7.5.2. Subiecţii impunerii
Înapoi
7.5.2.1.

Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile?

        Potrivit prevederilor art. 315 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile sînt beneficiarii subsolului – persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care efectuează extragerea mineralelor utile.

Arhiva

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile sînt persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător, care efectuează extragerea mineralelor utile (art.315 al Codului fiscal).

7.5.2.2. Este subiect al impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile întreprinderea care, în timpul efectuării lucrărilor de curăţare a rîului, extrage de pe fundul acestuia nisip, pe care ulterior îl comercializează?

Da, întreprinderea care, în timpul efectuării lucrărilor de curăţare a rîului, extrage de pe fundul acestuia nisip, pe care ulterior îl comercializează, apare ca plătitor al taxei pentru extragerea mineralelor utile, deoarece: 1. prin activitatea desfăşurată extrage nisip, adică minerale utile; 2. obţine venit în rezultatul comercializări nisipului. În asemenea caz, întreprinderea va avea obligaţia de a a calcula şi achita la bugetul unităţii administrativ-teritoriale trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune, taxa pentru extragerea mineralelor utile, precum şi obligaţia de a prezenta trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune, darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ