatorului de stat de medicamente, autorizat de Ministerul Sănătăţii este atribuită la poziţia tarifară 2201?

Conform art. 96 litera b) din Codul fiscal se stabileşte cota TVA de 8% la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate. Astfel, ţinînd cont de atribuirea apei minerale medicinale la poziţia tarifară 2201 a Nomenclatorului de stat de medicamente, aceasta nu cade sub incidenţa art. 96 lit. b) din Codul fiscal, la livrarea acesteia urmînd a fi aplicată cota-standard a TVA.

28.17.7.

Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea mărfurilor şi serviciilor pentru proiectul implementat de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), din contul resurselor financiare oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)?

        În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (131) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, pentru importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr.MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), nu se aplică TVA. Facilitatea respectivă se aplica livrărilor de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît ţi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului menţionat mai sus şi subcontractorilor acestora.

28.17.8.

Ce cotă a TVA se aplică pentru serviciile prestate de către mandatarul rezident al Republicii Moldova mandantului nerezident, la executarea însărcinării mandantului privind procurarea serviciilor de publicitate?

        În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit. e) liniuţa 2 şi 6 din Codul fiscal, locul livrării serviciilor agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane pentru serviciile de publicitate, îl constituie sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte domiciliul sau reşedinţa beneficiarului.

        Astfel, serviciile prestate de către mandatarul rezident al Republicii Moldova mandantului nerezident, la executarea însărcinării mandantului privind procurarea serviciilor de publicitate, în temeiul art.111 alin.(1) lit. e) şi art.93 pсt.11) din Codul fiscal, reprezintă export de servicii, care conform art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa 2 şi 6 din Codul fiscal, locul livrării serviciilor agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane pentru serviciile de publicitate, îl constituie sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte domiciliul sau reşedinţa beneficiarului. Astfel, serviciile prestate de către mandatarul rezident al Republicii Moldova mandantului nerezident, la executarea însărcinării mandantului privind procurarea serviciilor de publicitate, în temeiul art.111 alin.(1) lit.e) şi art.93 p.11) din Codul fiscal, reprezintă export de servicii, care conform art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se impozitează cu TVA la cota “zero” .

28.17.9.

Ce cotă a TVA se va aplica pentru serviciile de consultanţă şi de furnizare a informaţiei acordate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident?

        Potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor de consultanţă şi de furnizare a informaţiei, se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii. Reieşind din cele relatate şi în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 11) din Codul fiscal, serviciile în cauză reprezintă export de servicii, care în temeiul art. 104 lit. a) din Codul fiscal se scutesc de TVA cu drept de deducere.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor de consultanţă şi de furnizare a informaţiei, se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii. Reieşind din cele relatate şi în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 11) din Codul fiscal, serviciile în cauză reprezintă export de servicii, care în temeiul art. 104 lit. a) din Codul fiscal se impozitează la cota „zero” a TVA.

28.17.10.

Ce cotă a TVA se va aplica pentru serviciile de perfectare a documentelor şi de reprezentare la autorităţile competente din Republica Moldova acordate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident?

        În conformitate cu art. 111 alin.(4) din Codul fiscal, serviciile de reprezentare a intereselor la autorităţile competente din Republica Moldova şi de perfectare a documentelor, prestate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident, se consideră drept fiind prestate pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare la livrarea acestora, TVA se va aplica în modul general stabilit la cota standard.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu art. 111 alin.(2) din Codul fiscal, serviciile de reprezentare a intereselor la autorităţile competente din Republica Moldova şi de perfectare a documentelor, prestate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident, se consideră drept fiind prestate pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare la livrarea acestora, TVA se va aplica în modul general stabilit la cota standard.

28.17.11.

Ce cotă a TVA se aplică la exportul serviciilor?

        În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul Fiscal serviciile pentru export se scutesc de TVA cu drept de deducere.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul Fiscal serviciile pentru export se impozitează la cota zero a TVA.

28.17.12. Ce cotă a T.V.A. se va aplica la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru care s-a schimbat cota de impunere, în cazul în care achitarea prealabilă totală a fost pînă la modificarea cotei?

        La modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale pînă la modificarea cotei de impunere se ia în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal.         Potrivit art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

        Astfel, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii prealabile totale pîna la modificarea cotei de aplicare a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate, furnizorul va aplica T.V.A. la cota în vigoare la momentul primirii plătii prealabile totale, indiferent de faptul în care perioadă are loc livrarea mărfurilor (serviciilor) respective.

28.17.13.

Ce cotă a T.V.A. se va aplica la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru care s-a schimbat cota de impunere, în cazul în care achitarea prealabilă parţială a fost pînă la modificarea cotei?

        La  modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile parţiale pînă la modificarea cotei de impunere, se ia în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal.

        Potrivit art.  108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

        Astfel, în cazul primirii plăţii prealabile parţiale pînă la modificarea cotei de impunere, cu livrarea mărfurilor (serviciilor) respective după această dată, prin prisma art. 108 (5) din Codul fiscal, se va aplica cota T.V.A. corespunzătoare volumului de mărfuri livrate ce închide plata prealabilă parţială şi  altă cotă T.V.A. aferentă volumului de producţie ce depăşeşte plata prealabilă primită.

28.17.14. Ce cotă a T.V.A. se va aplica la livrarea mărfurilor pentru care s-a schimbat cota de impunere, aferent stocurilor deţinute de pînă la modificarea cotei?

Cotele T.V.A. aplicate aferente livrărilor impozabile sunt stabilite de art. 96 din Codul fiscal.
 Prin urmare, la livrarea stocurilor de mărfuri care au fost procurate pînă la modificarea cotei T.V.A., pentru care a fost schimbat regimul de impunere, livrarea acestora, începînd cu data intrării în vigoare a noilor cote ale T.V.A. se va impozita conform cotelor în vigoare la momentul livrării.

28.17.15.

La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală importată și livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?

        În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) din Codul fiscal, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, se impune cu TVA la cota de 8%.

        Astfel, la importul și livrarea pe teritoriul țării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifelor menționate, se aplică cota redusă a TVA de 8%.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 138 din 17 iunie 2016) începînd cu 1 iulie 2016, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

        Astfel, la importul și livrarea pe teritoriul țării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifelor menționate, se aplică cota redusă a TVA de 8%.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 71 din 12.04.2015) începînd cu 1.05.2015, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducție, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

        Astfel, importul și livrarea pe teritoriul tării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifelor menționate, se aplică cota redusă a TVA de 8%.

        La ce cotă a TVA se impozitează producţia agricolă în formă naturală importată şi livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul ţării?  

        În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu T.V.A. la cota de 8%.

 Astfel, la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată importată şi livrată pe teritoriul tării se aplică cota redusă a TVA de 8%.  

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014), în vigoare la data 25.04.2014.]

(în vigoare pînă la 25.04.2014)

În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu T.V.A. la cota de 8%.

  În acest sens, precum şi luînd în consideraţie explicaţiile Ministerului Finanţelor prezentate conform scrisorii nr.14/3-13/34 din 06.02.2014 producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată importată se impozitează cu TVA la cota-standard de 20%, iar la livrarea acesteia pe teritoriul tării se aplică cota redusă a TVA de 8%.

28.17.16.

.

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        La ce cotă a TVA se impozitează livrarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală care a fost supusă unor procese tehnologice cum ar fi calibrarea, curățarea, încrustare, ambalare, separare, tratare?

        În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 71 din 12.04.2015) începînd cu 1.05.2015, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducție, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

        Astfel, conform prevederilor articolului menționat și explicațiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cota de 8% a T.V.A. se va aplica la livrarea producției din fitotehnie și horticultură, de la pozițiile tarifelor menționate, dacă ca rezultat al proceselor tehnologice cărora aceasta a fost supusă nu a fost schimbată forma lor fizică și biochimică.

        La ce cotă a TVA se impozitează livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală care a fost supusă unor procese tehnologice cum ar fi calibrarea, curăţarea, încrustare, ambalare, separare, tratare?  

        În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%.

        Astfel, conform prevederilor articolului menţionat şi explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cota de 8% a T.V.A. se va aplica la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură, dacă ca rezultat al proceselor tehnologice cărora aceasta a fost supusă nu a fost schimbată forma lor fizică şi biochimică.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014), în vigoare la data 25.04.2014.]

(în vigoare pînă la 25.04.2014)
În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%.

 Astfel, conform prevederilor articolului menţionat şi explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cota de 8% a T.V.A. se va aplica la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură, dacă ca rezultat al proceselor tehnologice cărora aceasta a fost supusă nu a fost schimbată forma lor fizică şi biochimică.

28.17.17.

La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală livrată de către agenții economici din regiunea transnistreană?


        În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducție, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar și pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

        Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art. 4 alin. (6) din Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu TVA la cotele stabilite în art.96 lit. a), lit. b), art.103 și 104 din titlul III al Codului fiscal.

        Prin urmare, în conformitate cu prevederile legislative menționate, livrarea producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, efectuată de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu TVA la cota de 8 %.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 26.07.2018]

Arhiva

La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală livrată de către agenții economici din regiunea transnistreană?  În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 138 din 17 iunie 2016) începînd cu 1 iulie 2016, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

 Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art. 4 alin. (6) din Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu TVA la cotele stabilite în art. 96 lit. a), lit. b) prima liniuță art.103 și 104 din titlul III al Codului fiscal.

 Astfel, art. 96 lit. a) din Codul fiscal stabilește livrările de mărfuri, servicii pentru care se aplică cota TVA în mărime de 20%.

 Prin urmare, în conformitate cu prevederile legislative menționate, livrarea producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, efectuată de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu TVA la cota de 20%.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 71 din 12.04.2015) începînd cu 1.05.2015, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducție, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

        Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art. 4 alin. (6) din Legea nr. 1417 din 17.12.1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu T.V.A. la cotele stabilite în art. 96 lit. a), lit. b) prima liniuță, art.103 și 104 din titlul III al Codului fiscal.

        Concomitent, art. 96 lit. a) din Codul fiscal stabilește livrările de mărfuri, servicii pentru care se aplică cota TVA în mărime de 20%.

        Astfel, în conformitate cu prevederile legislative menționate, livrarea producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, efectuată de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu T.V.A. la cota de 20%.

        La ce cotă a TVA se impozitează producţia agricolă în formă naturală livrată de către agenţii economici din regiunea transnistreană?  

        În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%.

        Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art.4 alin.(6) din Legea nr.1417 din 17.12.1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu T.V.A. la cotele stabilite în art.96 lit.a), lit.b) prima liniuţă, art.103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal. Concomitent, art.96 lit.a) din Codul fiscal stabileşte livrările de mărfuri, servicii pentru care se aplică cota TVA în mărime de 20%.

        Astfel, în conformitate cu prevederile legislative menţionate, livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată efectuată de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu T.V.A. la cota de 20%.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014), în vigoare la data 25.04.2014.]

(în vigoare pînă la 25.04.2014)

În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%.

  Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art.4 alin.(6) din Legea nr.1417 din 17.12.1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu T.V.A. la cotele stabilite în art.96 lit.a), lit.b) prima liniuţă, art.103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal.

  Concomitent, art.96 lit.a) din Codul fiscal stabileşte livrările de mărfuri, servicii pentru care se aplică cota TVA în mărime de 20%.

 Astfel, în conformitate cu prevederile legislative menţionate, livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată efectuată de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu T.V.A. la cota de 20%.

28.17.18. ,

.

Arhiva

La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?  În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 138 din 17 iunie 2016) începînd cu 1 iulie 2016, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

 În acest sens, livrarea pe teritoriul țării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifare menționate, procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova se impozitează la cota redusă a TVA de 8%.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, (în redacția Legii nr. 71 din 12.04.2015) începînd cu 1.05.2015, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducție, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214 se impune cu TVA la cota de 8%.

        În acest sens, la livrarea pe teritoriul țării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifare menționate, procurată la cota de 20% de la agenții economici din regiunea transnistreană care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova se impozitează la cota redusă a TVA de 8%.

        La ce cotă a TVA se impozitează producţia agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenţii economici din regiunea transnistreană care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul ţării?  

        În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%.

        În acest sens, la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată procurată la cota de 20% de la agenţii economici din regiunea transnistreană care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova se impozitează la cota redusă a TVA de 8%.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 47 din 27.03.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014), în vigoare la data 25.04.2014.]

(în vigoare pînă la 25.04.2014)

În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%.

 În acest sens, la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată procurată la cota de 20% de la agenţii economici din regiunea transnistreană care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova se impozitează la cota redusă a TVA de 8%.

28.17.19. Întrebarea transferată la codul 28.6.4.37

  .

Arhiva

(în vigoare pînă la 24.06.2014)

Care regim fiscal privind TVA se aplică la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 începînd cu 25 aprilie 2014 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.47 din 27 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25.04.2014)?

Potrivit art. 103 alin.(1) pct.28) al Codului fiscal, în redacţia Legii nr.324 din 23 decembrie 2013 în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014, TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437. Începînd cu 25 aprilie 2014, prin Legea nr.47 din 27 martie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) al Codului fiscal au fost abrogate. Astfel, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 începînd cu 25 aprilie 2014 TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%.

28.17.20. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        La care cota TVA se impozitează producția din zootehnie în forma naturală și anume carne proaspătă, refrigerată sau congelată?

        În articolul 96 liniuța a cincea din Codul fiscal, sînt enumerate pozițiile tarifare a producției din zootehnie (010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105), livrarea căreia se impozitează cu TVA la cota redusă de 8%.

        Astfel, luînd în considerație faptul că între pozițiile tarifare enumerate nu se regăsește carne proaspătă, refrigerată sau congelată, livrarea acestora se impozitează cu TVA la cota standard de 20%.

28.17.21. .

.

Arhiva

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)].

        (în vigoare pînă la data 01.07.2016)

        De la care dată livrarea producției din zootehnie în forma sacrificată se impozitează cu TVA la cota standard de 20%?

        Din data de 07 aprilie 2015, odată cu intrarea în vigoare a redacției noi a articolului 96 liniuța a cincea din Codul fiscal, aprobată prin Legea nr.50 din 03.04.2015 pentru modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.04.2015, nr.84, art.120), livrarea producției din zootehnie în forma sacrificată se impozitează cu TVA la cota standard de 20%?

28.17.22.

Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

        Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:

        – proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;

        – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.

        În cazul în care în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiţia contribuţiei beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională inclus în lista proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor mentionate.

        Temei:(Explicaţiile oferite de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea CEB nr.486 din 23 septembrie 2016)

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:

        – proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;

        – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.

        În cazul în care în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiţia contribuţiei beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională inclus în lista proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cota zero a TVA se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor mentionate.

        Temei:(Explicaţiile oferite de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea CEB nr.486 din 23 septembrie 2016)

        Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect investițional (grant), confirmat documentar, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din altă sursă?  

        Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează următoarele livrări, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate: 

        – proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte; 

        – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget. 

        Totodată, potrivit pct.3 lit.a), b) din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, furnizorii autohtoni – subiecţi ai impunerii cu TVA livrează pe teritoriul ţării mărfuri şi servicii la cota zero a TVA: 

        a) donatorilor, recipienţilor sau beneficiarilor proiectului; 

        b) contractorilor, contractaţi de subiecţii menţionaţi la litera a) a prezentului punct, pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) destinate realizării proiectelor, şi subantreprenorilor acestora. 

        Astfel, în cazul în care acordul/tratatul conține prevederi referitoare la contribuția financiară parțială a terților, cota 0 % a TVA se va aplica asupra valorii integrale a livrării.

28.17.23.

Care regim fiscal se aplică la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a biocombustibilului solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul țării, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii acestuia și la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituțiilor publice?

        Începând cu 1 ianuarie 2017, conform art. 96 lit. b) din Codul fiscal, este stabilită cota de 8% a TVA la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă și silvică, reziduuri vegetale agricole și forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum și la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituțiilor publice.         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Începînd cu 1 ianuarie 2017, conform art.96 lit.b) liniuţa a şaptea în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 decembrie 2016, nr.472-477 (5905-5910), este stabilită cota de 8% a TVA la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul ţării, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn.

28.17.24.

La ce cota a TVA se va impozita livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă pentru bunurile imobiliare aflate în sectoarele din cadrul întovărășirilor pomicole?

        Potrivit prevederilor art.104 lit.b) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri.

        Concomitent specificăm că, modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile este expus în Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998.

        Totodată, potrivit art.36 alin.(1) din Legea menționată, înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunurilor imobile sau prin certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile.

        Astfel, în cazul în care conform extrasului din registrul bunurilor imobile sau certificatului privind înscrierile în registrul bunurilor imobile, modul de folosință asupra bunurilor imobile nu este înscris ca fiind cu destinație locativă, livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă se va impozita cu TVA pe principii generale.         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Potrivit prevederilor art.104 lit.b) din Codul fiscal, la cota zero a T.V.A. se impozitează livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri.

        Concomitent specificăm că, modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile este expus în Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998.

        Totodată, potrivit art.36 alin.(1) din Legea menționată, înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunurilor imobile sau prin certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile.

        Astfel, în cazul în care conform extrasului din registrul bunurilor imobile sau certificatului privind înscrierile în registrul bunurilor imobile, modul de folosință asupra bunurilor imobile nu este înscris ca fiind cu destinație locativă, livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă se va impozita cu TVA pe principii generale.

28.17.25.

Care regim fiscal privind TVA se aplică la produsele de panificație și patiserie livrate pe teritoriul Republicii Moldova?

 Conform art. 96 lit. b) prima liniuță din Codul fiscal, la pîinea şi produsele de panificaţie de la pozițiile tarifare 190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900, livrate pe teritoriul Republicii Moldova, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA. 

 În scopul clasificării produselor de panificație și patiserie la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8% urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014. 

 Totodată, art. II din Legea menționată, stabilește că în cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se dispune utilizarea Notelor explicative ale Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte. 

 Astfel, conform Notelor explicative la Sistemul Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor, produsele de panificație precum pizza (semi-preparată sau preparată), plăcintele și alte produse similare sînt clasificate la poziția tarifară 190590900 „-Altele”, iar pizza nepreparată, sau amestecul de aluat, destinat pentru fabricarea produselor clasificate la poziția tarifară 1905, sînt atribuite la poziția tarifară 1901 20 000. 

 De asemenea, covrigii congelați fără îndulcitori, adaosuri de cacao etc., în cazul în care nu sînt preparați, sînt atribuiți la poziția tarifară 1901 20 000 „-Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiților de la poziția 1905” și la poziția tarifară 190590900 „-Altele”, în cazul în care sînt congelați după preparare. 

 Drept urmare a celor expuse, produsele menționate, se încadrează în pozițiile tarifare menționate în art.96 lit.b) din Codul fiscal, pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8% la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova.  Referitor la produsele precum colțunașii și pelmenii congelați, acestea sînt clasificate la poziția tarifară 1902 „Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni...”. 

        Dat fiind faptul că produsele menționate, nu se încadrează în pozițiile tarifare pentru care se aplică cota redusă, la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova se va aplica cota-standard a TVA în mărime de 20%. 

Temei:(Scrisorile Ministerului Economiei și Infrastructurii, nr.12/1-3346 din 29 martie 2018 și nr.13/1-5766 din 31 mai 2018)

28.17.26.

La ce cotă a TVA se impun mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice?

        Conform art.104 lit.c) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere, în baza principiului reciprocităţii, introducerea şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova. Modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere prevăzut de art. 104 lit.c) din Codul Fiscal este stabilit conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014 (în continuare – Regulament) și prevede aplicarea TVA pe principii generale la momentul efectuării livrării, cu restituirea ulterioară de către Serviciul Fiscal de Stat a taxei pe valoarea adăugată achitate. Astfel, în conformitate cu pct.6 din Regulament, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale, precum și al membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, sunt obligați să calculeze TVA în modul general stabilit, conform cotelor menționate în art.96 din Codul fiscal, pentru toate livrările (excepție fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal.

28.17.27.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din alte activități decît cele stipulate în secțiunea I din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM)?

 Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:

- 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

- 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

Astfel, aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în cadrul desfășurării activităților de cazare și/sau alimentație publică conform secțiunii I a CAEM, are loc indiferent de faptul dacă entitatea de rând cu activitățile menționate, livrează alte mărfuri sau acordă alte servicii care reprezintă rezultatul genurilor de activitate ce nu se încadrează în secțiunea I a CAEM.

 Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:

 - 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă pentru agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

 - 10% – la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

 Astfel, în cazul în care entitatea de rînd cu activitățile de cazare și/sau alimentație publică livrează alte mărfuri sau acordă alte servicii a căror gen de activitate nu se încadrează în secțiunea I a CAEM, cota standard în mărime de 20% a TVA se va aplica pentru întreg volumul de mărfuri livrate/servicii prestate, inclusiv pentru serviciile de cazare și produsele alimentare livrate.

28.17.28.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 Care regim fiscal privind TVA se va aplica, de către întreprinderile a căror activitate se constituie din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, la comercializarea de către acestea a produselor alimentare și băuturilor la prepararea cărora sînt utilizate mărfuri supuse accizelor?

 Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de - 10% la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

De asemenea, potrivit titlului IV din Codul fiscal, mărfurile supuse accizelor sînt mărfurile specificate în anexa nr.1 la titlul menționat din Codul Fiscal.

Astfel, în cazul în care produsele alimentare/băuturile preparate pentru consum, nu se regăsesc în lista mărfurilor accizate conform pozițiilor tarifare specificate în anexa nr.1 la titlul IV din Codul fiscal, pentru acestea se va aplica cota redusă a TVA în mărime de 10%.


 Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de 10% la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

 De asemenea, potrivit titlului IV din Codul fiscal, mărfurile supuse accizelor sînt mărfurile specificate în anexa nr.1 la titlul menționat din Codul Fiscal.

 Astfel, în cazul în care produsele alimentare/băuturile preparate pentru consum, nu se regăsesc în lista mărfurilor accizate conform pozițiilor tarifare specificate în anexa nr.1 la tutlul IV din Codul fiscal, pentru acestea se va aplica cota redusă a TVA în mărime de 10%.

28.17.29.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 10% pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din încasarea restului lăsat de client în urma achitării consumaţiei în baza bonului fiscal eliberat de restaurant?

Conform art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:

- 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

- 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

Totodată, conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă constituie livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

 Astfel, venitul din încasarea restului lăsat de client în urma achitării consumaţiei în baza bonului fiscal eliberat de entitate nu reprezintă o livrare impozabilă şi respectiv, nu condiţionează privarea dreptului de aplicare a cotei reduse de 10% a TVA pentru serviciile de cazare şi alimentaţie publică.

 Conform art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:

- 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă pentru agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

- 10% – la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

 Totodată, conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă constituie livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

 Astfel, venitul din încasarea restului lăsat de client în urma achitării consumaţiei în baza bonului fiscal eliberat de entitate nu reprezintă o livrare impozabilă şi respectiv, nu condiţionează privarea dreptului de aplicare a cotei reduse de 10% a TVA pentru serviciile de cazare şi alimentaţie publică.

28.17.30.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.122 din 16.08.2019 și nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de 10% pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din compensarea de către angajați a cheltuielilor suportate?Conform art.96 lit. b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:

- 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, prestate de către agenţii economici a căror activitate se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

- 10% – la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

Totodată, conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă constituie livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

Astfel, venitul din compensarea de către angajaţi a cheltuielilor suportate, nu reprezintă o livrare impozabilă şi respectiv, nu condiţionează privarea dreptului de aplicare a cotei reduse de 10% a TVA pentru serviciile de cazare şi alimentaţie publică.

 Conform art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:

- 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă pentru agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei;

- 10% – la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

 Totodată, conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă constituie livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

 Astfel, venitul din compensarea de către angajaţi a cheltuielilor suportate , nu reprezintă o livrare impozabilă şi respectiv, nu condiţionează privarea dreptului de aplicare a cotei reduse de 10% a TVA pentru serviciile de cazare şi alimentaţie publică.

28.17.31.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020] 

Ce cotă TVA se aplică pentru serviciile suplimentare prestate de către unitatea de cazare, dacă costul acestor servicii nu se include în costul serviciilor de cazare? 

Conform art.96 lit.b) din Codul fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de 10% la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă pentru agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi alimentaţie publică, conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei. Astfel, în cazul în care valoarea serviciilor suplimentare prestate de către unitatea de cazare, nu se include în costul serviciilor de cazare, pentru acestea se va aplica cota standard în mărime de 20 % a TVA.

28.17.32.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 Care regim fiscal privind TVA se aplică față de produsele alimentare și băuturile livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei?

 Toate produsele alimentare, băuturile, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se impozitează cu TVA la cota de 10% .

28.17.33. Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a zahărului din sfecla de zahăr sub formă de pudră și/sau presat sub formă de bucăți?

        Potrivit art. 96 lit.b) liniuța a șasea din Codul fiscal, se aplică cota redusă în mărime de 8% a TVA la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova.
        De asemenea, conform pct.17 din Reglementarea tehnică „Zahăr”. Producerea și comercializarea”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.774 din 3 iulie 2007, în funcţie de metoda de fabricare, zahărul destinat consumului uman, se clasifica în zahăr cristal, zahăr presat, zahăr pudră.
        Totodată, valorile indicatorilor fizico-chimici ai zahărului trebuie să corespundă valorilor prezentate în anexa nr.2 la Reglementarea tehnică menționată. 
         Astfel, în contextul normelor expuse, aplicarea cotei TVA în mărime de 8% la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a zahărului din sfecla de zahăr sub formă de pudră și/sau presat sub formă de bucăți este condiționată de respectarea valorilor indicatorilor fizico-chimici ai zahărului produs din sfecla de zahăr.

28.17.34.

La ce cotă a TVA se va calcula obligația privind TVA la primirea de către comerciant a plății prealabile (în avans) la eliberarea certificatelor valorice cadou pentru livrărilor de mărfuri/servicii ulterioare?

        Eliberarea certificatelor valorice cadou, potrivit art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii, acestea fiind utilizate în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), efectuată anticipat (în avans) pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii.

        Totodată, conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8). 

        Pentru situațiile în care plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, conform prevederilor stabilite în alineatul (5) din articolul menționat, data livrării se consideră data primirii plăţii. 

        Astfel, la primirea plății în avans cu eliberarea certificatelor-cadou, furnizorul calculează obligaţia fiscală privind T.V.A., aplicînd cota TVA respectivă mărfurilor, serviciilor care urmează a fi livrate în baza acestora, dacă certificatul este emis pentru procurarea unor mărfuri, servicii definite (cosmetică, tehnică de uz casnic, veselă, servicii, etc). 

        În cazul în care de către beneficiar în baza certificatelor valorice-cadou pot fi procurate mărfuri, servicii pentru care sunt stabilite diferite cote de impozitare, la primirea avansului se va aplica cota standard a TVA, cu recalcularea ulterioară, după caz, a obligației fiscale în dependență de cotele TVA stabilite pentru livrările de mărfuri/servicii efectuate de facto.

28.17.35.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Care regim fiscal privind TVA se va aplica de către unitatea comercială, în cadrul desfășurării activității de comerț cu ridicata și cu amănuntul clasificate la secțiunea G din CAEM, pentru livrările produselor alimentare, băuturilor destinate consumului imediat, efectuate în cadrul activității sale secundare? 

Potrivit art. 96 lit. b) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.229 din 1 noiembrie 2018 (în vigoare din 30 noiembrie 2018), se aplică cota redusă a TVA în mărime de 10% la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

În cazul cînd există neclarități privind atribuirea unei activități la o anumită clasă din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2), este necesar consultarea explicațiilor textuale care se regăsesc în CAEM la descrierea grupurilor și claselor de activități, precum și în Regulile specifice de determinare a activității pentru unele secțiuni ale clasificării, în cazul dat Secținea G: comerț cu ridicata și cu amănuntul. 

În acest sens, CAEM Rev.2 stipulează că „Regulile de clasificare întotdeauna se bazează pe activitatea comerțului cu amănuntul al unității. Dacă în afară de comerțul cu amănuntul, unitatea se ocupă și cu activități secundare, unitatea la clasa corespunzătoare se atribuie numai după componența activității efectuate în comerțul cu amănuntul”.

Astfel, luînd în considerație că unitatea la clasa corespunzătoare se atribuie numai după componența activității efectuate în comerțul cu amănuntul, livrările produselor alimentare, băuturilor, destinate consumul imediat efectuate în cadrul activității sale secundare, se vor impune cu TVA conform normelor generale stabilite. Temei:(Explicațiile oferite de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.06/2-2188 din 1 aprilie 2019)

28.17.36.

La ce cotă a TVA se impozitează importul ovinelor vii de rasă pură și livrarea ulterioară a acestora pe teritoriul țării?

      În scopul atribuirii ovinelor vii de rasă pură la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8%, urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

     Astfel, potrivit Nomenclaturii combinate a mărfurilor, ovinele vii de rasă pură, se atribuie la poziția tarifară 010410100 - ”Reproducători de rasă pură din specia ovine”. 

     Drept urmare, reieșind din faptul, că poziția tarifară 010410100 cade sub incidența art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la importul ovinelor vii de rasă pură și la livrarea ulterioară a acestora pe teritoriul țării, se aplică cota redusă a TVA de 8%.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ