6.7.5. Calcularea taxei
Înapoi
6.7.5.1.

Cum se calculează taxa de piaţă?

        Taxa de piață se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor, situate pe teritoriul pieței, și cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. f) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

        Taxa de piaţă se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea venitului din vînzări ale serviciilor de piaţă prestate de administratorul pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ cu cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ