28.18. Livrari scutite de TVA cu drept de deducere
Înapoi
28.18.1.

La ce cotă a TVA se impun livrările de mărfuri în adresa magazinelor duty-free?

În conformitate cu articolul 104 lit. h) din Codul fiscal, mărfurile livrate în magazinele duty-free se scutesc de TVA cu drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

La ce cotă a TVA se impun livrările de mărfuriîn adresa magazinelor, barurile şi restaurantele duty-free?

 În conformitate cu articolul 104 lit. h) din Codul fiscal, mărfurile livrate în magazinele, barurile şi restaurantele duty-free se scutesc de TVA cu drept de deducere.

La ce cotă a TVA se impun livrările de mărfuri în adresa magazinelor duty
-free? În conformitate cu articolul 104 lit. h) din Codul fiscal, mărfurile livrate în magazinele duty-free se scutesc de TVA cu drept de deducere. 
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

        În conformitate cu articolul 104 lit. h) din Codul fiscal, mărfurile livrate în magazinele duty-free se impun cu TVA la cota zero.

28.18.2.

Ce cotă se va aplica pentru energia livrată populaţie, dacă apartamentele se află la gestiune agentului economic care a construit dar nu a trecut încă drepturile de proprietate asupra imobilelor populaţiei?

        În conformitate cu prevederile art. 104 lit. b) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice, energiei termică și apei calde pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se scutesc de TVA cu drept de deducere. 

   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 104 lit. b) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice, energiei termică şi apei calde pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri, se aplică TVA la cota „zero”.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 104 lit. b) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice destinate populaţiei, se aplică TVA la cota „zero”, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se afla bunurile imobiliare cu destinaţie locativă ale populaţiei.

28.18.3.

        Care este modalitatea de confirmare a destinației livrărilor drept corespunzătoare reparației clădirii Parlamentului RM, în vederea aplicării scutirii de TVA cu drept de deducere la efectuarea livrărilor specificate la art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-Xin din 17.12.1997?

     (Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicațiile prezentate de către Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova). 

        În conformitate cu prevederile art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului de pe bulevardul Stefan cel Mare și Sfânt nr.105, municipiul Chișinău, pentru anii 2013–2014 se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu scutirea de TVA cu drept de deducere. În partea ce ține de confirmarea destinației mărfurilor, serviciilor livrate, lucrărilor executate, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, la bilanțul căruia se află clădirea Parlamentului, în calitate de instituție abilitată cu atribuții de monitorizare a mersului lucrărilor ce țin de reparația clădirii Parlamentului, va elibera subiecților confirmări în care se va specifica furnizorul mărfurilor, serviciilor și/sau lucrărilor, cumpărătorul acestora, cantitatea și destinația acestora. Confirmările menționate constituie temei pentru aplicarea de către furnizori a scutirii de TVA cu drept de deducere la efectuarea livrărilor prevăzute de art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.l417-XIII din 17.12.1997.

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

Care este modalitatea de confirmare a destinaţiei livrărilor drept corespunzătoare reparaţiei clădirii Parlamentului RM, în vederea aplicării cotei „zero” a TVA la efectuarea livrărilor specificate la art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr,1417-Xin din 17.12.1997?

(Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova).

În conformitate cu prevederilor art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013–2014 se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea TVA la cota zero. În partea ce ţine de confirmarea destinaţiei mărfurilor, serviciilor livrate, lucrărilor executate, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, la bilanţul căruia se află clădirea Parlamentului, în calitate de instituţie abilitată cu atribuţii de monitorizare a mersului lucrărilor ce ţin de reparaţia clădirii Parlamentului, va elibera subiecţilor confirmări în care se va specifica furnizorul mărfurilor, serviciilor şi/sau lucrărilor, cumpărătorul acestora, cantitatea şi destinaţia acestora. Confirmările menţionate constituie temei pentru aplicarea de către furnizori a cotei „0” a TVA la efectuarea livrărilor prevăzute de art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.l417-XIII din 17.12.1997.

[în temeiul art.I din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 213 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 159-160 din 23.07.2013, în vigoare de la 23.07.2013]

28.18.4.

[modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte legislative nr.91 din 13 mai 2016 (Monitorul Oficial nr.134-139/279 din 20 mai 2016), prin trecerea în arhiva la întrebarea nr. 28.18.7]

Arhiva

        Care este perioada de aplicare a cotei „zero” a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.4 alin.(135) lit.a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului?

        (Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova).

        În conformitate cu prevederilor art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013–2014 se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea TVA la cota zero. Astfel, de către Legiuitor a fost specificat în mod expres că aplicarea cotei „0" a TVA pentru livrările corespunzătoare este stabilită pentru perioada anilor 2013-2014, fără a fi divizată această perioadă.

        Prin urmare, cota „0" a TVA se aplică pentru toate livrările specificate în art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.l417-XIII din 17.12.1997, efectuate în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014.

        [în temeiul art.I din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 213 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 159-160 din 23.07.2013, în vigoare de la 23.07.2013]

28.18.5.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

        Care regim fiscal se aplică la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde? 

        În conformitate cu prevederile art.104 lit. b1) din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28 aprilie 2015) livrarea biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde se impozitează la cota zero a TVA. 

        Clasificaţia biocombustibilului în funcţie de origine şi sursă, precum şi formele de bază de comercializare a biocombustibilului sunt indicate în tabela nr.1 şi nr.2 al Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1070 din 27 decembrie 2013 (Monitorul Oficial nr. 315-319/1179, 31.12.2013).

28.18.6.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017].

           Care sunt produsele ce se atribuie la biomasa lemnoasă, erbacee și din fructe impozitate la cota zero a TVA? 

        Potrivit prevederilor art. 104 lit. b1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează livrarea biomasei lemnoase, erbacee și din fructe destinate producerii energiei termice și apei calde. 

         Conform art. 3 din Legea energiei regenerabile nr.160-XVI din 12.07.2007, biomasa reprezintă fracțiune biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, silvicultură sau sectoarele industriei conexe, inclusiv cea a materiei vegetale și animale, precum și a deșeurilor industriale și urbane. Însă, biocombustibilul solid reprezintă combustibil solid produs direct sau indirect din biomasă. 

         Potrivit pct.8 din Hotărîrea Guvernului nr.1070 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid, în sistemul de clasificare ierarhică a biocombustibilului, principalele grupe în funcție de originea acestuia sînt biomasa lemnoasă, biomasa erbacee și biomasa din fructe. 

         Astfel, avînd în vedere faptul că art.104 lit. b1) din Codul fiscal reglementează expres grupele de biomasă, și anume biomasa lemnoasă, erbacee și din fructe, clasificate conform originii și sursei de obținere a biocombustibilului, cota zero a TVA se va aplica doar pentru livrarea biomasei expuse în Tabelul nr. l din Hotărîrea Guvernului sus menționată, destinată producerii directe a energiei termice și apei calde. 

        (temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/4-13/106 din 25.03.2016 )

28.18.7.

Care este perioada de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru livrările efectuate în conformitate cu art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, destinate reparației clădirii Parlamentului?

        Prin Legea pentru modificarea unor acte legislative nr.91 din 13.05.2016 (Monitorul Oficial nr.134-139/279 din 20.05.2016) au fost efectuate modificări la art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, referitor la termenul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.105, municipiul Chișinău.  

        Respectiv, conform prevederilor articolului menționat, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările și serviciile destinate reparației clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.105, municipiul Chișinău, pentru anii 2016–2017: 

        a) se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere;

         b) se vor importa cu aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere. 

        Astfel, aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru livrările bunurilor/serviciilor corespunzătoare și scutirea la importul lor este stabilită pe întreaga perioadă a anilor 2016-2017. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Care este perioada de aplicare a cotei „zero” a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului?

     Prin Legea pentru modificarea unor acte legislative nr.91 din 13.05.2016 (Monitorul Oficial nr.134-139/279 din 20.05.2016) au fost efectuate modificări la art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, referitor la termenul de aplicare a cotei zero a TVA pentru mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău. 

 Respectiv, conform prevederilor articolului menţionat, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău, pentru anii 2016–2017: 

 a) se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea TVA la cota zero;

 b) se vor importa cu aplicarea scutirii de TVA. 

   Astfel, aplicarea cotei „0" a TVA pentru livrările bunurilor/serviciilor corespunzătoare şi scutirea la importul lor este stabilită pe întreaga perioadă a anilor 2016-2017. 

 [în temeiul art.I din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 91 din 13.05.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. nr.134-139/279 din 20.05.2016, în vigoare de la 20.05.2016].

28.18.8.

Care sunt livrările scutite de TVA cu drept de deducere?

        În conformitate cu prevederile art. 104 din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere: 

        a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, serviciile de transport internaţional al gazelor naturale, precum şi serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică, de căutare-salvare şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional, combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti a navelor maritime implicate în transportul internaţional de mărfuri şi pasageri, indiferent de naţionalitatea navei sau de pavilionul acesteia; 

        b) energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri; 

        c) în baza principiului reciprocităţii, introducerea şi/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova. Modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere se stabileşte de Guvern; 

        c1) importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate: 

        – proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte; 

        – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget. 

        Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, precum şi modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor respective se stabilesc de Guvern;

         f) mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia; 

        f1) mărfurile livrate de către rezidentul unei zone economice libere a Republicii Moldova unui nerezident al Republicii Moldova, dacă marfa este predată în scopul prelucrării unui rezident al altei zone economice libere a Republicii Moldova, indicat de cumpărătorul/beneficiarul nerezident; 

        g) serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova agenţilor economici care plasează mărfurile sub regimul vamal de perfecţionare activă, în cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă. Tipul serviciilor care cad sub incidenţa prezentului punct, precum şi modul de administrare a acestor servicii se stabilesc de Guvern, iar lista agenţilor economici se aprobă de Ministerul Economiei şi Infrastructurii;         

      h) mărfurile livrate în magazinele duty-free; 

   i) mărfurile şi serviciile livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cele livrate din Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cele livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi a celor livrate de către rezidenţii diferitor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia.

28.18.9.

Ce regim fiscal privind TVA urmează a fi aplicat pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA fără drept de deducere conform art.103 din Codul fiscal, efectuate în circumstanțele stabilite la art.104 din Codul fiscal?

        Articolul 103 din Codul fiscal, conține prevederi privind categoriile de livrări de mărfuri și servicii pentru care se aplică scutirea de TVA fără drept de deducere. 

        Totodată, regimul fiscal al TVA aferent livrărilor de mărfuri și servicii care sînt scutite de TVA fără drept de deducere conform articolului menționat, urmează a fi examinat și stabilit prin prisma tuturor circumstanțelor specifice în care acestea se realizează. 

        Astfel, în cazul în care livrările de mărfuri și servicii prevăzute la art.103 din Codul fiscal, (de exemplu: producția de carte și publicațiile periodice, lucrările de construcție și montaj al parcurilor eoliene, etc.) se realizează în circumstanțele stabilite la art.104 din Codul fiscal, (de exemplu: livrări destinate proiectelor de asistență tehnică sau investițională, livrări în zona economică liberă, etc.), regimul fiscal al TVA aplicat livrărilor respective urmează a fi cel scutit de TVA cu drept de deducere. 

       Temei:(Explicaţiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.09/3-13/14 din 20.01.2020)

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ