7.7.5. Calcularea taxei
Înapoi
7.7.5.1.

Cine calculează taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

        Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care exploatează construcțiile subterane.

Arhiva

        Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele juridice şi fizice (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare), înregistrate în calitate de întreprinzător, care exploatează construcţii subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (art. 325, 328 ale Codului fiscal).

7.7.5.2.

Cum se calculează taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

        Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcţiilor, pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane exploatate și cota taxei în mărime de 0,2 %.

Arhiva

        Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcţiilor, prin înmulţirea valorii de bilanţ a construcţiilor subterane exploatate cu cota taxei în mărime de 0,2 %.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ