6.16.6. Achitarea taxei
Înapoi
6.16.6.1.

Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare?

        Potrivit prevederilor art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru dispozitivele publicitare se achită de către subiecții impunerii la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (anexa la titlul VII din Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ