28.25. Registrul general electronic al facturilor fiscale
Înapoi
28.25.1. Ce reprezintă Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 93 pct. 19) din Codul fiscal, Registrul general electronic al facturilor fiscale reprezintă un registru electronic constituit şi administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care, conform regulilor stabilite de art.1181, se înregistrează facturile fiscale.

28.25.2. Cine sunt subiecţii care au obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

 În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, obligaţia de a înregistra facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în forma şi în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat o au furnizorii subiecţi ai impunerii cu T.V.A., în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei.
 Totodată, potrivit alin.(3) art. 1181 din Codul fiscal, obligaţia de a înregistra facturile fiscale în RGEFF nu se aplică asupra facturilor fiscale electronice.  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 din 09.08.2013), în vigoare la data 09.08.2013.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 09.08.2013)
În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, subiecţii care au obligaţia de a înregistra facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale sînt:
a) începînd cu 1 iulie 2012 - subiecţii impunerii cu T.V.A., care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;
b) începînd cu 1 ianuarie 2013 - toţi subiecţii impunerii cu T.V.A., care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;
c) începînd cu 1 ianuarie 2014 - toţi subiecţii impunerii cu T.V.A., care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 10 000 lei.

28.25.3.

Care facturi fiscale urmează a fi înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

        În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA, inclusiv al valorii impozabile ajustate în condițiile art.98, depășește suma de 100000 lei.         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100 000 lei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale se introduc facturile fiscale eliberate în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile depăşeşte suma de:
a) 100 000 lei începînd cu 1 iulie 2012 pentru subiecţii impunerii cu T.V.A., care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
b) 50 000 lei începînd cu 1 ianuarie 2013 pentru toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.;
c) 10 000 lei începînd cu 1 ianuarie 2014 pentru toţi subiecţii impunerii cu T.V.A..

28.25.4. Care este modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale este stabilit prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale” nr. 446 din 21 iunie 2012 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-134/802 din 29.06.2012).

28.25.5.

Care este termenul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

        Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale. 

        Potrivit alineatului (11) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. 

        Totodată, potrivit pct. 5 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, momentul înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se consideră momentul acceptării acesteia în Registrul dat. Faptul acceptării înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se aduce la cunoştinţa furnizorului prin notificarea de acceptare a facturii fiscale prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în Registrul menţionat care conţine data şi ora exactă de acceptare.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]

Arhiva

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Potrivit alineatului (11) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. Totodată, potrivit pct. 5 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, momentul înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se consideră momentul acceptării acesteia în Registrul dat. Faptul acceptării înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se aduce la cunoştinţa furnizorului prin notificarea de acceptare a facturii fiscale prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în Registrul menţionat care conţine data şi ora exactă de acceptare.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la 01.07.2012.]

(în vigoare pînă la 14.09.2012)
Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată.
Totodată, potrivit pct. 5 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul menţionat pînă la ora 23:59:59 a zilei în care aceasta a fost eliberată. Momentul înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se consideră momentul acceptării acesteia în Registrul dat.
Faptul acceptării înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se aduce la cunoştinţa furnizorului prin notificarea de acceptare a facturii fiscale prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în Registrul menţionat care conţine data şi ora exactă de acceptare.

28.25.6.

Alţi subiecţi decît cei specificaţi la art. 1181  din Codul fiscal au obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Subiecţii impunerii cu T.V.A. care nu întrunesc condiţiile enumerate la art. 1181  din Codul fiscal, nu sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

28.25.7.

Care va fi data reflectării facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în cazul în care, data eliberării facturii fiscale diferă de data livrării?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale. În conformitate cu alineatul (11) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.201), în vigoare de la 09.08.2013]

Arhiva

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale. În conformitate cu alineatul (11) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la 01.07.2012.]

(în vigoare pînă la 14.09.2012)
Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată.

28.25.8. Cum se va aprecia valoarea impozabilă a livrării impozabile pentru facturile fiscale care urmează a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, în baza căreia factura fiscală urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale, conform art.97 din Codul fiscal, o constituie valoarea impozabilă a livrării impozabile achitată sau care urmează a fi achitată, fără T.V.A.

28.25.9.

        Facturile fiscale în care totalul valorii livrării depășește limitele stabilite de art. 118 1 din Codul fiscal, pentru care se aplică scutire de TVA cu drept de deducere, se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

        În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, fără drept de deducere. 

        Livrările specificate în art. 104 din Codul fiscal, pentru care se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, cad sub incidența prevederile art. 93 pct. 6) din Codul fiscal. 

        Astfel, facturile fiscale menționate urmează de a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Facturile fiscale în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte limitele stabilite de art. 1181 din Codul fiscal, pentru care se aplică cota zero a T.V.A., se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

        Facturile fiscale menţionate urmează de a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale. Cota „0” (zero) a T.V.A., în corespundere cu art. 96 lit. c) din Codul fiscal, reprezintă cotă de impunere cu TVA, aplicîndu-se pentru livrările specificate de art. 104 din Codul fiscal.

28.25.10.

Factura fiscală cu o valoare totală a livrării în sumă de până la 100 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art.1181 din Codul fiscal, survine doar în cazul facturilor fiscale a căror valoare impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art.97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără TVA.

Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării este de până la 100 mii de lei, respectiv, valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia fiind mai mică decât plafonul stabilit, factura fiscală menționată nu este pasibilă înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale.


[Modificare de ordin redacțional în Baza generalizată a practicii fiscale, în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]

Arhiva

Facturile fiscale cu o valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv TVA) în sumă de pînă la 100 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?


Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art. 1181 din Codul fiscal, survine doar pentru facturile fiscale a căror valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei. Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art. 97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără TVA Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv TVA) este în sumă de pînă la 100 mii de lei şi valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia este mai mică ca plafonul stabilit, factura fiscală respectivă nu urmează de a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]

Facturile fiscale cu o valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv T.V.A.) în sumă de 50 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?
Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art. 1181 din Codul fiscal, survine doar pentru facturile fiscale a căror valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 50 mii lei.
Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art. 97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără T.V.A. Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv T.V.A.) este în sumă de 50 mii de lei, valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia va fi mai mică ca plafonul stabilit.

Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art. 1181 din Codul fiscal, survine doar pentru facturile fiscale a căror valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei.
Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art. 97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără T.V.A. Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv T.V.A.) este în sumă de 100 mii de lei, valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia va fi mai mică ca plafonul stabilit.
Prin urmare, obligaţia de înregistrare a facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale lipseşte pînă la 01 ianuarie 2013.

28.25.11. Este obligatorie pentru înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală eliberată la ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile ca rezultat al returnării mărfii, acordării discontului, schimbării preţurilor?

Conform atr.98 al Codului fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă: a) valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor; b) livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parţial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea; c) valoarea impozabilă a livrării impozabile a fost redusă în urma acordării discontului. În Registrul general electronic al facturilor fiscale se va înregistra factura fiscală eliberată în scopul ajustării valorii impozabile a livrării impozabile în cazurile prevăzute de art.98 al Codului fiscal, în care valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru, inclusiv cu semnul minus.

Arhiva

Survine obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, cu valoarea impozabilă mai mare de 100 mii lei aferentă returului de marfă, adică cu semnul (-) minus?

Potrivit pct. 6 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, facturile fiscale eliberate la documentarea retururilor, valoarea cărora depăşeşte mărimile stabilite în art.1181 din Codul fiscal, corespunzător datelor stabilite în acesta, urmează a fi înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

Modificat prin Ordinul nr. 1073 din 09.10.2012

28.25.12.

La înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, termenul de 10 zile stabilit pentru înregistrare, include şi ziua eliberării facturii fiscale?

Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.

În conformitate cu prevederile art.385 alin. (1) al Codului civil, termenul de 10 zile pentru înregistrarea facturii fiscale în Registru se va determina, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală.

Arhiva

Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. În conformitate cu prevederile art.261 alin.(1) al Codului civil, termenul de 10 zile pentru înregistrarea facturii fiscale în Registru se va determina, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]

(în vigoare pînă la 09.08.2013) La înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, termenul de 5 sau 10 zile stabilit pentru înregistrare, include şi ziua eliberării facturii fiscale?

Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării. În conformitate cu prevederile art.261 alin.(1) al Codului civil, termenul de 5, 10 zile pentru înregistrarea facturii fiscale în Registru se va determina, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală.

28.25.13. Este obligatorie pentru înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală eliberată în scopul refacturării cheltuielilor compensate?

Potrivit art.1171 alin.(10) al Codului fiscal, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale. În cazul în care valoarea fără TVA din factura fiscală care a fost eliberată pentru refacturarea cheltuielilor compensate depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru, aceasta este obligatorie pentru înregistrare în Registru.

28.25.14.

Cum se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală în care sunt reflectate livrări impozabile, livrări scutite şi refacturarea cheltuielilor compensate?

        Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depășește suma stabilită de articolul menționat. 

        Dacă în factura fiscală de rând cu livrările impozabile cu TVA și refacturarea cheltuielilor compensate sunt reflectate și livrări scutite de TVA fără drept de deducere, aceasta va fi obligatorie pentru înregistrare în Registru în cazul în care valoarea totală a livrării fără TVA pe factura dată, cu excepția valorii livrării scutite de TVA fără drept de deducere, va depăși mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru  

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma stabilită de articolul menţionat. Dacă în factura fiscală de rînd cu livrările impozabile cu TVA şi refacturarea cheltuielilor compensate sunt reflectate şi livrări scutite de TVA, aceasta va fi obligatorie pentru înregistrare în Registru în cazul în care valoarea totală a livrării fără TVA pe factura dată, cu excepţia valorii livrării scutite de TVA, va depăşi mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru

28.25.15.

Arhiva

        Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începînd cu 02.08.2013 pînă la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)?


        Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare pînă la modificare, termenul de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei a fost de 5 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, pragul minim de înregistrare al facturilor fiscale în RGEFF a fost stabilit în mărime сe depăşeşte 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală, în care totalul valorii impozabile constituie 100 000 lei sau mai puţin, a fost eliberată în perioada 02 – 09 august 2013 de către subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi nu a fost înregistrată în RGEFF, aceasta nu se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale, deoarece la data parvenirii termenului limită de înregistrare a acesteia obligaţia respectivă a fost anulată.

28.25.16.

Arhiva

        Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 02.08.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)?

        Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare până la modificare, termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei a fost de 5 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, fiind, totodată, majorat şi pragul minim pentru înregistrarea facturii fiscale de la 50000 la 100 000 lei.

        Astfel, în cazul în care factura fiscală cu valoarea impozabilă ce depăşeşte suma de 100 000 lei, a fost eliberată în perioada 02 – 09 august 2013, de către subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, termenul limită de înregistrare în RGEFF a facturii fiscale este de 10 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

28.25.17.

Arhiva

        Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 26.07.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)?

        Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare până la modificare, termenul de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei este de 10 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, pragul minim de înregistrare al facturilor fiscale în RGEFF a fost stabilit în mărime ce depăşeşte 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală în care totalul valorii impozabile constituie 100 000 lei sau mai puţin, a fost eliberată în perioada 26 iulie – 09 august 2013 de către subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, aceasta nu se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale, deoarece la data parvenirii termenului limită de înregistrare a facturii fiscale obligaţia respectivă a fost anulată.

28.25.18.

Cum pot fi corectate datele înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale ?

   În conformitate cu prevederile pct.13 și pct.14 din Instrucțiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial nr.131-134/802 din 29.06.2012), corectarea datelor înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registru se asigură prin anularea înregistrării anterioare a facturii fiscale şi reînregistrarea acesteia.

   Data înregistrării în Registru a facturii fiscale după reînregistrarea acesteia, se consideră data înregistrări iniţiale.

   La anularea înregistrării facturii fiscale în Registru se indică motivul anulării (corectarea înregistrării anterioare a facturii fiscale în Registru).

   Operatorul (Î.S. FISCSERVINFORM) va asigura păstrarea în sistem a înscrierilor referitoare la facturile fiscale înregistrarea cărora a fost ulterior anulată, cu indicarea motivului anulării.

28.25.19.

Urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală a cărei valoare impozabilă depășește 100 mii lei, dar care este generată prin SIA E-factura?

        Reieșind din prevederile art.1181 din Codul fiscal, factura fiscală electronică nu se înregistrează în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ