8.7.6. Achitarea taxei
Înapoi
8.7.6.1.

Cînd se achită taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere?

        Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se achită:

        - pînă la depunerea proiectelor şi, respectiv, invitarea specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de prestare a serviciilor rutiere sau invită specialistul la obiect;

        - pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - în cazul în care persoanele fizice solicită eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art. 366 alin. (3) din Codul fiscal);

        - pînă la 25 martie a perioadei fiscale curente – pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 366 alin. (4) din Codul fiscal).

Arhiva

        Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se achită: - pînă la depunerea proiectelor şi, respectiv, invitarea specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de prestare a serviciilor rutiere sau invită specialistul la obiect; - pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - în cazul în care persoanele fizice solicită eliberarea autorizaţiilor pentru amplasarea amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (art. 366 alin. 3 al Codului fiscal); -pînă la 01 martie a perioadei fiscale curente – pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 366 alin. 4 al Codului fiscal).

8.7.6.2. Se restituie persoanelor fizice suma taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, achitată pentru examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice sau pentru invitarea specialistului la obiect, dacă organul de resort refuză eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului de prestare a serviciilor rutiere?

Nu, în condiţiile în care organul de resort refuză eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, suma taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, achitată de către persoanele fizice pentru examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară, precum şi invitarea specialistului la obiect nu se restituie (art. 366 alin. 8 al Codului fiscal).

8.7.6.3. Cum se va achita taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, în cazul în care una şi aceeaşi persoană deţine în unul şi acelaşi loc mai multe obiective de prestare a serviciilor rutiere, cum ar fi spre exemplu: o staţie de alimentare cu combustibil, o staţie de deservire tehnică şi un magazin?

În cazul în care una şi aceeaşi persoană deţine în unul şi acelaşi loc mai multe obiective de prestare a serviciilor rutiere, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere se va achita pentru fiecare obiectiv (pentru staţia de alimentare cu combustibil, pentru staţia de deservire tehnică şi pentru magazin), ţinînd cont de cotele taxei stabilite, conform Anexei nr. 6 la Titlul IX “Taxele rutiere” al Codului fiscal, pentru fiecare categorie în parte (art. 363, art. 366 alin. 1 al Codului fiscal).

8.7.6.4. Este obligată persoana fizică să achite taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, dacă construcţia obiectivului de prestare a serviciilor rutiere( de exemplu, a magazinului) nu este finisată?

Nu, în cazul în care construcţia obiectivului de prestare a serviciilor rutiere( de exemplu, a magazinului) nu este finisată, obligaţia de achitare a taxei pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere nu va exista, drept urmare a faptului că în momentul construcţiei bunului respectiv lipseşte baza impozabilă pentru taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere. Totodată, pînă la începerea construcţiei respective, persoana fizică sau juridică urma să achite o altă taxă, care se varsă în fondul rutier - taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumirilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (art. 354 şi 356 ale Codului fiscal)

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ