>  Fisc.md  >  Baza generalizată   >  Accizele  >  Restituirea accizului
4.9. Restituirea accizului
Înapoi
4.9.1.

În cazul exportului de mărfuri accizate, există dreptul la restituirea accizelor?

        Dreptul la restituirea accizelor în cazul exportului de mărfuri accizate intervine în situaţiile prevăzute la art.125 din Codul fiscal. Astfel, în conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal, dreptul la restituirea accizelor au subiecţii impunerii în cazurile:

         - exportului în mod independent sau în baza contractului de comision, de asemenea, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, şi/sau în zonele economice libere, suma accizului achitată anterior pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(4) din prezentul articol; 

         - exportului în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, suma accizului achitată la procurarea acestor mărfuri, expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(41) din prezentul articol. 

        Nu poate beneficia de dreptul la restituirea sumei accizului, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător la livrarea mărfurilor supuse accizelor la export prin intermediul poştei (art.125 alin.(31) CF). 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

 Dreptul la restituirea accizelor în cazul exportului de mărfuri accizate intervine în situaţiile prevăzute la art.125 din Codul fiscal. 

 Astfel, în conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal, dreptul la restituirea accizelor au subiecţii impunerii în cazurile: 

 - exportului în mod independent sau în baza contractului de comision al mărfurilor supuse accizelor de producţie proprie, plasării mărfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free, plasării mărfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere;

 - exportului de mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, efectuat de către subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, în mod independent sau în baza contractului de comision. 

 Nu poate beneficia de dreptul la restituirea sumei accizului subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător la livrarea mărfurilor supuse accizelor la export prin intermediul poştei (art.125 alin. (31) CF). 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 din Codul fiscal].

În conformitate cu art.125(3) din Codul fiscal subiectii impunerii în cazul exportului de marfuri supuse accizelor au dreptul la restituirea sumei accizului achitata anterior la marfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.

4.9.2.

Prin ce modalitate are loc confirmarea de catre organele fiscale a sumelor accizelor spre restituire aferente marfurilor accizate exportate?

        În conformitate cu pct.8 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, restituirea accizelor, în cazurile prevăzute la pct.18, 201 şi 208 ale prezentului Regulament, se efectuează lunar (sau pentru câteva perioade fiscale, dar nu mai mult de şase), în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale, facturilor), copiilor documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget, depuse de solicitant în urma controlului cameral efectuat de către SFS (DGACM). Verificarea ulterioară a sumelor accizelor restituite se efectuează obligatoriu prin verificare tematică sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea verificării totale, în baza verificării totale, o dată în semestru. 

Dacă restituirea accizelor a fost solicitată pentru o perioadă anterioară ce depăşeşte şase perioade fiscale, atunci restituirea pentru perioada respectivă se efectuează numai prin verificare tematică sau, în cazurile în care efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea verificării totale, în baza verificării totale. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

În conformitate cu pct.8 lit.a) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în cazul exportului de marfuri supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumparare; contractului de mandat sau contractului de comision restituirea accizelor se efectueaza în baza controlului tematic sau, atunci cînd efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea controlului total documentar, în baza controlului total documentar.

4.9.3. Cine are dreptul la restituirea accizelor la exportul marfurilor accizate ?

        În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal şi pct.3 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, dreptul la restituirea accizelor se extinde atât asupra subiecţilor impozabili înregistraţi ca plătitori de accize, cât şi asupra celor care nu sunt înregistraţi ca plătitori de accize. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 din Codul fiscal, precum şi în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivitart.125(3) din Codul fiscal si pct.4 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor din buget se extinde numai asupra subiectilor impozabili înregistrati ca platitori de accize.

4.9.4.

Cine are dreptul la restituirea accizelor aferente marfurilor accizate ce au fost exportate în baza contractelor diferite de cele directe, încheiate cu nerezidentii?

        În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal şi pct.12 şi pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, dreptul la restituirea accizelor pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, apare la subiectul impunerii – mandant, iar pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii – comitent. 

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 din Codul fiscal şi în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

În conformitate cu art.125(3) din Codul fiscal si punctele 11, 12 si 13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor la exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în conditiile contractului: a) de mandate, apare la subiectul impunerii – mandant; c) de comision, apare la subiectul impunerii - comitent,

4.9.5.

În ce termen se restituie accizele aferente marfurilor accizate exportate ?

        În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal şi pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, executarea cererii privind restituirea accizelor depuse la Serviciul Fiscal de Stat se efectuează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la Serviciul Fiscal de Stat, din care 30 de zile sunt destinate efectuării controlului fiscal şi adoptării deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art.216 alin.(8) din Codul fiscal, 7 zile – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, iar celelalte 8 zile – pentru efectuarea restituirii efective, după ce aceasta este supusă examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la Serviciul Fiscal de Stat declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală corespunzătoare. 

        E de menţionat că la efectuarea restituirii accizelor subiecţilor impozabili atribuiţi de SFS la categoria contribuabililor mari, acţiunile se întreprind de SFS (DGACM). 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 din Codul fiscal, precum şi în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

        Potrivit art.125 (3) din Codul fiscal si pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, accizele se restituie în termen de 45 zile dupa prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(4) din articol 125.

4.9.6.

În ce cazuri, diferite de cele de export, mai exista posibilitatea beneficierii restituirii accizelor ?

        În conformitate cu art.124, art.125 din Codul fiscal şi pct.3 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, posibilitatea beneficierii de dreptul la restituirea accizelor intervine în următoarele situaţii, altele de cele de export, prevăzute de: 

        - art.124 alin.(6) din Codul fiscal – scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în cazul achitării accizelor la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal de perfecţionare activă; 

        - art.124 alin.(9) din Codul fiscal: 

        scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; 

        plasarea sub destinaţia vamală magazin duty-free a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; 

        plasarea sub destinaţia vamală zonă liberă a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; 

        - art.125 alin.(22) din Codul fiscal – livrarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210 pentru alimentarea aeronavelor; 

        - art.125 alin.(7) din Codul fiscal – la procurarea de către agenţii economici a mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie primă pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 124, art. 125 din Codul fiscal, precum şi în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivit art.124 (10)din Codul fiscal si pct.3 lit.e) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor intervine si în urmatoarele situatii prevazute de: a) utilizarea marfurilor de la pozitiile tarifare: 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800 în calitate de materie prima pentru producerea si/sau prelucrarea marfurilor care nu sînt supuse accizelor; b) utilizarea marfurilor de la pozitiile tarifare 271011310, 271011700, 271019210 în calitate de combustibil (carburanti) în aviatia civila; c) scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; d) plasarea sub destinatia vamala magazin duty-free a marfurilor straine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; e) plasarea sub destinatia vamala zona libera a marfurilor straine supuse accizelor, anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de import; f) plasarea marfurilor autohtone supuse accizelor în magazinele duty-free; g) plasarea marfurilor autohtone supuse accizelor în zonele economice libere

4.9.7.  Care este ordinea de solicitare a accizelor spre restituire?

        Potrivit pct.5 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, cu excepţia cazurilor prevăzute la capitolul V2 din prezentul Regulament, în urma verificării tematice sau totale, cu excepţia cazurilor în care subiectul impozabil care a depus cererea satisface condiţiile stabilite la pct.72 din prezentul Regulament prin decizia directorului (directorului adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) de la locul de deservire a contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia generală administrarea contribuabililor mari a SFS (în continuare – DGACM). 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

 Potrivit pct.5 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, în urma verificării tematice sau totale, cu excepţia cazurilor în care subiectul impozabil care a depus cererea satisface condiţiile stabilite la pct.72 din Regulamentul menţionat prin decizia şefului (şefului adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial (în continuare – IFS teritorial) de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia Generală a Marilor Contribuabili a IFPS (în continuare – DGMC)

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea accizelor nr. 334 din 07.06. 2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 141-144/516 din 05.07.2013, în vigoare de la data publicării.]

Potrivit pct.5 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, restituirea accizelor se efectueaza la cererea contribuabilului, în urma controlului fiscal, prin decizia sefului (sefului-adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia sefului (sefului-adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind restituirea accizelor contribuabililor, deserviti de Directia administrarea contribuabililor mari a IFPS. La IFS pe mun. Chisinau si la IFS pe unitatea teritoriala autonoma Gagauzia (Gagauz-Yeri), decizia de restituire se adopta de seful sau seful-adjunct al IFS pe mun. Chisinau si respectiv al IFS pe unitatea teritoriala autonoma Gagauzia (Gagauz-Yeri).

4.9.8.

Cînd se depune cererea de restituire a accizelor?

        Potrivit pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, cererea privind restituirea accizelor se depune şi se supune examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la Serviciul Fiscal de Stat declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală corespunzătoare.

       La efectuarea restituirii accizelor subiecţilor impozabili atribuiţi de SFS la categoria contribuabililor mari, acţiunile date se întreprind de SFS (DGACM). 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Potrivit pct.7 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, cererea de restituire a accizelor se depune dupa termenul stabilit de prezentare a declaratiei privind accizele, pentru perioada fiscala pentru care se solicita restituirea lor la IFS teritorial sau Directia Administrarea Contribuabililor Mari, în dependenta unde se deservesc subiectii impunerii cu accize.

4.9.9.

În ce termen se executa cererea de solicitare a restituirii accizelor?

        În conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal şi pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, executarea cererii privind restituirea accizelor se efectuează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la Serviciul Fiscal de Stat, din care 30 de zile sunt destinate efectuării controlului fiscal şi adoptării deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art.216 alin.(8) din CF, 7 zile – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat, iar celelalte 8 zile – pentru efectuarea restituirii efective. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 CF, Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

În temeiul art.125(3) din Titlul IV al Codului fiscal si pct.7 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, executarea cererii de restituire a accizelor se efectueaza în termen de 45 zile din data depunerii ei la organul fiscal.

4.9.10. Se comasează cu întrebarea 4.9.2.

Arhiva

Prin ce modalitate are loc confirmarea de catre organele fiscale a sumelor accizelor spre restituire aferente marfurilor accizate exportate? În conformitate cu pct.8 lit.a) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în cazul exportului de marfuri supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumparare; contractului de mandat sau contractului de comision restituirea accizelor se efectueaza în baza controlului tematic sau, atunci cînd efectuarea controlului privind restituirea accizelor corespunde în termene cu efectuarea controlului total documentar, în baza controlului total documentar.

4.9.11.

Se comasează cu întrebarea 4.9.6.

Arhiva

Prin ce modalitate are loc confirmarea sumelor accizelor spre restituire în alte cazuri, diferite de cele de export? În conformitate cu pct.8 lit.a) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale (de expeditie) lunar (sau pentru cîteva perioade fiscale, dar nu mai mult de sase) confirmarea sumelor accizelor spre restituire are loc: a) la procurarea marfurilor de la pozitiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, în cazul în care agentii economici, indiferent de faptul daca sînt sau nu subiecti ai impunerii cu accize, le utilizeaza în calitate de materie pentru producerea si/sau prelucrarea marfurilor care nu sînt supuse accizelor. b) la procurarea marfurilor supuse accizelor atribuite la pozitiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, si utilizarea lor în calitate de materie prima pentru producerea si/sau prelucrarea marfurilor supuse accizelor; c) la procurarea marfurilor de la pozitiile tarifare 271011310, 271011700, 271019210 de catre agentii economici, indiferent de faptul daca sînt sau nu subiecti ai impunerii cu accize, ce efectueaza alimentarea cu combustibil (carburanti) a navelor aeriene (atît a navelor ce apartin companiilor aeriene autohtone sau straine, cît si a celor proprii) si utilizarea lor în calitate de combustibil (carburanti) în aviatia civila.

4.9.12.

 În cazul când la exportul mărfurilor accizate nu s-au respectat condițiile de la art.123(4) din Codul fiscal urmează a fi calculate accizele, daca tratatul internațional încheiat între Republica Moldova si tara al cărei rezident este subiectul cumpărător prevede aplicarea impozitelor indirecte la cota zero ?
 
Conform art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achita în cazul în care subiectul impunerii exporta mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu condiția respectării prevederilor art.123 alin.4). Dar, în cazul în care subiectul impunerii ce a exportat mărfuri accizate, nu respecta cerințele stabilite în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, acesta nu poate beneficia de restituirea accizelor, si are obligațiunea de a achita accizele, amenzile si penalitățile în mărimea si modul prevăzute de legislație. Totodată, în temeiul art.4 alin.(1) al Codului fiscal, daca un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli si prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscala, se aplica regulile si prevederile tratatului internațional. Reieșind din cele relatate, în cazul în care un tratat internațional, la care Republica Moldova este parte, prevede la exportul mărfurilor aplicarea impozitelor indirecte la cota zero, atunci tranzacția în cauza se va impune cu accize la cota zero – cota stabilita în tratat, iar modalitatea aplicării cotei zero – condițiile si dreptul la restituirea accizelor, se va efectua în conformitate cu reglementările legislației fiscale a fiecărui stat contractant în parte, daca acordul (convenția) internaționala nu prevede altfel. Astfel, în cazul în care, conform tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, exportul de mărfuri a fost supus accizelor la cota zero, dar n-au fost respectate condițiile prevăzute în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, obligațiunea fiscala privind accizele nu se va calcula, deoarece aceasta ar contravine tratatului internațional în cauza.

Arhiva

 Conform art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achita în cazul în care subiectul impunerii exporta mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, cu condiția respectării prevederilor art.123 alin.4). Dar, în cazul în care subiectul impunerii ce a exportat mărfuri accizate, nu respecta cerințele stabilite în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, acesta nu poate beneficia de restituirea accizelor, si are obligațiunea de a achita accizele, amenzile si penalitățile în mărimea si modul prevăzute de legislație. Totodată, în temeiul art.4 alin.(1) al Codului fiscal, daca un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli si prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscala, se aplica regulile si prevederile tratatului internațional. Reieșind din cele relatate, în cazul în care un tratat internațional, la care Republica Moldova este parte, prevede la exportul mărfurilor aplicarea impozitelor indirecte la cota zero, atunci tranzacția în cauza se va impune cu accize la cota zero – cota stabilita în tratat, iar modalitatea aplicării cotei zero – condițiile si dreptul la restituirea accizelor, se va efectua în conformitate cu reglementările legislației fiscale a fiecărui stat contractant în parte, daca acordul (convenția) internaționala nu prevede altfel. Astfel, în cazul în care, conform tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, exportul de mărfuri a fost supus accizelor la cota zero, dar n-au fost respectate condițiile prevăzute în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, obligațiunea fiscala privind accizele nu se va calcula, deoarece aceasta ar contravine tratatului internațional în cauza.

4.9.13.

La nerespectarea conditiilor din art.123(4) al Codului fiscal în cazul exportului de marfuri accizate în tara cu care Republica Moldova are încheiat tratat international, care prevede aplicarea impozitelor indirecte la cota zero, are dreptul subiectul impunerii sa beneficieze de restituirea accizelor ?


În cazul în care, conform tratatului international, la care Republica Moldova este parte, exportul de marfuri a fost supus accizelor la cota zero, dar n-au fost respectate conditiile prevazute în art.123 alin.(4) din Codul fiscal, obligatiunea fiscala privind accizele nu se va calcula, deoarece aceasta ar contravine tratatului international în cauza, insa restituirea accizelor nu se efectueaza. Suma accizelor achitata la marfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare si/sau de fabricare pentru obtinerea altor marfuri supuse accizelor, ulterior exportate, la care suma accizelor calculata este egala cu zero, dar restituirea nu poate fi efectuata, în conformitate cu art.125 alin.(2) al Codului fiscal, se reporteaza la cheltuieli în perioada fiscala în care a avut loc expedierea marfurilor supuse accizelor din încaperea de acciz.

4.9.14.

Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de antrepozitarul autorizat în mod independent?

        Potrivit pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumpărare, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la antrepozitarul autorizat ce efectuează livrarea în baza contractului de vînzare-cumpărare, în cazul prezentării Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente şi/sau informaţii în termenele stabilite de SFS: 

        - contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor; 

        - documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul antrepozitarului autorizat a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, dacă decontările se efectuează în expresie bănească.  

        În cazul în care decontările cu antrepozitarul autorizat se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

Arhiva

        Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?  

        Potrivit pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vânzare-cumpărare, în cazul prezentării organelor Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente şi/sau informaţii în termenele stabilite de SFS: 

        - contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor;  

        - documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, dacă decontările se efectuează în expresie bănească. 

        În cazul în care decontările cu subiectul impunerii se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

 Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vânzare-cumpărare, în cazul prezentării organelor Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente și/sau informații în termenele stabilite de SFS: 

 a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision și contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin; 

 b) documentele de plată și extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului), care confirmă încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin.

Pentru exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumparare, potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor se confirma la subiectul impunerii cu accize ce efectueaza livrarea în baza contractului de vînzare-cumparare, în cazul onorarii obligatiei de repatriere a mijloacelor si prezentarii organelor Serviciului Fiscal de Stat a urmatoarelor documente si/sau informatii în termenele stabilite de IFPS: a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul strain privind livrarea marfurilor supuse accizelor; b) documentele de plata si extrasele bancare care confirma încasarea de facto pe contul subiectului impunerii a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain, daca decontarile se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari; c) declaratia vamala a încarcaturii sau copia ei, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al subiectului impunerii.

4.9.15.

Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?

        Potrivit pct.12 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la antrepozitarul autorizat – mandant. 

        Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat – mandant trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:

        - contractul de mandat şi copia contractului între mandatar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele antrepozitarul autorizat – mandant; 

        - documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontările cu antrepozitarul autorizat – mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări; 

        - în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandatarului: 

        copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura mandatarului. În cazul în care decontările cu mandatarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura mandatarului; 

        documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu antrepozitarul autorizat – mandant, în cazul în care decontările cu el se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu antrepozitarul autorizat – mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

Arhiva

        Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?  

        Potrivit pct.12 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii – mandant. 

        Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii – mandant trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente: 

        - contractul de mandat şi copia contractului între mandatar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii – mandant;

        - documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontările cu subiectul impunerii – mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări; 

        - în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandatarului:

        copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura mandatarului. În cazul în care decontările cu mandatarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura mandatarului;  

        documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu subiectul impunerii – mandant, în cazul în care decontările cu el se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu subiectul impunerii – mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.12 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în conditiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant, în conditiile onorarii obligatiunii de repatriere a mijloacelor. În cazul în care decontarile se efectueaza prin intermediul conturilor bancare ale mandatarului, obligatiunea de repatriere a mijloacelor urmeaza sa fie onorata de catre acesta. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de mandat si copia contractului între mandatar si partenerul strain cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al mandatarului si al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plata si extrasul bancar care confirma încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain (în conditiile efectuarii achitarilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari; d) în cazul efectuarii achitarilor prin conturile bancare ale mandatarului: copiile documentelor de plata si extraselor bancare care confirma încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain, autentificate prin stampila mandatarului. În cazul în care decontarile cu mandatarul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta copiile documentelor care confirma efectuarea acestor achitari, autentificate prin stampila mandatarului; e) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu subiectul impunerii - mandant, în cazul în care decontarile cu el se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari.

4.9.16.

Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?

        Potrivit pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la antrepozitarul autorizat – comitent. 

        Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat – comitent trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:

        - contractul de comision şi copia contractului între comisionar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele antrepozitarul autorizat – comisionar; 

        - documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări; 

        - în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comisionarului: 

        copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura comisionarului. În cazul în care decontările cu comisionarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura comisionarului; 

        documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu comitentul, în cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

Arhiva

        Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?  

        Potrivit pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii – comitent.

        Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii – comitent trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente: 

        - contractul de comision şi copia contractului între comisionar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii – comisionar; 

        - documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări; 

        - în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comisionarului: 

        copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura comisionarului. În cazul în care decontările cu comisionarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura comisionarului; 

        documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu comitentul, în cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Potrivit art.125(4) din Codul fiscal, pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru exportul marfurilor supuse accizelor, efectuat în conditiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent, în conditiile onorarii obligatiunii de repatriere a mijloacelor. În cazul în care decontarile se efectueaza prin intermediul conturilor bancare ale comisionarului, obligatiunea de repatriere a mijloacelor urmeaza sa fie onorata de catre acesta. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - comitent trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de comision si copia contractului între comisionar si partenerul strain cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru export, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al comisionarului si al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain (în conditiile efectuarii achitarilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari; d) în cazul efectuarii achitarilor prin conturile bancare ale comisionarului: copiile documentelor de plata si extraselor bancare care confirma încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vînzarea marfurilor supuse accizelor partenerului strain, autentificate prin stampila comisionarului. În cazul în care decontarile cu comisionarul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta copiile documentelor care confirma efectuarea acestor achitari, autentificate prin stampila comisionarului; e) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu comitentul, în cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari.

4.9.17.

Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de antrepozitar autorizat în mod independent?

        Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.

        Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate.

        În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din antrepozitul fiscal şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

Arhiva

        Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul impunerii în mod independent?  

        Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate. 

        Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate.

        În cazul în care mărfurile supuse accizelor sunt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 alin.(1) din CF şi în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru exportul marfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în mod independent, se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la material prima utilizata.

4.9.18.

Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?

        Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile contractului de mandat, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.  

        Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate.

        În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din antrepozitul fiscal şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

Arhiva

        Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?  

        Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile contractului de mandat, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate. 

        Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate.

        În cazul în care mărfurile supuse accizelor sunt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor. 


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 alin.(1) din CF şi în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru exportul marfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în baza contractului de mandat, se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la material prima utilizata.

4.9.19.

Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?

        Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile contractului de comision, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate. 

         Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sunt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 alin.(1) din CF şi în temeiul Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123 din 28.09.2006].

Arhiva

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru exportul marfurilor supuse accizelor efectuat de subiectul impunerii în baza contractului de comision, se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au exportat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul exportului acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la material prima utilizata.

4.9.20. Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se plaseaza de subiectul impunerii în mod independent în magazinele duty-free, pentru care conform legislatiei vamale se aplica regimul vamal de export?

Pentru marfurile supuse accizelor, plasate de subiectul impunerii în mod independent în magazinele duty-free în baza contractului de vînzare-cumparare, dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.11 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, se confirma în cazul prezentarii organelor Serviciului Fiscal de Stat a urmatoarelor documente si/sau informatii în termenele stabilite de IFPS: contractul de livrare a marfurilor supuse accizelor; a) factura fiscala (cu aplicarea stampilei Serviciului Vamal) pentru livrarea la cota zero a TVA, în care drept punct de destinatie este indicata zona economica libera sau magazinul duty-free; b) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sau în magazinul duty-free; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea accizelor. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e) copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.”

4.9.21. Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în adresa magazinului duty-free de subiectul impunerii în baza contractului de mandat ?

Pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de mandate în adresa magazinului duty-free, dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.12 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, apare la subiectul impunerii - mandant. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de mandat si copia contractului între mandatar si magazinul duty-free cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în adresa magazinului duty-free, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al mandatarului si al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu subiectul impunerii – mandant de catre mandatar, în cazul în care decontarile cu el se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

4.9.22. Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în baza contractului de comision de subiectul impunerii în adresa magazinului duty-free?

Pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de comision, în adresa magazinului duty-free dreptul la restituirea accizelor, potrivit pct.13 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, se confirma prin prezentarea în termenele stabilite de IFPS a urmatoarelor documente: a) contractul de comision si copia contractului între comisionar si magazinul duty-free cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în adresa magazinului duty- free, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al comisionarului si al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea de catre comisionar cu comitentul, în cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

4.9.23. Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în mod independent în zonele economice libere ?

Potrivit pct.11 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate de subiectul impunerii în mod independent în zonele economice libere în baza contractului de vînzare-cumparare, dreptul la restituirea accizelor se confirma în cazul prezentarii organelor Serviciului Fiscal de Stat a urmatoarelor documente si/sau informatii în termenele stabilite de IFPS: a) contractul (copia contractului) încheiat cu rezidentul zonei economice libere privind livrarea marfurilor supuse accizelor; b) declaratia vamala a încarcaturii sau copia ei, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrare în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al subiectului impunerii. c) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; d)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

4.9.24. Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în zona economica libera de subiectul impunerii în baza contractului de mandat ?

Potrivit pct.12 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de mandat în zona economica libera, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant. Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, subiectul impunerii - mandant trebuie sa prezinte în termenele stabilite de IFPS urmatoarele documente: a) contractul de mandat si copia contractului între mandatar si rezidentul zonei economice libere cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - mandant; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al mandatarului si al subiectului impunerii - mandant; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea cu subiectul impunerii – mandant de catre mandatar, în cazul în care decontarile cu el se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu subiectul impunerii - mandant se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e) copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

4.9.25. Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente marfurilor supuse accizelor livrate în baza contractului de comision de subiectul impunerii în zona economica libera?

Potrivit pct.13 si pct.141 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru marfurile supuse accizelor, livrate în conditiile contractului de comision, în zona economica libera dreptul la restituirea accizelor se confirma prin prezentarea în termenele stabilite de IFPS a urmatoarelor documente: a) contractul de comision si copia contractului între comisionar si rezidentul zonei economice libere cu privire la livrarea marfurilor supuse accizelor în numele subiectului impunerii - comisionar; b) copia declaratiei vamale a încarcaturii, cu mentiunile organului vamal care a eliberat marfa pentru livrarea în zona economica libera, certificata de conducatorul si de contabilul-sef al comisionarului si al subiectului impunerii - comitent; c) documentele de plata si extrasele bancare care confirma achitarea dintre comisionar si comitent, în cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie baneasca. În cazul în care decontarile cu comitentul se efectueaza în expresie naturala, se prezinta documentele care confirma efectuarea acestor achitari. d) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, caruia îi este efectuata livrarea; e)copia declaratiei vamale despre introducerea de catre rezidentul zonei a marfurilor în zona libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

4.9.26. Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în adresa magazinului duty-free în mod independent, în baza contractului de mandat sau contractului de comision ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru marfurile supuse accizelor livrate de subiectul impunerii în mod independent, în baza contractului de mandat sau comision se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au livrat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul livrarii acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la materia prima utilizata.

4.9.27. Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor supuse accizelor ce se livreaza de subiectul impunerii în zona economica libera în mod independent, în baza contractului de mandat sau contractului de comision ?

Suma accizelor, prevazuta spre restituire pentru marfurile supuse accizelor livrate de subiectul impunerii în mod independent, în baza contractului de mandat sau comision se determina ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea productiei exportate. Trecerea la cont a accizelor aferente materiei prime se permite numai în limita cantitatii de marfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea si/sau fabricarea altor marfuri supuse accizelor ce s-au livrat, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la marfurile supuse accizelor utilizate. În cazul în care marfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectul impunerii are dreptul la trecerea în cont a accizului în limitele cantitatii de marfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de marfuri similare supuse accizelor, la momentul livrarii acestor marfuri similare supuse accizelor din încaperea de acciz, cu prezenta documentelor ce confirma achitarea accizelor la materia prima utilizata.

4.9.28.

Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor de la pozitiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie pentru producerea si/sau prelucrarea marfurilor care nu sînt supuse accizelor ?

Potrivit, pct.207 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate iniţial în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, la contul bancar al agentului economic respectiv, la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, în cazul în care utilizează mărfurile menţionate în calitate de materie pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor. 

         Totodată, potrivit pct.2010 din Regulament, sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazurile prevăzute la pct.207 al prezentului Regulament se determină în modul următor: 

        a) se determină sumele accizelor achitate la buget pentru mărfurile supuse accizelor (inclusiv la import), în limita cantităţii materiei prime utilizate la producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor, livrate (comercializate) în perioadă fiscală pentru care se solicită restituirea; 

        b) din suma accizelor, în limitele restanţelor contribuabilului faţă de bugetul public naţional, în baza cererii conform anexei nr.1 la Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.235 din 19 aprilie 2017,depusă de contribuabil, se efectuează stingerea acestor restanţe faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiunilor fiscale administrate de organele vamale; 

        с) suma accizelor care poate fi transferată la contul bancar al agentului economic se determină ca diferenţa dintre suma accizelor stabilită la lit. a) şi cea trecută în contul stingerii restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, privind aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor].

Arhiva

Potrivit, pct.20 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, sumele accizelor care urmeaza sa fie restituite în cazul dat se determina în modul urmator: a) se determina sumele accizelor achitate la buget pentru marfurile supuse accizelor (inclusiv la import) în limita cantitatii materiei prime utilizate la producerea si/sau prelucrarea marfurilor care nu sînt supuse accizelor, livrate (comercializate) în perioada fiscala pentru care se solicita restituirea; b) din suma accizelor, determinata conform lit.a), în limita restantelor contribuabilului fata de buget la alte impozite si taxe, în baza cererii de modelul stabilit conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligatiei fiscale prin compensare, aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor nr.42 din 7 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.320), depusa de contribuabil, se efectueaza stingerea acestor restante fata de bugetul public national, cu exceptia obligatiunilor fiscale administrate de organele vamale; c) suma accizelor care poate fi transferata la contul bancar al agentului economic se determina ca diferenta dintre suma accizelor stabilita la lit.a) si cea trecuta în contul stingerii restantelor platitorului fata de buget la alte impozite si taxe.

4.9.29.

Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, care se livrează pentru alimentarea aeronavelor civile?

        În conformitate cu pct.18, 19 și 20 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, de dreptul la restituirea sumelor accizelor achitate la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210, beneficiază agenţii economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor civile (atît a navelor ce aparţin companiilor aeriene autohtone sau străine, cît şi a celor proprii). 

        Pentru a beneficia de restituirea sumelor accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct.18 ale prezentului Regulament prezintă SFS de la locul de deservire (DGACM) cererea, la care se anexează copiile documentelor primare (facturile fiscale (de expediţie)) şi copiile documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget. 

        Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazul prevăzut la pct.18 al prezentului Regulament constituie sumele accizelor achitate la buget pentru importul mărfurilor supuse accizelor în limita cantităţii acestor mărfuri livrate pentru alimentarea aeronavelor în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, privind aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor].

Arhiva

        Cum se determina spre restituire suma accizelor aferente marfurilor de la pozitiile tarifare 271011310. 271011700, 271019210, utilizate în calitate de combustibil (carburanti) în aviatia civila? 

        Potrivit pct.20 lit.b) si c) din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, sumele accizelor care urmeaza sa fie restituite în cazul dat se determina în modul urmator: a) pentru marfurile de la pozitiile tarifare indicate, se determina sumele accizelor achitate la buget pentru marfurile în cauza (inclusiv la import) în limita cantitatii acestor marfuri utilizate în calitate de combustibil (carburanti) în aviatia civila la alimentarea aeronavelor în perioada fiscala pentru care se solicita restituirea; b) din suma accizelor, determinata conform lit.a), în limita restantelor contribuabilului fata de buget la alte impozite si taxe, în baza cererii de modelul stabilit conform anexei nr.1 la Regulamentul privind stingerea obligatiei fiscale prin compensare, aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor nr.42 din 7 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.320), depusa de contribuabil, se efectueaza stingerea acestor restante fata de bugetul public national, cu exceptia obligatiunilor fiscale administrate de organele vamale; c) suma accizelor care poate fi transferata la contul bancar al agentului economic se determina ca diferenta dintre suma accizelor stabilita la lit.a) si cea trecuta în contul stingerii restantelor platitorului fata de buget la alte impozite si taxe.

4.9.30. Cine are dreptul la restituirea accizelor achitate la importul marfurilor straine ce se scot de pe teritoriul vamal al republicii, se plaseaza în magazinele duty-free sau zona economica libera?

Potrivit art.124 (9) din Codul fiscal si pct.201 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, de dreptul la restituirea accizelor dispun agentii economici, indiferent de faptul daca sînt sau nu înregistrati ca subiecti ai impunerii cu accize, ce au efectuat introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor în regim vamal de import si le-au scos de pe teritoriul vamal al ei, le-au plasat sub destinatia vamala magazin duty-free sau le-au plasat sub destinatia vamala în zona economica libera.

4.9.31. Ce documente urmeaza a fi prezentate pentru a beneficia de restituirea accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor ?

În conformitate cu art.124 (9) din Codul fiscal si pct. 202 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, pentru a beneficia de restituirea accizelor, agentii economici prezinta inspectoratului fiscal de stat teritorial de la locul de deservire (DACM) o cerere, la care se anexeaza urmatoarele documente ce confirma dreptul la restituirea accizelor: a) originalul declaratiei vamale de import; b) originalul declaratiei vamale de export sau de plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, sau de plasare sub destinatia vamala zona libera; c) copia facturii internationale de expeditie (invoice), cu mentiunile respective ale organelor vamale ce confirma importul marfurilor accizate în cantitatile suficiente exportului si în unitati de masura identice celor stipulate în declaratia vamala de export sau de plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, sau de plasare sub destinatia vamala zona libera; d) copiile documentelor de plata si ale extraselor bancare care confirma achitarea accizelor; e) confirmarea în scris a Serviciului Vamal privind efectuarea operatiunilor de import, export, plasare sub destinatia vamala magazin duty-free, plasare sub destinatia vamala zona libera, declarate în vama, suma TVA aferenta acestor operatiuni achitata la buget si pasibila restituirii.

4.9.32. Cum se determina spre restituire sumele accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a marfurilor straine supuse accizelor si scoase de pe teritoriul vamal al republicii, plasate în sub destinatie vamala magazin duty-free sau sub destinatie vamala zona economica libera?

Potrivit art.124 (9) din Codul fiscal, pct. 203 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, suma accizelor pasibila restituirii se determina reiesind din sumele accizelor achitate la importul marfurilor straine, în limita cantitatii acestor marfuri scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate sub destinatia vamala magazin duty-free, sau plasate sub destinatia vamala zona libera.

4.9.33.

Subiectul solicitant al restituirii accizelor poate beneficia de transferul integral al mijloacelor banesti la contul bancar al întreprinderii sau nu?

        În conformitate cu prevederile art.125 alin.(5) din Codul fiscal, restituirea accizelor conform prezentului articol se efectuează numai subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impunerii respectiv. 

        Se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor, inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 alin.(5) din Codul fiscal].

Arhiva

Potrivit art.125 (5) din Codul fiscal, suma accizelor se restituie în contul stingerii datoriilor agentilor economici (sau ale creditorilor lor) fata de bugetul public national, iar în lipsa datoriilor se transfera la contul bancar al agentului economic.

4.9.34.

Persistă dreptul la restituirea accizelor la persoanele care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi nu sînt înregistrate ca subiecţi ai impunerii cu accize?

        Potrivit art. 125 alin. (6) din Codul fiscal, exportarea mărfurilor de către persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sînt subiecţi ai impunerii se permite fără dreptul la restituirea sumelor accizelor la mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.

Arhiva

        Persista dreptul la restituirea accizelor la persoanele care nu sînt înregistrate ca subiecti ai impunerii cu accize? 

        Potrivit art. 125 (6) din Codul fiscal, exportarea marfurilor de catre persoane care nu sunt subiecti ai impunerii se permite fara dreptul la restituirea sumelor accizelor la marfurile supuse accizelor expediate (transportate) pentru export.

4.9.35. Este posibila beneficierea de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult, cu exceptia celui destinat utilizarii în industria de parfumerie si cosmetica?

Potrivit pct.3 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, suma accizelor varsata în buget pentru alcoolul etilic nedenaturat de la pozitia tarifara 220710000, procurat în scopul utilizarii lui în medicina în volumul contingentului anual stabilit de Guvern, este pasibila restituirii.

4.9.36. Care este modalitatea de restituire a accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.3 din Note la Anexa la Titlul IV al Codului fiscal, modalitatea de restituire a accizelor este stabilita prin Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002.

4.9.37. Cine are dreptul la restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.3 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, de dreptul la restituirea accizelor pot beneficia subiectii impozabili care importa (procura) alcool etilic nedenaturat, atribuit la pozitia tarifara 2207 10 000, care a fost utilizat la: - fabricarea formelor medicamentoase comercializate (expediate), sau - acordarea de servicii medicale populatiei de catre institutiile ocrotirii sanatatii, finantate de la bugetele de toate nivelurile, precum si de catre agentii economici ce acorda aceste servicii în baza licentelor.

4.9.38. Ce conditii este necesar de a satisface pentru a beneficia de restituirea accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Conform prevederilor pct.3 din Note la Anexa si pct.1 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, agentii economici dispun de dreptul de restituire a sumelor accizelor aferente alcoolului etilic procurat (importat) în urmatoarele conditii: - alcoolul procurat (importat) este alcoolul etilic nedenaturat, fiind atribuit la pozitia tarifara 2207 10 000; - alcoolul este procurat (importat) la pretul ce include accizul; - alcoolul este utilizat în medicina; - suma accizelor aferenta alcoolului este varsata la buget.

4.9.39. Este necesara prezentarea cererii pentru beneficierea de restituirea accizelor în astfel de cazuri ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, în scopul sus-numitei restituiri, agentii economici urmeaza sa prezinte la organele fiscale teritoriale de la locul lor de înregistrare o cerere de forma libera, prin care se solicita restituirea sumei accizelor respective, precum si rechizitele unde urmeaza a fi varsata aceasta suma. Daca agentii economici ce pretind la restituirea sumelor accizelor sînt atribuiti de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la categoria contribuabililor mari, cererea se depune de catre ultimii la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

4.9.40. Cînd poate fi depusa cererea de restituire a accizelor aferente alcoolului etilic nedenaturat cu o concentratie de alcool de 80% vol. sau mai mult procurat în scopul utilizarii în medicina ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, cererea de restituire se depune cel mult o data pe luna, dupa încheierea lunii în care a fost utilizat alcoolul etilic.

4.9.41. Este prevazuta prezentarea carorva documente suplimentare la cerere ?

Potrivit pct.2 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, la cerere este necesara anexarea documentelor primare si copiile lor, care confirma procurarea alcoolului nominalizat, precum si achitarile pentru el cu furnizorii si bugetul (declaratia vamala, factura fiscala, dispozitiile de plata s.a.). Dupa verificarea corespunderii copiilor cu documentele primare, ultimele se restituie agentilor economici. Daca agentii economici ce pretind la restituirea sumelor accizelor sînt atribuiti de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la categoria contribuabililor mari, documentele anexate la cerere se depun de catre ultimii la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

4.9.42. În ce termen suma accizelor pasibila restituirii este restituita agentului economic?

Potrivit pct.6 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, suma accizului, acceptata spre restituire, se transfera la contul bancar al agentului economic, în termen de 10 zile din ziua depunerii cererii de catre agentul economic.

4.9.43.

Suma accizelor acceptata spre restituire se transfera integral la contul bancar al agentului economic sau exista careva restrictii ?

        Potrivit pct.7 din Regulamentul privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de catre agentii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizarii în medicina, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1583 din 10.12.2002, în cazul existentei restantelor la impozite, plati, penalitati si amenzi fata de buget, suma accizelor supusa restituirii se trece în contul achitarii acestor obligatiuni. La solicitarea agentului economic, suma indicata poate fi, de asemenea, utilizata pentru stingerea obligatiunilor viitoare la plata impozitelor si platilor aferente bugetului.

4.9.44.

Poate fi efectuată restituirea accizelor fără demararea controlului fiscal agenţilor economici care lunar efectuează livrări de mărfuri accizate la export?

        Conform prevederilor stabilite în pct. 5 şi pct. 72 al „Regulamentul privind restituirea accizelor” aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.1123 din 28.09.2006, restituirea accizelor fără efectuarea verificării tematice sau totale poate fi efectuată pentru oricare agent economic înregistrat ca plătitor de accize care satisface următoarele cerinţe: 

         1)subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani; 

         2) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea accizelor cel puţin de trei ori şi de la data ultimei restituiri a accizelor a trecut cel mult un an calendaristic; 

         3) în cadrul ultimei verificări tematice sau totale privind restituirea accizelor suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei solicitate de către plătitor conform cererii depuse; 

         4) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de către organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate; 

         5) în perioada ultimelor 6 luni pînă la data depunerii cererii nu s-au depistat cazuri de utilizare a timbrelor de acciz falsificate ori nevalabile. 

         Totodată, conform pct.73 al Regulamentului menţionat, sumele accizelor restituite subiecţilor impozabili fără efectuarea controlului, sunt supuse de către organul fiscal verificării tematice sau totale după expirarea termenului de 1 an după emiterea primei decizii de restituire fără control şi, ulterior, în termen de pînă la un an de la ultima verificare tematică sau totală privind restituirea accizelor.

4.9.45.

        Va fi oare supusă examinării cererea de restituire a accizelor în lipsa declaraţiei privind accizele pentru perioada pentru care se solicită restituirea?

       Nu, deoarece potrivit pct.7 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 cererea privind restituirea accizelor, depusă la organul fiscal de stat, este supusă examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la organul fiscal declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală corespunzătoare.

4.9.46.

        Care sunt condiţiile în baza cărora se adoptă decizia de restituire a accizelor fără efectuarea verificării tematice sau totale?

    Potrivit pct.72 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în cazurile prevăzute în pct.11, 12, 13 şi 141 din Regulamentul menţionat, cererea de restituire a accizelor este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea verificării tematice sau totale, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe:

      a) subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;

     b) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea accizelor cel puţin de trei ori şi  de la data ultimei restituiri a accizelor a trecut cel mult un an calendaristic;

      c) în cadrul ultimei verificări tematice sau totale privind restituirea accizelor suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei solicitate de către plătitor conform cererii depuse;

    d) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de către organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate;

     e) în perioada ultimelor 6 luni pînă la data depunerii cererii nu s-au depistat cazuri de utilizare a timbrelor de acciz falsificate ori nevalabile

4.9.47.

        Are dreptul la restituirea accizelor subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?

        În conformitate cu prevederile art.125 (32) din Codul fiscal, în cazul în care subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, suma accizului achitată la procurarea acestor mărfuri, expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(41) din art. 125 din Codul fiscal.

4.9.48.

        Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?

        Pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, potrivit art.125(41) din Codul fiscal, pct.142 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vânzare-cumpărare, în cazul prezentării organelor Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente și/sau informații în termenele stabilite de SFS: 

        a) contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează, conform contractului de comision, de către comisionar, comitentul prezintă Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision și contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin; 

        b) documentele de plată și extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului), care confirmă achitarea de facto către furnizor, de pe contul subiectului care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize (comitentul), a sumei rezultate din procurarea mărfurilor supuse accizelor prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova; 

        b1) factura fiscală aferentă procurării mărfurilor supuse accizelor, prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate (transportate) pentru export, cu specificarea sumei accizului; 

        c) documentele de plată și extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condițiile contractului), care confirmă încasarea de facto, pe contul subiectului care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, a sumei rezultate din vânzarea către partenerul străin a mărfurilor supuse accizelor prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova.

4.9.49.

Are entitatea dreptul la restituirea sumei accizei anterior achitate la importul mărfurilor accizate în cazul returului acestor mărfuri producătorului nerezident al Republcii Moldova?


        Conform art.124 alin.(9) din Codul fiscal, suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală magazin duty-free, la plasarea lor sub destinaţie vamală zonă liberă, în modul stabilit de Guvern.

         În acest sens, pct.201 din Regulamentul privind restituirea accizelor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, prevede că agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import în cazul scoaterii acestor mărfuri de pe teritoriul vamal, plasarea lor sub destinaţia vamală magazin duty-free, plasarea lor sub destinaţia vamală zonă liberă.

        Documentele confirmative pentru a beneficia de restituirea accizelor, sînt stabilite la pct.202 al Regulamentului menționat.

         Astfel, în condițiile acțiunii art. 124 alin.(9) din Codul fiscal, în cazul returului mărfurilor accizate producătorului nerezident al Republcii Moldova, entitatea va beneficia de restituirea sumei accizei anterior achitate, în limita cantităţii acestor mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, la prezentarea documentelor justificative stabilite la pct.202 din Regulament.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ