11.4. Baza impozabilă
Înapoi
11.4.1.

Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe avere?

        Baza impozabilă a bunurilor imobiliare, în cazul împozitului pe avere, potrivit art. 2873 alin. (4) din Codul fiscal, constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale.

11.4.2.

Cum se estimează baza impozabilă în cazul în care obiectul impunerii este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar?

        Începînd cu 01.01.18 toate obiectele impunerii cu impozitul pe avere în temeiul art. 2873 din Codul fiscal se supun impozitării pe principii generale, fără deducerea din valoarea impozabilă a sumei rămase pînă la stingerea definitive a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar.

Arhiva

 În cazul în care obiectul impunerii constituie obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, potrivit art. 2873 alin. (2) din Codul fiscal, baza impozabilă constituie diferența pozitivă formată între valoarea estimată a bunului imobiliar şi suma rămasă pînă la stingerea totală a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar.

11.4.3.

În cazul în care bunurile imobiliare sunt divizate în cote părţi pentru fiecare dintre soţi, cum urmează a fi estimat baza impozabilă?

        Baza impozabilă se estimează reieşind din cota-parte care îi revine a fiecăruia dintre soți (art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ