7.4.6. Achitarea taxei
Înapoi
7.4.6.1. Cînd şi unde se achită taxa pentru efectuarea explorărilor geologice?

Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se achită de către persoanele juridice şi fizice, care efectuează explorări geologice integral la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de explorări geologice (art. 314 alin. (1) al Codului fiscal).

7.4.6.2. Se achită taxa pentru efectuarea explorărilor geologice în cazul efectuării prospecţiunile de exploatare în limitele perimetrului minier al întreprinderii de extracţie minieră care funcţionează?

Nu, în cazul efectuării prospecţiunilor de exploatare în limitele perimetrului minier al întreprinderii de extracţie minieră care funcţionează, taxa pentru efectuarea explorărilor geologice nu se achită (art. 314 alin. (2) al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ