4.6.3. Trecerea în cont a accizelor
Înapoi
4.6.3.1.

La care marfuri se permite trecerea în cont a accizelor?

        Potrivit prevederilor art.125 alin.(1) din Codul fiscal, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din antrepozitul fiscal. 

         Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. 

    În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din antrepozitul fiscal şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu art.125(1) din Codul fiscal, subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor.

4.6.3.2.

Se permite trecerea în cont a accizelor, în cazul cînd s-a procurat materie prima accizată în scopul fabricării altor mărfuri accizate, dar nu a fost utilizata în procesul de producție?

        Potrivit prevederilor art.125 alin.(1) din Codul fiscal, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din antrepozitul fiscal. 

         Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. 

    În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din antrepozitul fiscal şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor. 

          Drept urmare, dacă materia primă nu a fost utilizată în procesul de producție, atunci la antrepozitarul autorizat lipsește dreptul la trecerea la cont a accizelor aferente acestora. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        În cazul daca s-a procurat materie prima accizata în scopul fabricarii altor marfuri accizate, dar nu a fost utilizata în procesul de productie. Exista dreptul la trecerea în cont a accizelor aferente materiei prime ? 

        Subiectului impunerii, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, i se permite trecerea în cont a accizelor achitate la marfurile supuse accizelor ce au fost utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor. Astfel în cazul daca ele nu au fost utilizate în procesul de productie atunci la subiectul impozabil lipseste dreptul la trecerea în cont a accizelor aferente lor.

4.6.3.3. Cînd are dreptul subiectul impunerii cu accize la dreptul la trecerea în cont a accizelor aferente materiei prime utilizate la fabricarea/prelucrarea altor marfuri supuse accizelor?

Subiectului impunerii, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportarii) marfurilor finite supuse accizelor din încaperea de acciz.

4.6.3.4.

Dacă materia primă accizată nu a fost utilizată integral la fabricarea/prelucrarea altor mărfuri supuse accizelor, se permite trecerea în cont a sumei totale a accizelor aferente acestei materii prime?

        În conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din antrepozitul fiscal. 

         Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        Daca materia prima accizata nu a fost utilizata integral la fabricarea/prelucrarea altei marfuri supuse accizelor se permite trecerea în cont a sumei totale a accizelor aferente acestei materii prime?

         Trecerea la cont a accizelor, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioara.

4.6.3.5. Este necesara existenta carorva documente pentru posibilitatea de a beneficia de trecerea în cont a accizelor aferente materiei prime accizate utilizate la fabricarea/prelucrarea altei marfi accizate.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioara si în cazul prezentei documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate în procesul de productie.(art.125(1) din Codul fiscal).

4.6.3.6. Cînd are loc dreptul la trecerea în cont a accizelor pe marfurile supuse accizelor utilizate la fabricarea/prelucrarea productiei finite, procesul de productie a careia este mai îndelungat ?

În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, potrivit art.125(1) din Codul fiscal, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportarii) acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz si în cazul prezentei documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor.

4.6.3.7.

Dacă suma accizului achitată aferentă mărfurilor supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obținerea altor mărfuri supuse accizelor, depășește suma accizului calculată la mărfurile accizate, rezultate din prelucrare si/sau fabricare, cum are loc raportarea diferenței de sumă care depășește suma accizului la mărfurile rezultate?

        În conformitate cu art.125 alin.(2) din Codul fiscal, dacă suma accizului achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din antrepozitul fiscal, diferenţa se reportează la costuri sau la cheltuieli în perioada fiscală în care a avut loc expedierea mărfurilor supuse accizelor din antrepozitul fiscal.

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        În cazul cînd suma accizelor achitata la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, depaseste suma accizului calculata la marfurile accizate, rezultate din prelucrare si/sau fabricare are dreptul subiectul impunerii la raportarea în perioadele fiscale ulterioare a sumei accizului ce depaseste accizul la marfurile rezultate?

         Potrivit art.125(2) din Codul fiscal, daca suma accizului achitata la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, depaseste suma accizului calculata la marfurile supuse accizelor expediate din încaperea de acciz, diferenta se reporteaza la cheltuieli.

4.6.3.8. În ce perioada fiscala are loc raportarea la cheltuieli a diferentei accizelor rezultate din depasirea accizelor achitate pentru marfurile supuse accizelor utilizate la fabricarea/prelucrarea altei marfuri accizate fata de suma accizelor aferente productiei finite?

Potrivit art.125(2) din Codul fiscal, raportarea la cheltuieli are loc are loc în perioada fiscala în care a avut loc expedierea marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

4.6.3.9.

Rămîne oare dreptul la trecere în cont a accizului achitat la momentul procurării materiei prime accizate, în cazul returnării de către cumpărător a producţiei accizate fabricate din materia primă menţionată?

        În conformitate cu prevederile pct.4 subpct.12) din Modul de completare a declaraţiei privind accizele, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.11 din 16 ianuarie 2017, se admite înscrierea în Declaraţia privind accizele a rezultatelor cu semnul „minus” doar în cazul reflectării în aceasta a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize. 

     Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un rînd separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul „minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 şi 10. 

         În parte ce ţine de dreptul trecerii în cont a accizului, este de menţionat că în conformitate cu prevederile art.125 alin.(1) din Codul fiscal, subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor. 

     Prin urmare, dacă mărfurile accizate returnate, ulterior se expediază din încăperea de acciz, atunci accizul achitat pentru mărfurile accizate utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea mărfurilor expediate supuse accizelor se trece în cont, la expedierea ulterioară din încăperea de acciz.

Arhiva

        În cazul returului de marfa supus accizului, în conformitate cu prevederile pct. 11 subpct. 12)din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaratiei privind accizele si modul de evidenta a marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încaperea de acciz, aprobat prin Hotarîrea de Guvrn nr. 843 din 18.12.2009, în Declaratia privind accizele se admite înscrierea, a rezultatelor cu semnul “minus” doar în cazul reflectarii în aceasta a returului marfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil cu accize. Înscrierea datelor privind returul se efectueaza într-un rînd separat al Declaratiei, în functie de necesitate, reflectîndu-se cu semnul “minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 si 10. În parte ce ţine de dreptul trecerii în cont a acizului, este de menţionat că în conformitate cu prevederila art. 125 (1) din Codul fiscal, Subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor. Prin urmare, dacă marfurile accizate returnate, ulterior se expediază din încăperea de acciz, atunci accizul achitat pentru mărfurile accizate utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea mărfurilor expediate supuse accizelor se trece în cont.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ