>  Fisc.md  >  Baza generalizată   >  Accizele  >  Notiuni generale
4.1. Notiuni generale
Înapoi
4.1.1.

Ce reprezintă certificat de acciză?

        În conformitate cu prevederile art.119 pct.2) din Codul fiscal, certificat de acciză reprezintă document eliberat de Serviciul Fiscal de Stat antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor. 

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

Ce reprezinta certificat de acciz?

        În conformitate cu prevederile art. 119 pct.2) din Codul fiscal, certificatul de acciz este un document eliberat de organul Serviciului Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atesta înregistrarea acestuia si îi atribuie dreptul de a efectua tranzactii cu marfurile supuse accizelor.

4.1.2.

Ce reprezintă antrepozit fiscal?

        Potrivit art.119 pct.3) din Codul fiscal, antrepozit fiscal reprezintă totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează şi nu se achită accizele. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        Ce reprezinta încaperea de acciz ? 

    Potrivit prevederilor art.119 pct.3) din Codul fiscal, încapere de acciz este totalitatea locurilor ce apartin subiectului impunerii, inclusiv cladirile, încaperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sînt situate separat, determinate în certificatul de acciz, unde marfurile supuse accizelor se prelucreaza si/sau se fabrica, se expediaza (se transporta) de catre subiectii impunerii.

4.1.3.

Dacă depozitele sau încăperile de producere a antrepozitarului autorizat, unde au loc producerea și păstrarea producției finite supuse accizelor, sînt amplasate teritorial la o distanță considerabilă, fac parte acestea dintr-un antrepozit fiscal sau constituie părți a diferitor antrepozite fiscale?

        În condițiile acțiunii art.119 pct.3) din Codul fiscal, antrepozit fiscal reprezintă totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează şi nu se achită accizele. 

         Prin urmare, dacă aceste depozite sau încăperi de producere sunt specificate în certificatul de acciză, atunci acestea constituie părți componente ale unuia și aceluiași antrepozit fiscal.

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        Depozitele sau încaperile de producere a subiectului impunerii cu accize, unde se pastreaza productia finita accizata si se produce, sînt amplasate teritorial la o distanta considerabila fac parte dintr-o încapere de acciz sau constituie parti a diferitor încaperi de acciz? 

        În conditiile actiunii punctului 3) din art.119 cladirile, încaperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sînt situate separat fac parte din încaperea de acciz. Astfel, încaperile respective constituie parti componente ale uneia si aceiasi încaperi de acciz care urmeaza a fi reflectate în certificatul de înregistrare ca platitor de accize.

4.1.4.

Dacă încăperile în care au loc producerea și/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, nu aparțin antrepozitarului autorizat cu titlu de proprietate, dar sunt luate în arendă sau în locațiune, constituie acestea părți componente a antrepozitului fiscal?

        Antrepozitarul autorizat (locatar) care arendează o încăpere de la un alt antrepozitar autorizat (locator), dispunând de contract de arendă sau de închiriere în condițiile acțiunii art.126 din Codul fiscal, urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat cererea de solicitare a efectuării modificărilor în certificatul de acciză, în care declară antrepozitul fiscal, adresa acestuia, proprietarul încăperii arendate (denumirea, codul fiscal, adresa juridică, telefonul) si termenul de valabilitate a contractului de arendă sau de închiriere.

         Concomitent, agentul economic respectiv, urmează să prezinte schema (planul) amplasării locului arendat si aduce spre cunoștință formele si metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-un antrepozit fiscal în altul ale unuia și aceluiași agent economic, dacă aceste antrepozite se află pe teritorii diferite.  

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        În cazul cînd încaperile unde are loc producerea marfurilor accizate sau depozitarea lor nu apartin subiectului impunerii cu accize cu titlul de proprietate ci sînt luate în locatiune, fac parte ele din încaperea de acciz a subiectului impunerii si respectiv urmeaza a fi reflectate în certificatul de înregistrare ca subiect al impunerii cu accize ? 

        Subiectul impozabil cu acciz (locatar) care arendeaza o încapere de la un alt subiect impozabil cu acciz (locator), dispunînd de contractul de arenda conform art.126 din Codul fiscal, urmeaza sa prezinte inspectoratului fiscal de stat de la locul de înregistrare cererea de solicitare a efectuarii modificarilor în certificatul de acciz în care declara locul încaperii accizate, adresa acestuia, proprietarul încaperii arendate (denumirea, codul fiscal, adresa juridica, telefonul ) si termenul de valabilitate a contractului de arenda. Concomitent agentul economic respectiv urmeaza sa prezinte schema amplasarii locului arendat si aduce spre cunostinta formele si metodele de control, a caror aplicare asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încapere de acciz în alta ale lui, daca aceste încaperi se afla pe teritorii diferite.

4.1.5.

Ce se subînțelege prin noțiunea de expediere (transportare) a mărfurilor supuse accizelor din/în antrepozitul fiscal?

        În conformitate cu prevederile art.119 pct.5) din Codul fiscal, expediere (transportare) reprezintă deplasare, transmitere a mărfurilor supuse accizelor din/în antrepozitul fiscal. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        Ce se subîntelege sub notiunile de “expediere/transportare” a marfurilor accizate din încaperea de acciz în vederea aplicarii Titlului IV al Codului fiscal? 

        În conformitate cu pct.4) din art.119 al Codului fiscal expedierea (transportarea) marfurilor accizate reprezinta deplasarea, transmiterea marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz. Cu alte cuvinte în cazul cînd marfurile accizate parasesc încaperea de acciz aceasta situatie reprezinta expedierea (transportarea) marfurilor din încaperea de acciz.

4.1.6.

Prețul maxim de vânzare cu amănuntul a țigaretelor cu filtru sau fără filtru, urmează să fie imprimat pe pachetul de țigarete cu filtru sau fără filtru?

        Potrivit prevederilor art. 4 alin. (71) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr. 1054-XIV din 16.06.2000, în redacția Legii nr.172 din 27.07.2018, începând cu 24.08.2018, lipsește obligația de imprimare pe pachetele de țigarete cu filtru sau fără filtru a prețului maxim de vânzare cu amănuntul.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ