28.11. Proiecte de asistenţă tehnică / investiţională
Înapoi
28.11.1.


Care este modalitatea de confirmare a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul republicii şi destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte, proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?

În conformitate cu punctul 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, subiecţii impozabili livrează pe teritoriul republicii mărfuri şi servicii în baza următoarelor documente: a) lista proiectelor, aprobată de Guvern, în care este indicat proiectul pentru care se efectuează livrarea cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere; b) scrisoarea emisă pe blanchetă oficială de către donator, implementator sau beneficiar, în care va fi indicat subiectul căruia i se va efectua livrarea şi în care se va face trimitere la proiectul de asistenţă tehnică sau investiţională, specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre.

      Punctul 4 din Regulamentul menționat, stabileşte că pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectelor, scutite de TVA cu drept de deducere, furnizorii autohtoni vor elibera factura fiscală.

Arhiva

Care este modalitatea de confirmare a cotei zero a TVA pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul republicii şi destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte; proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget? 

 În conformitate cu punctul 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, subiecţii impozabili livrează pe teritoriul republicii mărfuri şi servicii în baza următoarelor documente: 
 a) lista proiectelor, aprobată de Guvern, în care este indicat proiectul pentru care se efectuează livrarea cu aplicarea cotei zero a TVA; 
 b) scrisoarea emisă pe blanchetă oficială de către donator, implementator sau beneficiar, în care va fi indicat subiectul căruia i se va efectua livrarea şi în care se va face trimitere la proiectul de asistenţă tehnică sau investiţională, specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre. 
 Punctul 4 din Regulament stabileşte că pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectelor, impozitate cu TVA la cota zero, furnizorii autohtoni vor elibera factura fiscală, anexînd la exemplarul lor copia documentului specificat în punctul 3 din prezentul Regulament.

        Care este modalitatea de confirmare a cotei zero a TVA pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul republicii şi destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte; proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget? 

        În conformitate cu punctul 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 subiecţii impozabili livrează pe teritoriul republicii mărfuri şi servicii în baza următoarelor documente: a) lista proiectelor, aprobată de Guvern, în care este indicat proiectul pentru care se efectuează livrarea cu aplicarea cotei zero a TVA; b) scrisoarea agenţiei donatoare sau a instituţiei partenere de asistenţă tehnică sau investiţională, emisă pe blancheta oficială, în care va fi indicat operatorul, instituăia parteneră sau beneficiarul de asistenţă tehnică sau investiţională şi denumirea proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională. Punctul 4 din regulament stabileşte că pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectelor, impozitate cu TVA la cota zero, furnizorii autohtoni vor elibera factura fiscala, anexînd la exemplarul lor copia documentului specificat în punctul 3 din prezentul Regulament.

28.11.2.

Se aplică TVA la livrarea de mărfuri şi servicii de subantreprenor antreprenorului care execută lucrări de construcţie pentru proiectul implementat de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), din contul resurselor financiare oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)?

        În conformitate cu prevederile art.4 alin.(131) din Legea pentru punerea în aplicarea a titlului III din Codul fiscal, nr.1417 din 17 decembrie 1997, se scutesc de TVA fără drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr.MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS). 

        Facilitatea respectivă se aplică livrărilor de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului menţionat mai sus şi subcontractorilor acestora.

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea de marfă de subantreprenor antreprenorului care execută lucrări de construcţie pentru proiectul implementat de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), din contul resurselor financiare oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM)? 

        În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (131) din Legea pentru punerea în aplicarea a titlului III din Codul fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, pentru importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr.MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), nu se aplică TVA. Facilitatea respectivă se aplică livrărilor de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului menţionat mai sus şi subcontractorilor acestora.

28.11.3. Se aplică TVA pentru livrările de mărfuri şi servicii de subantreprenor, care vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, asistenţă investiţională?

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere. În conformitate cu punctul 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, subiecţii impozabili livrează pe teritoriul republicii mărfuri şi servicii în baza scrisorii emisă pe blanchetă oficială de către donator sau implementator, sau beneficiar, în care va fi indicat subiectul căruia i se va efectua livrarea şi în care se va face trimitere la proiectul de asistenţă tehnică sau investiţională, specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărîre. Astfel, reieşind din cele menţionate, livrările de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît şi în adresa contractorilor (contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor)) şi subcontractorilor acestora, în cadrul realizării proiectului de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, reprezintă livrări scutite de TVA cu drept de deducere.

Arhiva

Se aplică TVA la importul de mărfuri şi servicii de subantreprenor, care ulterior vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcţie pentru proiectul FISM? 

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.
 Dat fiind faptul că, proiectul FISM este unul de asistenţă investiţională, stabilit în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnica şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, importul de mărfuri şi servicii destinate realizării acestuia sînt scutite de TVA cu drept de deducere. 
 Astfel, reieşind din cele menţionate, livrările de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului FISM şi subcontractorilor acestora, reprezintă livrări scutite de TVA cu drept de deducere. 
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

        Ce cotă a TVA se va aplica la importul de marfă de subantreprenor, care se livrează antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcţie pentru proiectul FISM? 

        Potrivit prevederilor art. 104 lit. c1) din Codul fiscal, pentru importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă investiţională se aplică cota zero a TVA. Dat fiind faptul ca, proiectul FISM este unul de asistenţă investiţională, stabilit în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnica şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”, pentru importul de mărfuri şi servicii destinate realizării acestuia se va aplica cota zero a TVA. Astfel, reieşind din cele menţionate, cota zero a TVA se aplică livrărilor de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului FISM şi subcontractorilor acestora.

28.11.4. Cum se vor confirma livrările efectuate de subantreprenor în adresa antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcţie pentru proiectul FISM?

Confirmarea livrărilor respective se va efectua prin contractele încheiate între unităţile administrativ-teritoriale, agenţiile de implementare şi agenţii economici privind executarea lucrărilor finanţate din sursele FISM, precum şi prin facturile fiscale, eliberate pentru volumul de lucrări executate şi documentele în baza cărora acestea sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor).

28.11.5.

Se aplică TVA la livrarea de mărfuri şi servicii de subantreprenor antreprenorului, care execută lucrări de construcţie pentru proiectul FISM?

        Potrivit prevederilor art.4 alin.(13) din Legea pentru punerea în aplicarea a titlului III a Codului Fiscal, nr. 1417 din 17 decembrie 1997, mărfurile şi serviciile destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (F.I.S.M.), potrivit contractelor încheiate între F.I.S.M. şi agenţii economici care efectuează lucrări din sursele F.I.S.M., încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi agenţii economici, finanţate din sursele F.I.S.M., se vor livra cu scutirea de TVA cu drept de deducere pînă la finalizarea Proiectului F.I.S.M. 

         Astfel, reieşind din cele menţionate, livrările de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului FISM şi subcontractorilor acestora, sînt scutite de TVA cu drept de deducere. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea de marfă de subantreprenor antreprenorului care execută lucrări de construcţie pentru proiectul FISM?

         În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (13) din Legea pentru punerea în aplicarea a titlului III a Codului Fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, mărfurile şi serviciile destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), potrivit contractelor încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi agenţii economici, finanţate din sursele FISM, se vor livra cu aplicarea cotei zero a TVA pîna la finalizarea Proiectului menţionat. Astfel, reieşind din cele menţionate, cota zero a TVA se aplică livrărilor de mărfuri şi servicii atît în adresa beneficiarilor, cît şi în adresa contractorilor, contractaţi de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectului FISM şi subcontractorilor acestora.

28.11.6. Se aplică TVA la livrările efectuate în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițională (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte şi proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere. În cazul în care în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiția contribuției beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistență tehnică sau investițională inclus în lista proiectelor de asistență tehnică și investițională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelorde asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor international  la care RepublicaMoldova este parte, scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării proiectelor menționate.

Arhiva

Se aplică TVA la livrările efectuate în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?
 
Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte şi proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 
 În cazul în care în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiția contribuției beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistență tehnică sau investițională inclus în lista proiectelor de asistență tehnică și investițională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării proiectelor menționate. 
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

        Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

         Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate:

  – proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;

 – proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget.

  În cazul în care în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiția contribuției beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistență tehnică sau investițională inclus în lista proiectelor de asistență tehnică și investițională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cota zero a TVA se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării proiectelor menționate.

  Temei:(Explicațiile oferite de către Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea CEB nr.486 din 23 septembrie 2016)

28.11.7.

Se aplică TVA la importul de mărfuri și servicii de subantreprenor, care ulterior vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcție pentru proiectele de asistență tehnică și proiectele de asistență investițională?


        Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

        Dat fiind faptul că, proiectele de asistență tehnică și de asistență investițională stabilite în anexa nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, importul de mărfuri și servicii destinate realizării acestor proiecte sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

        Astfel, reieșind din cele menționate, livrările de mărfuri și servicii atât în adresa beneficiarilor, cât și în adresa contractorilor, contractați de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și de asistență investițională și subcontractorilor acestora, reprezintă livrări scutite de TVA cu drept de deducere, conform pct. 3 din Regulamentul privind modul de atestare a venitului obținut de persoanele fizice și juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010.

28.11.8.

Apar obligații privind TVA, pentru contribuabil în cazul primirii de la nerezident a avansului pentru mărfurile destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională?


        Potrivit prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

        Pornind de la acel fapt că în conformitate cu art.104 lit. c1) din Codul fiscal, livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională se scutește de TVA cu drept de deducere, respectiv nici pentru avansul la aceasta nu apare nici o obligație.

28.11.9.

Se vor restitui sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică și/sau investițională pentru procurările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate?


        Potrivit prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

        Totodată, trebuie de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 8 din Regulamentul privind modul de atestare a venitului obținut de persoanele fizice și juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică se/sau investițională pentru procurările de mărfuri se/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 se nr.2 la prezenta hotărâre, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate, se vor restitui acestora în baza facturilor fiscale și documentelor ce confirmă achitarea sumelor TVA pentru mărfurile și/sau serviciile procurate, prezentate împreună cu cererea de restituire la organul fiscal în a cărui rază se deservesc subiecții în cauză.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ