7.8.5. Calcularea taxei
Înapoi
7.8.5.1. Cine calculează taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

Taxa pentru pentru lemnul eliberat pe picior se calculează de sine stătător de către beneficiarii forestieri-persoanele juridice şi fizice (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) (art. 333 al Codului fiscal). Beneficiarii forestieri-persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător nu calculează taxa pentru lemnul eliberat pe picior. Acestora li se eliberează de către organele gospodăriei silvice o autorizaţie de exploatare a pădurii sau biletul silvic.

7.8.5.2. Cînd se calculează taxa pentru lemnul eliberat pe picior - la tăiere sau la livrare?

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior se calculează la tăierea lemnului, drept urmare a faptului că obiectul impunerii cu taxa pentru lemnul eliberat pe picior este volumul de lemn eliberat pe picior la tăierea din pădurile fondului forestier şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, dar nu la livrare (art. 330 al Codului fiscal).

7.8.5.3. Cum se calculează taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

Taxa pentru pentru lemnul eliberat pe picior se calculează pentru fiecare trimestru separat, prin înmulţirea volumului de lemn eliberat pe picior (lemn de lucru (fără scoarţă) sau lemn de foc (cu scoarţă)) cu cotele taxei, stabilite conform Anexei nr. 3 la Titlul VIII "Taxele penrtu resursele naturale" al Codului fiscal.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ