34.2. Înregistrarea MCC
Înapoi
34.2.1.

Unde persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă înregistrează MCC?

        În conformitate cu prevederile pct. 18 din Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23 octombrie 2014, persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă înregistrează MCC la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu/ reşedinţă.

34.2.2.

Ce înseamnă lansarea regimului fiscal de funcţionare a maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală şi ce autoritate efectuează lansarea acestuia?

        În pct. 2–4 din Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” sunt stabilite actele normative ce reglementează domeniul maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală (MCC). 

        Astfel, pct. 2.22 din Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, aprobate la 17 iulie 1998 prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control, stabileşte că MCC trebuie să funcţioneze în regim de lucru nefiscal şi fiscal. 

        În regim de lucru nefiscal (este posibil numai până la fiscalizarea MCC) este blocată înregistrarea dărilor de seamă fiscale pe zi (rapoartelor de închidere zilnică) în memoria fiscală şi obţinerea dărilor de seamă din memoria fiscală, restul funcţiilor MCC trebuie să le menţină. 

        Menţionăm că regimul de lucru nefiscal este caracteristic perioadei de şcolarizare în utilizarea MCC. 

        Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat, într-o nouă formulare, prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23 octombrie 2014, prevede lansarea regimului fiscal de funcţionare a MCC (activarea memoriei fiscale) la înregistrarea acesteia la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. 

        MCC de model concret se fiscalizează conform cu instrucţiunea funcţionarului fiscal respectivă (conţine descrierea regimului de lucru al funcţionarului fiscal la MCC şi controlul prezenţei memoriei fiscale). 

        În această ordine de idei, activarea memoriei fiscale a MCC ţine de obligaţiile subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat care înregistrează MCC respectivă.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ