29.2.8. Impozitarea donației
Înapoi
29.2.8.1.

Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația unui bun?

        În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.

        Astfel, persoana fizică care face donație un bun în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată a bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.

        La determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit, se va lua în calcul baza valorică a bunului donat.

        Bază valorică a activelor de capital se constată în conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal.

        Totodată, potrivit art. 40 alin. (5) din Codul fiscal, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea capitolului 5 din Codul fiscal), publicată în M.O., 2016, nr. 472-477/(5905-5910)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.

 Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat. 

 Astfel, persoana fizică care face donație a unui bun în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată al bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. 

 Totodată, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit, se va lua în calcul baza valorică a bunului donat.

29.2.8.2.

Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești?

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, în partea în care suma totală depăşeşte venitul pe parcursul perioadei fiscale în care a fost făcută donaţia. Prevederile menționate nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă, afin de gradul I, precum şi calitatea de soţ/soţie. 

        Astfel, persoana fizică care face donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat în mărimea sumei mijloacelor bănești donate în partea în care aceasta depăşeşte venitul pe parcursul perioadei fiscale în care a fost făcută donaţia. 

        Nu se constată venit în scopuri fiscale pentru persoanele fizice care au efectuat donație în folosul persoanelor care au calitatea de rudă, afin de gradul I, precum şi calitatea de soţ/soţie.  

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

        Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești?

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti (cu excepţia donaţiilor făcute în scopuri filantropice şi de sponsorizare indicate la art. 36 alin. (2)) se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă totală nu depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I. 

        Astfel, persoana fizică care face donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat în mărimea sumei mijloacelor bănești donate în partea în care aceasta depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. 

        Nu se constată venit în scopuri fiscale pentru persoanele fizice care au efectuat donație persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.

        Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești?  

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă totală nu depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.

        Astfel, persoana fizică care face donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat în mărimea sumei mijloacelor bănești donate în partea în care aceasta depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare.

        Nu se constată venit în scopuri fiscale pentru persoanele fizice care au efectuat donație persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.

 

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea capitolului 5 din Codul fiscal), publicată în M.O., 2016, nr. 472-477/(5905-5910)

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în partea în care această sumă nu depăşeşte venitul impozabil.

        Astfel, persoana fizică care face donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat în mărimea sumei mijloacelor bănești donate în partea în care aceasta depăşeşte venitul impozabil.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art.42 alin.(3) din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

        În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din Codul fiscal, persoana care face o donație sub formă de mijloace bănești se consideră drept persoană care a obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate. 

        Astfel, persoana fizică care face donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat în mărimea sumei mijloacelor bănești donate.

29.2.8.3.

Cum se reflectă în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit donația mijloacelor bănești constatate ca venit impozabil?

        În conformitate cu art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și ale Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va declara donația sub formă de mijloace bănești în partea în care aceasta depășește venitul impozabil obținut în perioada fiscală de raportare. 

        Astfel, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, la poziția F1 se va reflecta venitul impozabil pînă la constatarea sumei donațiilor mijloacelor bănești în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (C5col.3 - DE), la poziția F2 se va indica suma donației mijloacelor bănești efectuate (conform art.21 din Codul fiscal), la poziția F3 se efectuează constatarea veniturilor sub formă de donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (F2- F1).  

[prevederi valabile pentru perioada fiscală 2019, inclusiv]

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și ale Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va declara donația sub formă de mijloace bănești în partea în care aceasta depășește venitul impozabil obținut în perioada fiscală de raportare.

        Astfel, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, la poziția F1 se va reflecta venitul impozabil pînă la constatarea sumei donațiilor mijloacelor bănești în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (C5col.3 - DE), la poziția F2 se va indica suma donației mijloacelor bănești efectuate (conform art.21 din Codul fiscal), la poziția F3 se efectuează constatarea veniturilor sub formă de donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (F2- F1).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și ale Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.102 din 3 iulie 2017, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va declara donația sub formă de mijloace bănești în partea în care aceasta depășește venitul impozabil obținut în perioada fiscală de raportare. 

        Astfel, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, la poziția F2.1 se va reflecta suma donației mijloacelor bănești acordate efectiv, și la poziția F2 se va indica suma venitului aferent donației mijloacelor bănești constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (F2.1- F1).

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, precum și ale Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va declara donația sub formă de mijloace bănești în partea în care aceasta depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare.
 Astfel, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în rîndul F2.1 se va reflecta suma donației mijloacelor bănești acordate efectiv, și în rîndul F2 se va indica suma venitului aferent donației mijloacelor bănești constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (F2.1- F1).
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea capitolului 5 din Codul fiscal), publicată în M.O., 2016, nr. 472-477/(5905-5910)

        Cum se reflectă în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit a donației mijloacelor bănești?

        În conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal, precum și Modului de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1398 din 08.12.2008, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va declara donația sub formă de mijloace bănești.

        Astfel, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, suma donației sub formă de mijloace bănești se va reflecta în rîndul 1.10 „Alte venituri” col. 2 „Sumele venitului brut obținut”.

29.2.8.4.

În cazul efectuării donației unui activ de către persoana fizică, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?

        În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.         Venitul fiscal reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.

        Baza valorică ajustată a proprietății la momentul donației se determină în conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat.

        Totodată, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, preț de piață, valoare de piață reprezintă prețul mărfii, serviciului, format prin interacțiunea cererii și ofertei pe piața comerțului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacțiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piața respectivă a comerțului cu ridicata.

        Astfel, suma creşterii de capital în perioada fiscală se calculează din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale în mărimea stabilită la art. 40 alin. (7) din Codul fiscal.

        Respectiv, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mare decît baza lui valorică, se va constata creștere de capital determinată ca diferența dintre prețul de piață și baza lui valorică.

        În cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mic sau egal cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit, deoarece nu este stabilită creșterea de capital.

        Totodată, potrivit art. 40 alin. (5) din Codul fiscal, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.

        Venitul fiscal reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.

        Baza valorică ajustată a proprietății la momentul donației se determină în conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat.

        Totodată, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, preț de piață, valoare de piață reprezintă prețul mărfii, serviciului, format prin interacțiunea cererii și ofertei pe piața comerțului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacțiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piața respectivă a comerțului cu ridicata.

        Respectiv, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mare decît baza lui valorică, se va constata creștere de capital determinată ca diferența dintre prețul de piață și baza lui valorică.

        În acest caz, conform art. 40 alin. (7) din Codul fiscal, obiect al impunerii constituie mărimea creșterii de capital care este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.

        În cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mic sau egal cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit.

        Totodată, potrivit art.40 alin. (5) din Codul fiscal, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea capitolului 5 din Codul fiscal), publicată în M.O., 2016, nr. 472-477/(5905-5910)

        Luînd în considerație prevederile art. 42 alin. 1) din Codul fiscal precum că, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat, la determinarea obiectului impozabil se va ține cont de următoarele.

        Venitul fiscal reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.

        Baza valorică ajustată a proprietății la momentul donației se determină conform art. 38 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat.

        Totodată, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, preț de piață, valoare de piață reprezintă prețul mărfii, serviciului, format prin interacțiunea cererii și ofertei pe piața comerțului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacțiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piața respectivă a comerțului cu ridicata.

        De asemenea, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil.

        Respectiv, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mare decît baza lui valorică, se va constata creștere de capital determinată ca diferența dintre venitul evaluat în scopuri fiscale și baza lui valorică. În acest caz obiect al impunerii este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.

        În cazul în care prețul de piață al activului donat este egală cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit. 

       

29.2.8.5.

Care este regimul fiscal pentru persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care a primit patrimoniu cu titlu de donație?

        Conform prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

        Reținerea finală a impozitului stabilit prin art.901 alin.(31) din Codul fiscal, în mărime de 6% din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice, scutește beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art.901 alin.(4) din Codul fiscal). 

        Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, patrimoniul primit cu titlu de donație de către persoana fizică rezidentă, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția celui stabilit prin art.901 alin.(31) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

Care este regimul fiscal pentru persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care a primit patrimoniu cu titlu de donație?

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donație reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

29.2.8.6.

Care este regimul fiscal pentru cetățeni străini nerezidenți, precum și apatrizi - nerezidenți, care au primit patrimoniu cu titlu de donație?

 În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri. 

 De asemenea, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile nerezidenților obținute în Republica Moldova de la persoane altele decît cele menționate la art. 90 urmează a fi supuse impozitului pe venit conform prezentului articol la cota specificată la art. 91, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri. 

 Astfel, patrimoniul primit cu titlu de donație de către cetățeni străini nerezidenți, precum și apatrizi – nerezidenți, urmează a fi supus impozitului pe venit la cota stabilită la art. 91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.

29.2.8.7.

Care este regimul fiscal pentru cetățeni străini rezidenți, precum și persoane fizice – apatrizi rezidenți, care a primit patrimoniu cu titlu de donație?

        În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 6) din Codul fiscal, venit financiar reprezintă venit obținut sub formă de royalty (redevență), anuități, de la darea bunurilor în arendă, locațiune, de la uzufruct, pe diferența de curs valutar, de la activele ce au intrat în mod gratuit, alte venituri obținute ca rezultat al activității financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activități nu este regulată, permanentă și substanțială. 

        Respectiv, la primirea activului cu titlu de donație de către cetățeni străini rezidenți, precum și persoane fizice – apatrizi rezidenți, se constată venit care se impozitează în modul general stabilit (art. 18 din Codul fiscal) la cota stabilită la art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

29.2.8.8.

Care este valoarea activului primit cu titlu de donație de către persoana fizică?

        În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin moştenire, titlu de donaţie sau prin contractul de întreţinere pe viaţă.

        Astfel, valoarea activului primit cu titlu de donație de către persoana fizică constituie valoarea de piaţă la data dobîndirii dreptului de proprietate aferent acesteia.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea capitolului 5 din Codul fiscal), publicată în M.O., 2016, nr. 472-477/(5905-5910)

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Codul fiscal, baza valorică a proprietății donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu alin. (1) al articolului respectiv.

        Astfel, determinarea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ţinînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat.

        Respectiv, persoana care face donația unui activ în documentele aferente operațiunii de donație urmează de a indica valoarea activului donat, adică baza valorică a activului determinată ţinînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2) din Codul fiscal.

        Pentru destinatar valoarea indicată în documentele de însoțire va servi ca bază valorică în scopuri fiscale.

        În cazul în care în contractul (actul) de donație nu este indicat valoarea proprietății donate, ca bază valorică va servi prețul de piată la momentul primirii proprietății ca donație.

29.2.8.9.

Persoana fizică care a primit donație urmează să declare operațiunea respectivă?

 Luînd în considerație prevederile art. 83 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, precum și prevederile art. 20 din Codul fiscal, pentru persoana fizică care primit donație nu apare obligațiunea de a declara operațiunea respectivă.

29.2.8.10.

Cum se impozitează cu impozitul pe venit operațiunea privind vinderea activelor primite cu titlu de donație de către persoana fizică?

        Venitul obținut de la realizarea ulterioară a activelor primite cu titlu de donație se va impozita pe principii generale.

        Luînd în considerare prevederile art. 39 din Codul fiscal, activul primit cu titlu de donație constituie activ de capital.

        Respectiv, la realizarea ulterioară a activului de capital în cazul în care venitul de la realizarea activului de capital este mai mare decît baza lui valorică, determinată conform art. 42 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se va constata creștere de capital determinată ca diferența dintre venitul obținut și baza lui valorică.

        Astfel, suma creşterii de capital în perioada fiscală se calculează din suma excedentară a creşterii de capital recunoscută peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale în mărimea stabilită la art. 40 alin. (7) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Arhiva

         Venitul obținut de la realizarea ulterioară a activelor primite cu titlu de donație se va impozita pe principii generale.

        Luînd în considerare prevederile art. 39 din Codul fiscal, activul primit cu titlu de donație constituie activ de capital.

        Respectiv, la realizarea ulterioară a activului de capital în cazul în care venitul de la realizarea activului de capital este mai mare decît baza lui valorică, determinată conform art. 42 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se va constata creștere de capital determinată ca diferența dintre venitul obținut și baza lui valorică.

        Astfel, suma impozabilă reprezintă 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea capitolului 5 din Codul fiscal), publicată în M.O., 2016, nr. 472-477/(5905-5910)

        Vinderea ulterioară a activelor primite cu titlu de donație se va impozita pe principii generale.

        Luînd în considerație prevederile art. 37 din Codul fiscal, activul primit cu titlu de donație constituie activ de capital.

        Respectiv, la realizarea ulterioară a activului de capital în cazul în care venitul de la realizarea activului de capital este mai mare decît baza lui valorică, indicată în documentele de însoțire la momentul primirii activului ca donație, se va constata creștere de capital determinată ca diferența dintre venitul obținut și baza lui valorică.

        În cazul în care în contractul (actul) de donație nu este indicat valoarea proprietății donate, ca bază valorică va servi prețul de piată la momentul primirii activului ca donație.

        În acest caz obiect al impunerii este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.

        În cazul în care prețul de piață al activului donat este egală cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit.

        De asemenea, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mică decît baza lui valorică, se va constata pierdere fiscală.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ