6.12.5. Achitarea taxei
Înapoi
6.12.5.1. Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de la posesorii de cîini?

Trimestrial pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Taxa de la posesorii de cîini pot fi achitate organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.

6.12.5.2. Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei de la posesorii de cîini?

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a taxei de la posesorii de cîini revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale (art. 298 alin. (2) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ