6.12.6. Darea de seamă
Înapoi
6.12.6.1. .

.

Arhiva

        Modificat în conformitate cu prevederile Anexei la Titlul VII din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 64 din 11.04.2014 publicată în M.O. nr. 110-114/286 din 09.05.2014

        Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa de la posesorii de cîini? 

        Darea de seamă la taxa de la posesorii de cîini se prezintă de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexei la Titlul VII Codul fiscal).

6.12.6.2. .

Arhiva

        În baza cărui formular se prezintă darea de seamă pe taxa de la posesorii de cîini?

        Darea de seamă pe taxa de la posesorii de cîini se prezintă în baza formularului "Forma TPC 06", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale".

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ