6.16.8. Darea de seama
Înapoi
6.16.8.1.

Cine prezintă darea de seamă pe taxa pentru dispozitivele publicitare?

        Darea de seamă pe taxele locale Forma TL 13, la taxa pentru dispozitivele publicitare, se prezintă de către persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care deţin în posesie/folosinţă sau sînt proprietari ai dispozitivelor publicitare.

6.16.8.2.

Care este termenul de prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru dispozitivele publicitare?

        Darea de seamă la taxa pentru dispozitivele publicitare se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Anexa la Titlul VII din Codul fiscal).

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa data.

        Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordin SFS nr. 456 din 08.09.2018 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia (art.292 alin. (1) din Codul fiscal).

6.16.8.3.

În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru dispozitivele publicitare?

        Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), care include și taxa pentru dispozitivele publicitare se prezintă în baza formularului tipizat, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare din 01.01.2013.

6.16.8.4.

Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru dispozitivele publicitare?

        Formularul dării de seamă la taxa pentru dispozitivele publicitare (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013.

6.16.8.5.

În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale la taxa pentru dispozitivele publicitare, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

        Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru dispozitivele publicitare, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 456 din 8 august 2019 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial din 14.09.2018, nr. 347 - 357, art.1394]

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ