4.13. Marcarea cu „Timbru de acciz” a mărfurilor supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj pentru consum final
Înapoi
4.13.1.

Care mărfuri îmbuteliate în ambalaj pentru consum final se supun marcării cu „Timbru de acciz”?

        În conformitate cu art.123 alin.(5) din Codul fiscal, mărfurile supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, cum ar fi votca, lichiorurile şi alte băuturi alcoolice, vermuturile şi alte vinuri din struguri proaspeţi, alte băuturi fermentate de la poziţiile tarifare 2205 şi 220600, divinurile, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu “Timbru de acciz”. 

        Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor sau pînă la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal. 

        Modul de procurare şi de utilizare a “Timbrelor de acciz” este stabilit de către Guvern. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

 În conformitate cu art.123(5) din Codul fiscal, mărfurile supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, cum ar fi votca, lichiorurile şi alte băuturi spirtoase, vinurile din struguri, din fructe şi pomuşoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu "Timbru de acciz".

 [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

        Care marfuri se supun marcarii cu „Timbre de acciz. Marci comerciale de stat”?

        În conformitte cu art.123(5) din Codul fiscal, marfurile supuse accizelor, cum ar fi votca, lichiorurile si alte bauturi spirtoase, vinurile din struguri, din fructe si pomusoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile (coniacurile), sînt pasibile marcarii obligatorii cu “Timbru de acciz. "Marca comerciala de stat”

4.13.2.

În care cazuri pe mărfurile supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj pentru consum final se aplică marcajele „Timbru de acciz”?

        În conformitate cu art.123(5) din Codul fiscal, marcarea obligatorie cu “Timbru de acciz”, se efectuează pentru mărfurile supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor accizelor îmbuteliate în ambalaj procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.

[Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

       (în vigoare pînă la 13.01.2012)  În care cazuri pe marfurile supuse accizelor se aplica marcajele “Timbru de acciz. Marca comerciala de stat”? 

        În conformitte cu art.123(5) din Codul fiscal, pe marfurile supuse accizelor care sînt votca, lichiorurile si alte bauturi spirtoase, vinurile din struguri, din fructe si pomusoare, vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon, divinurile (coniacurile) se aplica în mod obligatoriu “Timbre de acciz. Marci comerciale de stat” în cazul comercializarii, transportarii sau depozitarii lor pe teritoriul Republicii Moldova, precum si în cazul importului lor pentru comercializare pe teritoriul republicii, Afara de aceasta se aplica pe marfurile respective în cazul procurarii lor de la agentii economici rezidenti aflati pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar.

4.13.3.

Cînd urmează a fi aplicat “Timbrul de acciz” pentru mărfurile supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj pentru consum final?

        În conformitate cu art.123(5) din Codul fiscal, marcarea obligatorie cu “Timbru de acciz” a mărfurilor supuse accizelor îmbuteliate în ambalaj pentru consum final se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse pentru consum final, pînă la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012)

        Cînd urmeaza a fi aplicat “Timbrul de acciz. Marca comerciala de stat”?

        În conformitte cu art.123(5) din Codul fiscal, marcarea se efectueaza în timpul fabricarii marfurilor supuse accizelor, pîna la importarea acestora, iar în cazul marfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - pîna la momentul expedierii (transportarii) acestora din încaperea de acciz.

4.13.4. Sînt careva excepţii în partea ce ţine de neaplicarea “Timbrelor de acciz” a mărfurilor supuse accizelor pentru care este prevăzută marcarea?

Potrivit art.123 alin.(6) din Codul fiscal, nu sînt marcate obligatoriu cu “Timbru de acciz”:

a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;

b) producţia alcoolică cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum şi berea;

c) mărfurile supuse accizelor plasate în regimurile vamale tranzit, antrepozit vamal, admitere temporară, magazin duty-free;

d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export;

d1) mărfurile pentru care nu se achită sau nu urmează a fi achitată acciza;

e) alcoolul etilic nedenaturat (poziţiile tarifare 2207 şi 2208) utilizat în scopuri medicale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2020]

Arhiva

Potrivit art.123 alin.(6) din Codul fiscal, nu sînt marcate obligatoriu cu “Timbru de acciz”: 
 a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri; 
 b) producţia alcoolică cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum şi berea; 
 c) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, antrepozit vamal, admitere temporară, magazin duty free; 
 d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export; 
 e) alcoolul etilic nedenaturat (poziţiile tarifare 2207 şi 2208) utilizat în scopuri medicale. 
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

 Potrivit art.123 (6) din Codul fiscal, nu sunt marcate obligatoriu cu „Timbru de acciz”:

a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile (coniacurile) ambalate în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;

b) băuturile alcoolice cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum;

c) mărfurile supuse accizelor, ce se sînt plasate în regimurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere temporara, magazin duty-free;

d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export.

[Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Sînt careva exceptii în partea ce tine de neaplicarea “Timbrelor de acciz. Marcilor comerciale de stat” a marfurilor supuse accizelor pentru care este prevazuta marcarea?
        Potrivit art.123 (6) din Codul fiscal, marfurile pasibile marcarii nu sînt supuse marcarii obligatoriu cu "Timbru de acciz. Marca comerciala de stat" în urmatoarele cazuri:
a) vinurile spumoase si spumante, divinurile (coniacurile) ambalate în sticle de suvenire cu capacitatea de pîna la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri si de 6 litri;
b) bauturile alcoolice cu continutul de alcool etilic de pîna la 7% în volum;
c) marfurile supuse accizelor, ce se sînt plasate în regimurile vamale tranzit, depozit vamal, admitere temporara, magazin duty-free;
d) marfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova si expediate de catre producator pentru export.

4.13.5.

Ce tipuri de marcaje sînt prevăzute pentru mărfurile pasibile marcării cu “Timbru de acciz”?

        Potrivit, pct.4 din Regulamentul “Privind modalitatea de marcare cu "Timbru de acciz. Marcă comercială de stat" a producţiei alcoolice supuse accizelor”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2006, pentru mărfurile supuse marcării cu timbre de acciz sînt prevăzute următoarele tipuri de marcaje:

a) vinuri;

b) divinuri;

c) băuturi alcoolice tari;

d) altă producţie alcoolică nespecificată la literele a)-c) din prezentul punct şi care se supune marcării conform art.123 din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Ce tipuri de marcaje sînt prevazute pentru marfurile pasibile marcarii cu “Timbru de acciz. Marca comerciala de stat”?

        Potrivit,pct.4 din Regulamentul “Privind modalitatea de marcare cu "Timbru de acciz. Marca comerciala de stat" a productiei alcoolice supuse accizelor”, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2006, pentru marfurile supuse marcarii cu timbre de acciz sînt prevazute urmatoarele tipuri de marcaje:

a) vinuri;

b) divinuri;

c) bauturi alcoolice tari;

d) alta productie alcoolica nespecificata la literele a)-c) din prezentul punct si care se supune marcarii conform art.123 din Codul fiscal.

4.13.6.

În cazul cînd mărfurile supuse accizelor se importă în formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor în ce mod se efectuează impozitarea lor cu accize?

        Conform pct.1 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, în cazul în care mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz sau "Timbrului de acciz") se efectuează pe baza cotelor aprobate, recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată. În mod similar se efectuează recalcularea accizelor la spirt, în funcţie de conţinutul de alcool absolut. [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În cazul cînd marfurile supuse accizelor se importa în forma ce nu corespunde unitatilor de masura în care sînt stabilite cotele accizelor în ce mod se efectueaza impozitarea lor cu accize?

        Conform pct.1 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, în cazul în care marfurile supuse accizelor se importa într-o forma ce nu corespunde unitatilor de masura în care sînt stabilite cotele accizelor, impozitarea se efectueaza pe baza cotelor aprobate, recalculîndu-se volumele în unitatea de masura data. În mod similar se efectueaza recalcularea accizelor la spirt, în functie de continutul de alcool absolut. 4.13.14. În cazul cînd marfurile supuse accizelor se expediaza (se transporta) din încaperea de acciz într-o forma ce nu corespunde unitatilor de masura pentru care sînt cotele accizelor în ce mod se efectueaza aplicarea timbrelor de acciz sau "Timbrelor de acciz. Marcilor comerciale de stat" pe volumele expediate? Potrivit pct.2 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, în cazul în care marfurile supuse accizelor se expediaza (se transporta), într-o forma ce nu corespunde unitatilor de masura pentru care sînt stabilite cotele accizelor, pe marfurile respective se aplica un singur timbru de acciz sau "Timbru de acciz. Marca comerciala de stat" dupa caz.

4.13.7.

În cazul cînd mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă) din încăperea de acciz într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură pentru care sînt cotele accizelor în ce mod se efectuează aplicarea timbrelor de acciz sau "Timbrelor de acciz" pe volumele expediate?

        Potrivit pct.2 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, în cazul în care mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz se expediază (transportă), importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, acestor mărfuri li se aplică un singur timbru de acciz, a cărui valoare se determină la momentul expedierii (transportării), importării mărfurilor în cauză, pornindu-se de la cotele aprobate, recalculate în unitatea de măsură necesară. [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În cazul cînd marfurile supuse accizelor se expediaza (se transporta) din încaperea de acciz într-o forma ce nu corespunde unitatilor de masura pentru care sînt cotele accizelor în ce mod se efectueaza aplicarea timbrelor de acciz sau "Timbrelor de acciz. Marcilor comerciale de stat" pe volumele expediate?

        Potrivit pct.2 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, în cazul în care marfurile supuse accizelor se expediaza (se transporta), într-o forma ce nu corespunde unitatilor de masura pentru care sînt stabilite cotele accizelor, pe marfurile respective se aplica un singur timbru de acciz sau "Timbru de acciz. Marca comerciala de stat" dupa caz.

4.13.8.

Apare oare necesitatea marcării cu timbru de acciz a băuturilor alcoolice în sticle cu o capacitate de 0,05 l?

        În conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, este exceptată de la marcarea cu “Timbru de acciz” producţia alcoolică în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri. Pe lîngă aceasta, conform art 123 alin. (6) litera a) din Codul Fiscal, nu sînt marcate obligatoriu cu “Timbru de acciz” vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri. Prin urmare, marcarea producţiei alcoolice importate în sticle cu capacitatea de 0,05 litri, nu este obligatorie.

[Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Apare necesitatea de marcare cu timbru de acciz bautura alcoolica importata în sticle cu o capacitate de 0,05 l?

        În conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea si circulatia alcoolului etilic si a productiei alcoolice, este exceptata de la marcarea cu “timbru de acciz” productia alcoolica în sticle cu capacitatea de pîna la 0,25 litri.

        Pe lîngă aceasta, conform art. 123 alin. (6) litera a) din Codul Fiscal nu sînt marcate obligatoriu cu “timbru de acciz, marca comerciala de stat” vinurile spumoase si spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pîna la 0,25 litri.

        Prin urmare, marcarea productiei alcoolice importate în sticle cu capacitatea de 0,05 litri, nu este obligatorie.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ