11.6. Calcularea impozitului pe avere
Înapoi
11.6.1.

Care este perioada fiscală la calcularea impozitului pe avere ?

Perioada fiscală, conform art. 2875 din Codul fiscal, este anul calendaristic.

11.6.2.

Cine calculează impozitul pe avere şi cum sunt înştiinţaţi subiecţii impunerii privind obligaţiile fiscale calculate?

        Calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se realizează de către oficiile fiscale teritoriale în termen de pînă la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune (art. 2876 din Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ