6.16.5. Calcularea taxei
Înapoi
6.16.5.1.

Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

        Taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulțirea suprafeței (fețelor) dispozitivului publicitar cu cota taxei pentru unitatea de măsură (suprafață) stabilită de către autoritatea administrației publice locale (consiliul local).

6.16.5.2.

Pentru care perioadă se va calcula taxa pentru dispozitivele publicitare?

        În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/ notificările/ coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/ coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează din ziua indicată de către autoritatea administrației publice locale în autorizațiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta și pînă în ziua în care autorizațiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către autoritatea administrației publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ