4.12. Marcarea cu „Timbru de acciz” a articolelor din tutun
Înapoi
4.12.1.

Se marchează oare cu timbru de acciz articolele de tutun?

        În conformitate cu art.123 alin.(51) din Codul fiscal, articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz. 

         Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor sau pînă la importarea acestora, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal. 

         Modul şi termenele de procurare, utilizare şi de circulaţie a timbrelor de acciz se stabileşte de Guvern. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

 În conformitate cu art.123 alin. (51) din Codul fiscal, articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz.

        (în vigoare pînă la 13.01.2012) Care marfuri pasibile accizelor sînt pasibile marcarii cu timbre de acciz ?

      În conformitate cu art.123(51) din Codul fiscal, articolele din tutun sînt pasibile marcarii cu timbre de acciz.

4.12.2. Cînd urmeaza a fi aplicate pe articolele din tutun timbrele de acciz?

        Potrivit, art.123 alin. (51) din Codul fiscal, punctele 23 şi 25 din Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, articolele din tutun se marchează în modul următor:

        - pentru articolele din tutun produse pe teritoriul republicii - în procesul fabricării articolelor din tutun, pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz;

        - pentru articolele din tutun importate - pînă la importarea acestora, în procesul de fabricaţie a lor;

        - pentru articolele din tutun ce se procură de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar – pînă la introducerea articolelor din tutun, în procesul de fabricaţie a lor.

Arhiva

Potrivit, art.123(6) din Codul fiscal, punctele 23 si 25 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, marcarea se efectueaza: - pentru articolele din tutun produse pe teritoriul republicii - în procesul fabricarii articolelor din tutun, pîna la momentul expedierii (transportarii) acestora din încaperea de acciz; - pentru articolele din tutun importate - pîna la importarea acestora, în procesul de fabricatie a lor; - pentru articolele din tutun ce se procura de la agentii economici rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar – pîna la introducerea articolelor din tutun, în procesul de fabricatie a lor.

4.12.3. În ce locuri a articolelor din tutun se aplica timbrele de acciz?

Potrivit punctului 24 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, producatorul autohton sau importatorul este obligat sa aplice timbrele de acciz pe ambalajul produsului, prin lipire, astfel încît deschiderea ambalajului sa asigure deteriorarea timbrului de acciz lipit, conform anexei nr.2 la Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007. În cazul în care ambalajul individual al produsului este învelit cu celofan sau este prevazut cu un alt învelis de protectie transparent, timbrele de acciz se aplica sub acest înveliş.

4.12.4. Este careva diferenta dintre timbrele de acciz destinate pentru articolele din tutun autohtone si cele de import?

În conformitate cu punctul 2 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, pentru articolele din tutun supuse marcarii cu timbru de acciz sînt prevazute urmatoarele tipuri de marcaje: a) articole din tutun autohtone; b) articole din tutun de import.

4.12.5.

Arhiva

        De care organe se comercializeaza timbrele de acciz? 

      Potrivit punctelor 6 si 7 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, agentilor economici-producatori (inclusiv din materia prima a clientului) comercializarea timbrelor de acciz se face nemijlocit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza comenzilor (cererilor) agentilor economici respectivi, în termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor). Importatorilor si agentilor economici care procura articole din tutun, pasibile marcarii, de la agentii economici rezidenti, care nu au relatii cu sistemul bugetar al republicii comercializarea timbrelor de acciz, se efectueaza prin intermediul subdiviziunilor Serviciului Vamal în baza comenzilor (cererilor), în termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor).

4.12.6. Cine este responsabil pentru marcarea cu timbre de acciz a articolelor din tutun ?

În temeiul punctului 12 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, responsabilitatea marcarii articolelor din tutun în scopul comercializarii revine agentilor economici producatori autohtoni, importatorilor, precum si agentilor economici care procura (primesc) articolele din tutun pasibile marcarii de la agentii economici ai Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul bugetar.

4.12.7.

Este posibila vînzarea sau transmiterea timbrelor de acciz de catre agentii economic ce le-au procurat altor agenti economici ?

Potrivit punctului 5 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz procurate nu se vînd, nu se transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt mod, cu excepţia restituirii lor Instituţiei publice “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”.

4.12.8. În ce cazuri agentii economic ce au procurat timbrele de acciz pot sa le restituie ?

        Potrivit punctului 26 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, restituirea timbrelor de acciz se efectueaza în urmatoarele cazuri: a) neutilizarea timbrelor de acciz în procesul de productie; b) deteriorarea timbrelor de acciz în procesul de productie.

4.12.9.

Cui se restituie timbrele de acciz ?

În conformitate cu punctul 28 din Regulamentul privind modul de procurare si aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1427 din 18 decembrie 2007, timbrele de acciz deteriorate sau destinate restituirii se depun de către fiecare agent economic la expirarea semestrului, pînă la data de 15 a lunii următoare, la Instituţia publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” în vederea distrugerii.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ