6.3.5. Achitarea taxei
Înapoi
6.3.5.1.

Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

        Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (art.292 alin.(1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. din Codul fiscal.

        Subiecţii impunerii plătesc taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal).

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 292 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 104-141 din 01.05.2014 )]

Arhiva

        Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se achită de către contribuabili trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin. (1) al Codului fiscal)

6.3.5.2. Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale revine contribuabililor - subiecţi ai impunerii cu taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ