5.9.2. Facilități și scutirea de impozit pentru persoanele fizice și persoanele fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător
Înapoi
5.9.2.1.

Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare?

        Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de: 

     a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil; 

        b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie (art. 284 alin. (1) din Codul fiscal).

5.9.2.2.

Care persoane fizice-cetăţeni sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare?

        Potrivit prevederilor art. 283 alin. (2) din Codul fiscal, beneficiază de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea și-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului-reședința) următoarele categorii de persoane fizice:

        h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilități severe și accentuate, persoanele cu dizabilități din copilărie, persoanele cu dizabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum și persoanele supuse represiunilor și ulterior reabilitate);

        i) familiile participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și persoanele care au fost întreținute de aceștia;

        j) familiile militarilor căzuți în acțiunile de luptă din Afghanistan și persoanele care au fost întreținute de aceștia;

        k) familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de pînă la 18 ani și membrii familiilor care au la întreținere și îngrijire permanentă persoane cu dizabilități;

        l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și persoanele care au fost întreținute de acestea:

        1. pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sînt ocupate de locuinţe, pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan);

        2. în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administrației publice locale;

        3. pînă la stabilirea de către autoritatea administrației publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la lit. h)-l) li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia-reședință), conform anexei prezente:

Anexă

        Valoarea (costul) bunurilor imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii, inclusiv din localitățile aflate în componența acestora, din orașe și sate (comune), valoare (cost) în limitele căreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare conform art. 283 alin. (21)


Nr.
crt.
Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale* Limita valorii bunurilor imobiliare scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, lei
1 2 3
1. municipiul Chişinău, inclusiv localităţile din componenţa acestuia 380000
2. municipiul Bălţi, inclusiv localităţile din componenţa acestuia 156000
3. oraşul Anenii Noi 53000
4. oraşul Basarabeasca 43000
5. oraşul Briceni 71000
6. oraşul Lipcani 51000
7. oraşul Cahul 138000
8. oraşul Cantemir 31000
9. oraşul Călăraşi 32000
10. oraşul Căuşeni 77000
11. oraşul Căinari 14000
12. oraşul Cimişlia 66000
13. oraşul Criuleni 55000
14. oraşul Donduşeni 40000
15. oraşul Drochia 84000
16. oraşul Edineţ 80000
17. oraşul Cupcini 49000
18. oraşul Făleşti 49000
19. oraşul Floreşti 84000
20. oraşul Ghindeşti 23000
21. oraşul Mărculeşti 24000
22. oraşul Glodeni 40000
23. oraşul Hînceşti 145000
24. oraşul Ialoveni 185000
25. oraşul Leova 35000
26. oraşul Iargara 14000
27. oraşul Nisporeni 39000
28. oraşul Ocniţa 17000
29. oraşul Otaci 24000
30. oraşul Frunză 14000
31. oraşul Orhei 100000
32. oraşul Rezina 49000
33. oraşul Rîşcani 29000
34. oraşul Costeşti 15000
35. oraşul Sîngerei 33000
36. oraşul Biruinţa 15000
37. oraşul Soroca 82000
38. oraşul Străşeni 116000
39. oraşul Bucovăţ 27000
40. oraşul Şoldăneşti 23000
41. oraşul Ştefan Vodă 45000
42. oraşul Taraclia 26000
43. oraşul Teleneşti 29000
44. oraşul Ungheni 87000
45. oraşul Corneşti 49000
46. municipiul Comrat 122000
47. oraşul Ceadîr-Lunga 61000
48. oraşul Vulcăneşti 32000
49. satele (comunele) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi 30000

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 283 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

Arhiva

        Potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) din Codul fiscal, sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare următoarele categorii de persoane fizice:

        h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilități severe și accentuate, persoanele cu dizabilități din copilărie, persoanele cu dizabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum și persoanele supuse represiunilor și ulterior reabilitate);

        i) familiile participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și persoanele care au fost întreținute de aceștia;

        j) familiile militarilor căzuți în acțiunile de luptă din Afghanistan și persoanele care au fost întreținute de aceștia;

        k) familiile care au copii cu dizabilități în vârstă de pînă la 18 ani și membrii familiilor care au la întreținere și îngrijire permanentă persoane cu dizabilități;

        l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și persoanele care au fost întreținute de acestea.

        Categoriile de persoane indicate la art.283 alin. (1) lit. h)-l) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea și-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului-reședința), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administrației publice locale.

        De asemenea, potrivit alin. (21) din articolul menționat, prin derogare de la alin. (2), pînă la stabilirea de către autoritatea administrației publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la alin. (1) lit. h)-l) li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia-reședință), conform anexei prezente:

        Anexă

        Valoarea (costul) bunurilor imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii, inclusiv din localitățile aflate în componența acestora, din orașe și sate (comune), valoare (cost) în limitele căreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare conform art. 283 alin. (21)

 
Nr.
crt.
Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale* Limita valorii bunurilor imobiliare scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, lei
1 2 3
1. municipiul Chişinău, inclusiv localităţile din componenţa acestuia 380000
2. municipiul Bălţi, inclusiv localităţile din componenţa acestuia 156000
3. oraşul Anenii Noi 53000
4. oraşul Basarabeasca 43000
5. oraşul Briceni 71000
6. oraşul Lipcani 51000
7. oraşul Cahul 138000
8. oraşul Cantemir 31000
9. oraşul Călăraşi 32000
10. oraşul Căuşeni 77000
11. oraşul Căinari 14000
12. oraşul Cimişlia 66000
13. oraşul Criuleni 55000
14. oraşul Donduşeni 40000
15. oraşul Drochia 84000
16. oraşul Edineţ 80000
17. oraşul Cupcini 49000
18. oraşul Făleşti 49000
19. oraşul Floreşti 84000
20. oraşul Ghindeşti 23000
21. oraşul Mărculeşti 24000
22. oraşul Glodeni 40000
23. oraşul Hînceşti 145000
24. oraşul Ialoveni 185000
25. oraşul Leova 35000
26. oraşul Iargara 14000
27. oraşul Nisporeni 39000
28. oraşul Ocniţa 17000
29. oraşul Otaci 24000
30. oraşul Frunză 14000
31. oraşul Orhei 100000
32. oraşul Rezina 49000
33. oraşul Rîşcani 29000
34. oraşul Costeşti 15000
35. oraşul Sîngerei 33000
36. oraşul Biruinţa 15000
37. oraşul Soroca 82000
38. oraşul Străşeni 116000
39. oraşul Bucovăţ 27000
40. oraşul Şoldăneşti 23000
41. oraşul Ştefan Vodă 45000
42. oraşul Taraclia 26000
43. oraşul Teleneşti 29000
44. oraşul Ungheni 87000
45. oraşul Corneşti 49000
46. municipiul Comrat 122000
47. oraşul Ceadîr-Lunga 61000
48. oraşul Vulcăneşti 32000
49. satele (comunele) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi 30000
        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 283 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        Potrivit art. 283 alin. (1) din Codului fiscal, următoarele categorii de persoane fizice, sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare:

        h) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

        i) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

        j) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

        k) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

        l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea.

        Categoriile de persoane indicate la art. 283 alin. (1) lit.h)-l) din Codul fiscal beneficiază de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenurile pe care este amplasat fondul de locuinţe, pentru loturile de pe lîngă locul de trai (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă locul de trai şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan), precum şi pentru bunurile imobiliare (clădiri, construcţii, apartamente) de pe acestea în limita costului imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reşedinţă) de pînă la 30 mii lei. Pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru categoriile de personae indicate la art. 283 alin. (1) lit.h)-l) din Codul fiscal se acordă în limita valorii imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia-reşedinţă), conform prezentei anexe:

 Anexă 

Valoarea bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, a terenurilor aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, valoare în limitele căreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare, conform art.283 alin.(2) din Codul fiscal 

Nr.
crt.
Denumirea unităţilor
administrativ-teritoriale*
Limita valorii bunurilor imobiliare
 scutite de impozitul
pe bunurile imobiliare, lei
1 2 3
1. municipiul Chişinău 380000
2. municipiul Bălţi 156000
3. oraşul Anenii Noi 53000
4. oraşul Basarabeasca 43000
5. oraşul Briceni 71000
6. oraşul Lipcani 51000
7. oraşul Cahul 138000
8. oraşul Cantemir 31000
9. oraşul Călăraşi 32000
10. oraşul Căuşeni 77000
11. oraşul Căinari 14000
12. oraşul Cimişlia 66000
13. oraşul Criuleni 55000
14. oraşul Donduşeni 40000
15. oraşul Drochia 84000
16. oraşul Edineţ 80000
17. oraşul Cupcini 49000
18. oraşul Făleşti 49000
19. oraşul Floreşti 84000
20. oraşul Ghindeşti 23000
21. oraşul Mărculeşti 24000
22. oraşul Glodeni 40000
23. oraşul Hînceşti 145000
24. oraşul Ialoveni 185000
25. oraşul Leova 35000
26. oraşul Iargara 14000
27. oraşul Nisporeni 39000
28. oraşul Ocniţa 17000
29. oraşul Otaci 24000
30. oraşul Frunză 14000
31. oraşul Orhei 100000
32. oraşul Rezina 49000
33. oraşul Rîşcani 29000
34. oraşul Costeşti 15000
35. oraşul Sîngerei 33000
36. oraşul Biruinţa 15000
37. oraşul Soroca 82000
38. oraşul Străşeni 116000
39. oraşul Bucovăţ 27000
40. oraşul Şoldăneşti 23000
41. oraşul Ştefan Vodă 45000
42. oraşul Taraclia 26000
43. oraşul Teleneşti 29000
44. oraşul Ungheni 87000
45. oraşul Corneşti 49000
46. municipiul Comrat 122000
47. oraşul Ceadîr-Lunga 61000
48. oraşul Vulcăneşti 32000
* Inclusiv localităţile din componenţa acestora, cu excepţia satelor(comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi
 5.9.2.3.

Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde persoanelor fizice-cetăţeni scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare?

        Potrivit prevederilor art. 284 alin. (1) din Codul fiscal, autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde persoanelor fizice cetățeni scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de:

        a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil;

        b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie;

        c) boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat medical sau, respectiv, prin certificat de deces.

        De asemenea, conform alin. (11) din articolul menționat, autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv persoanelor fizice deţinătoare de case de locuit sau de alte încăperi de locuit (folosite ca locuinţă de bază) în locaţiune din fondul public de locuinţe.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 284 alin. (11) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

Arhiva

        Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde persoanelor fizice cetățeni scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de:

        a)calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil;

        b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie; 

       c) boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat medical sau, respectiv, prin certificat de deces.

5.9.2.4.

Care sunt documentele ce servesc drept temei pentru acordarea de scutiri la impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice-cetăţeni?

        Documentele care servesc drept temei pentru acordarea scutirii la impozitul pe bunurile imobiliare sînt: 

        - pentru persoanele de vîrstă pensionară - legitimaţia de pensionar; 

       - pentru invalizii de gradul I şi II, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobil)-legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii; - pentru familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei RM şi persoanele care au fost întreţinute de aceştea, pentru familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştea, pentru familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi pentru familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de aceştea - legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri (pct. 76 al Instrucţiunii cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare nr. 11 din 04.09.2001).

5.9.2.5.

În care condiții se aplică scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare categoriilor de persoanele indicate la art. 283 alin. (1) lit. h)-l) din Codul fiscal?

        Conform prevederilor art. 283 alin. (2) şi (21) din Codul fiscal, categoriile de persoane indicate la lit. h)-l) al aceluiași articol, beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii ce întrunesc concomitent următoarele condiții:

        -bunurile imobiliare sunt cu destinaţie locativă;

        -bunurile imobiliare constituie domiciliul (în lipsa domiciliului – reședința) persoanelor;

        -bunurile imobiliare au o valoare estimată de către organele cadastrale teritoriale sau un cost apreciat în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate formate în cadrul primăriilor.

        Pînă la stabilirea de către autoritatea administraţiei publice locale a limitei valorii (costului) scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la art. 283 alin. (1) lit. h)-l) din Codul fiscal, li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului conform anexei la titlul VI din Codul fiscal.

        Totodată, categoriile de persoane sus numite beneficiază de scutire integrală de plată a impozitului funciar pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ