7.7.6. Achitarea taxei
Înapoi
7.7.6.1.

Care este termenul de achitare şi în care buget se achită taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

        Persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare achită taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile în bugetul unităților administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcțiilor, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 și 328 din Codul fiscal).

Arhiva

        Cînd şi unde se achită taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

        Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se achită la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcţiilor (art. 328 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ