7.2.4. Cotele impunerii
Înapoi
7.2.4.1.

Care sunt cotele taxei pentru apă?

        Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal şi constituie:

        1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor – 0,3 lei;

        2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă destinată îmbutelierii, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii – 16 lei;

        21) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă destinată altor scopuri decît cele prevăzute la pct. 1) și 2) – 2 lei;

        3) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VIII din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

Arhiva

        Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul VIII « Taxele pentru resursele naturale» al Codului fiscal şi constituie: - 0,3 lei - pentru fiecare 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor; - 16 lei - pentru fiecare1 m³ de apă minerală naturală extrasă, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii; - 0,06 lei - pentru fiecare 10 m³ de apă utilizată la hidrocentrale. (art.304 al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII al CF).

        Care sunt cotele taxei pentru apă? 

        Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul VIII « Taxele pentru resursele naturale» al Codului fiscal şi constituie: - 0,3 leu - pentru fiecare 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor; - 16 lei - pentru fiecare1 m³ de apă minerală naturală extrasă, de altă apă extrasă destinată îmbutelierii; - 0,06 lei - pentru fiecare 10 m³ de apă utilizată la hidrocentrale. (art.304 al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII al CF).

7.2.4.2.

Care cota a taxei pentru apă urmează a fi aplicată la extragerea apei cu scop de producere a băuturilor răcoritoare cu adaos de sirop, dacă agentul economic, în posesia căruia este o sondă, de sine stătător, extrage apa potabilă, produce și îmbuteliază apă și băuturi răcoritoare?

        Conform sistemului de clasificare a mărfurilor, aprobat prin Legea nr. 172 din 25.07.2014, subpoziţia 2202 10 000 cuprinde apele, inclusiv apele minerale şi apele gazificate, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori aromatizate, cu condiția să fie direct consumabile ca băuturi, în starea în care se află. 

        Astfel, subiecții impunerii care extrag din sondă apă potabilă și ulterior o îmbuteliază, calculează taxa pentru apă pornind de la cota de 16 lei pentru 1 m3 de apă extrasă şi îmbuteliată, inclusiv şi pentru apa potabilă îmbuteliată sub forma de băuturi răcoritoare.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ