8.5.6. Achitarea taxei
Înapoi
8.5.6.1. Cînd se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se achită prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică: - la data depunerii proiectelor şi, respectiv, la data invitării specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj sau invită specialistul la obiect. - pînă la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor – în cazul în care persoanele fizice solicită organului de resort eliberarea autorizaţiilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (art. 356 alin. 2 al Codului fiscal).

8.5.6.2. Se restituie persoanelor fizice suma taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, achitată pentru examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice sau pentru invitarea specialistului la obiect, dacă organul de resort refuză eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor ?

Nu, în condiţiile în care organul de resort refuză eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, suma taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj achitată de către persoanele fizice pentru examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj, precum şi invitarea specialistului la obiect nu se restituie (art. 356 alin. 4 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ