7.2.6. Termenii de achitare
Înapoi
7.2.6.1.

Cînd şi unde se achită taxa pentru apă?

        Taxa pentru apă se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune la bugetul unităţii administrativ-teritoriale (art.301 alin.(1), art. 302 al Codului fiscal). 

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită taxa pentru apă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.301 alin.(4) al Codului fiscal).

Arhiva

        Cînd şi unde se achită taxa pentru apă? 

        Persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA), achită taxa pentru apă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune (art.301 alin.(1) al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită taxa pentru apă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale o dată pe an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.301 alin.(4) al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ