5.4.1. Baza impozabilă a bunurilor imobiliare evaluate
Înapoi
5.4.1.1.

Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi ale persoanelor fizice-cetăţeni?

        Potrivit art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, pentru bunurile imobiliare ce au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale, baza impozabilă a bunurilor constituie valoarea estimată a acestor bunuri.

5.4.1.2.

Urmează a fi considerată corectă în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare valoarea estimată (baza impozabilă), în cazul în care conform extrasului din registrul bunurilor imobile, recepționat de la organele cadastrale, la data evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării se indică 01.06.2009?

Evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării se efectuează de către organele cadastrale teritoriale, pe calea evaluării în masă, în dependență de destinația acestora, cu aplicarea a trei metode de determinare a valorii de piaţă: analizei comparative a vînzărilor; veniturilor și cheltuielilor.

La situația din 01.06.2009, a fost elaborat și aprobat de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru modelul de evaluare a bunurilor imobile cu destinație comercială, și este valabil pentru întreaga perioadă dintre două reevaluări.

Ținînd cont de faptul că după data menționată reevaluarea bunurilor imobile nu a fost efectuată, modelul de evaluare a bunurilor imobile cu destinație comercială elaborat conform situației din 01.06.2009, este actual și se aplică în scopul impozitării pentru întreaga perioadă, începînd cu 01.06.2009 și pînă la momentul actual.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ