8.2.8. Scutiri
Înapoi
8.2.8.1.

Cine este scutit de plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

     Potrivit prevederilor art. 343 din Codul fiscal, de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sînt scutite persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor posesoare de autovehicule. 

        Totodată menționăm și faptul, că reieșind din prevederile art. 338 alin. (2) din Codul fiscal, posesorii de tractoare şi remorci folosite în activitatea agricolă; posesorii de autovehicule pentru transportul în comun pe fir electric și posesorii autovehiculelor din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, nu reprezintă subiecți ai taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.304 din 30.11.2018, în vigoare de la data 01.01.2019].

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 343 din Codul fiscal, de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt scutite persoanele cu dizabilități posesoare de autovehicule cu acționare manuală.

 Totodată, în conformitate cu art. 338 alin. (2) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii:

 a)tractoarele și remorcile folosite în activitatea agricolă;

 b)autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric;

 c)autovehiculele din dotarea forței militare străine, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 343 Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

        De plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt scutiţi: - invalizii-posesori de autovehicule cu acţionare manuală (art. 343 al Codului fiscal); - producătorii agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal - pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic – pe perioada anilor 2006-2010 (art. 3 alin. 2 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal nr. 317-XVI din 02.11.2006).

8.2.8.2. .

.

Arhiva

        Sunt scutiţi de plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova producătorii agricoli care folosesc unele autovehicule, aflate la balanţa întreprinderii, în scopuri de servici (cum ar fi: autoturismul folosit de conducătorul întreprinderii, de agronom, alţi lucrători)?

        Nu, agenţii economici producători agricoli a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în Anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, pe perioada anilor 2006-2010 sunt scutiţi de achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova doar pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, utilizate în procesul tehnologic. La categoria autovehiculelor utilizate în procesul tehnologic nu pot fi atribuite şi autovehiculele utilizate în scop de serviciu, deoarece: - autovehicule utilizate în procesul tehnologic sunt autovehiculele utilizate în totalitatea operaţiilor concomitente sau ordonate în timp, necesare fie pentru obţinerea unui produs (prin extragere, prelucrare, asamblare), fie pentru întreţinerea sau repararea unui sistem tehnic; - cheltuielile legate de întreţinerea autovehiculelor utilizate în procesul tehnologic (destinate producerii) se atribuie la consumuri indirecte de producţie (contul 813 al Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare), care la finele perioadei de gestiune se include în costul produselor finite, iar cheltuielile legate de întreţinerea autoturismelor de servici ale conducătorului, agronomului şi altor lucrători, conform alin. 15 pct. 20 al Standardului Naţional de Contabilitate nr. 3 ’’Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii’’, se atribuie la cheltuielile generale şi administrative ale întreprinderii (contul 713 al Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare).

8.2.8.3.

În ce condiții sînt scutite persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art. 343 din Codul fiscal, persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor posesoare de autovehicule sînt scutite de achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Persoană cu dizabilităţi locomotorii – persoană cu deficiențe ale aparatului locomotor, stabilite în anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensației pentru serviciile de transport, deficiențe care, în interacțiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viața societății în condiţii de egalitate cu celelalte persoane (pct. 1 subpunctul 2 al Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016).

Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate este eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în baza Hotărârii Guvernului nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității.

Astfel, persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor sînt scutite de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul în care concomitent:

a)sunt proprietarii automobilului;

b)dețin certificatul de încadrare în grad de dizabilitate.

Video
Codul fiscal 2021
Panou informativ