4.8. Înlesniri la plata accizelor
Înapoi
4.8.1. În ce cazuri persoanele fizice care introduc pe teritoriul republicii marfuri accizate nu achita accizele aferente lor?


Potrivit art.124 alin.(1) din Codul fiscal, accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

Conform art.124 alin.(11) din Codul fiscal, accizele nu se achită de către persoanele fizice care introduc mărfuri, în cadrul tranzacţiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale în cazul în care mărfurile nu au caracter comercial, nu depăşesc limitele cantitative stabilite de legislaţie şi valoarea intrinsecă a acestora nu depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro. În cazul în care mărfurile au caracter comercial, depăşesc limitele cantitative stabilite de legislaţie sau valoarea intrinsecă a acestora depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, acciza se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2020]

Arhiva

Potrivit art.124 alin.(1) din Codul fiscal, accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. 
 În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. 
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

       Potrivit art.124 alin.(1) din Codul fiscal, accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. 

        Totodată, art.5 din Legea nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice stabileşte limita bunurilor de uz sau consum personal, a căror introducere pe teritoriul vamal al republicii se scutesc de accize.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în vigoare de la data 01.01.2014].

        Accizele nu se achita de catre persoanele fizice care importa marfuri de uz sau consum personal a caror valoare sau cantitate nu depaseste limita stabilita în legislatia în vigoare. Articolul 5 din Legea Cu privire la modul de introducere si scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de catre persoane fizice nr.1569 din 20.12.2002 stabileste limita bunurilor de uz sau consum personal a caror introducere pe teritoriul vamal al republicii se scuteste de accize.

4.8.2.

În care cazuri mărfurile supuse accizelor sunt scutite de plata accizelor?

La art.124 din Codul fiscal, sunt expres stabilite cazurile în care mărfurile supuse accizelor sunt scutite de plata accizelor.

Totodată, potrivit art. 61 din Legea nr.1054 din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlui IV din Codul fiscal, sînt scutite de accize distilatele obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.

Arhiva

        Potrivit art.124 (2) din Codul fiscal, accizul nu se achita la importul pe teritoriul republicii unor categorii de marfuri supuse accizelor: - definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern; - destinate proiectelor de asistenta tehnica realizate pe teritoriul Republicii Moldova de catre organizatiile internationale si tarile donatoare în limita acordurilor si memorandumurilor la care aceasta este parte, ratificate în modul stabilit; - destinate folosintei oficiale a misiunilor diplomatice si a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova, precum si uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic si administrativ – tehnic al acestor misiuni si al membrilor familiei care locuiesc împreuna cu ei, pe baza de reciprocitate, în modul stabilit de Guvern.

4.8.3.

Cum se aplică accizele pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?

        În conformitate cu art.124 alin.(3) lit. b) din Codul fiscal, se scutesc de acciză mărfurile supuse accizelor finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget. 

        Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget se stabilesc de Guvern. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

 Potrivit prevederilor art.124 alin.(3) din Codul fiscal, accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern. 

 Totodată, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA este aprobată prin Anexa nr.2 la HG nr.246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.246 din 08.04.2010, (publicată în Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010).]

         Se achita accizele pe marfurile finantate din contul împrumuturilor si granturilor acordate Guvernului? 

      Potrivit art.124 (3) din Codul fiscal, accizele nu se achita pentru marfurile finantate din contul împrumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garantie de stat, cu conditia ca ele sa fie îndreptate la realizarea proiectelor respective, conform listei aprobate de Guvern.

4.8.4.

        Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.3.

Arhiva

        Se achita accizele pe marfurile finantate din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale? 

      Potrivit art.124 (3) din Codul fiscal, accizele nu se achita pentru marfurile, finantate din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internationale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), cu conditia ca ele sa fie îndreptate la realizarea proiectelor respective, conform listei aprobate de Guvern.

4.8.5.

Cum se aplică accizele la introducerea mărfurilor straine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regim vamal perfecţionare activă?

        În conformitate cu art.124 alin.(6) din Codul fiscal, la introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regimul vamal perfecţionare activă, accizul se achită la introducerea acestor mărfuri, cu restituirea ulterioară a sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, în modul stabilit de Guvern. 


          [Completare conform art.124 alin. (6) din Codul fiscal.]

Arhiva

        Se achita accizul la introducerea marfurilor straine accizate pe teritoriul republicii si plasarea acestora în regimul vamal perfectionare activa?

             Potrivit art.124 (6) din Codul fiscal, la introducerea marfurilor straine supuse accizelor pe teritoriul vamal si plasarea acestora în regimul vamal perfectionare activa, accizul se achita la introducerea acestor marfuri.

4.8.6.

Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.3.

Arhiva

        Se achita accizele pentru marfurile finantate din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la buget? 

        Potrivit art.124 (3) din Codul fiscal, accizele nu se achita pentru marfurile, finantate din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la buget, conform listei aprobate de Guvern.

4.8.7.

Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.5.

Arhiva

        Se trec în cont sumele accizelor achitate pe marfurile straine amplasate în regimul vamal perfectionare activa ce se scot de pe teritoriul republicii ? 

        Potrivit art.124 (6) din Codul fiscal, sumele accizelor achitate pe marfurile straine introduse pe teritoriul republicii si plasate în regimul vamal perfectionare activa se restituie la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare, conform modalitatii stabilite de Guvern.

4.8.8.

În ce cazuri persoanele juridice nu achita accizele pentru marfurile supuse accizelor la importul lor pe teritoriul republicii ?

        Potrivit art.124 alin.111 din Codul fiscal, accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor, importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. 


        [Completare conform art.124 alin. (111) din Codul fiscal.]

Arhiva

            Potrivit art. 124 alin. (111) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 100 de euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.


        [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 62 din 30.03.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 03.04.2012) Dat fiind faptul că prevederile stabilite de art. 124 (12) din Codul fiscal, au fost abrogate, obligaţia de calculare a TVA se va determina pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, fără aplicarea cărăva limite neimpozabile.

[Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 13.01.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012)Potrivit art.124 (12) din Codul fiscal, accizele nu se achita pentru marfurile supuse accizelor, importate de catre persoanele juridice în scopuri necomerciale, daca valoarea în vama a acestor marfuri nu depaseste suma de 50 de euro.

4.8.9.

Întrebarea comasată cu întrebarea 4.8.8.

Arhiva

       De la ce valoare se calculează accizele, în cazul cînd valoarea în vamă a mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale depăşeşte limita neimpozabilă? 

         Potrivit art. 124 alin. (111) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 100 de euro, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.


     [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 62 din 30.03.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 64/215 din 03.04.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 03.04.2012) În cazul cînd valoarea în vamă a mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale depăşeşte limita neimpozabilă să achite accizele din valoarea ce depăşeşte suma respectivă sau nu?

        Dat fiind faptul că prevederile stabilite de art. 124 (12) din Codul fiscal, au fost abrogate, obligaţia de calculare a TVA se va determina pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, fără aplicarea cărăva limite neimpozabile.

 [Modificare în Baza generalizată a precticii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 13.01.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit art.124 (12) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea în vama a marfurilor importate de catre persoanele juridice în scopuri necomerciale depaseste limita neimpozabila de 50 de euro, accizele se calculeaza pornind de la valoarea marfurilor în vama, iar limita neimpozabila mentionata nu micsoreaza valoarea impozabila a acestora.

4.8.10.

 Sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?

 În conformitate cu prevederile art.4 alin.(61) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000, sânt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.

4.8.11.

 Cum se aplică accizele pentru distilatele obținute pe bază de vin, originare din zona economică liberă, expediate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?

 Potrivit prevederilor art.4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000, sînt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern. 

 Modul și procedura de beneficiere de scutirea de accize, a distilatelor obținute pe bază de vin în baza art.4 alin.(61) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri sunt stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr.874 din 21 octombrie 2014. 

 Este de menționat, că în conformitate cu art.4 alin. (62) din Legea nominalizată, utilizatorii care achiziționează sau produc distilatele menționate la alin. (61), utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, urmează să obțină autorizația de utilizator final, eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni. 

 Totodată, conform art.7 alin.(41) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001, se consideră produse în zona economică liberă mărfurile obținute integral sau mărfurile transformate suficient în această zonă dacă: 

 a) intervine schimbarea poziției tarifare a mărfii (codul de clasificare) în Nomenclatura combinată a mărfurilor, la nivelul unuia dintre primele patru semne; sau dacă 

 b)costul mărfurilor declarate, scoase din zona liberă, depășește costul mărfurilor introduse în zona liberă din cauza creșterii cu peste 35% a ponderii consumurilor și cheltuielilor întreprinderii. 

 Astfel, în condițiile respectării normelor menționate, la expedierea din încăperea de acciz pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova a distilatului obținut pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produs în zona economică liberă, subiectul impunerii cu accize va beneficia de scutirea de accize. 

Temei:(Explicațiile oferite de Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-06/292 din 19.07.2017)

4.8.12.

        Cum se vor aplica accizele pentru distilatele obținute pe bază de vin de proveniență străină introduse în zona economică liberă și expediate ulterior pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova? 

Potrivit prevederilor art.4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000, sînt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.
        Astfel, distilatele obținute pe bază de vin de proveniență străină introduse în zona economică liberă și expediate ulterior pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova care nu reprezintă mărfuri originare din zona economică liberă (nu sunt produse în Republica Moldova) nu cad sub incidența scutirii prevăzute la art. 4 alin. (61) din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000.
        De asemenea, conform art.124 alin.(11) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.
        În această ordine de idei, distilatele obținute pe bază de vin de proveniență străină, introduse în zona economică liberă, la expedierea lor pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, se impozitează cu accize conform prevederilor art. 124 alin.(11) din Codul fiscal.

Temei:(Explicațiile oferite de Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-06/292 din 19.07.2017)

4.8.13.  Cum se vor aplica accizele, la expedierea din încăperea de acciz a mărfurilor produse din distilatele obținute pe bază de vin, achiziționate cu scutire conform art.4 alin.(61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000?

 În conformitate cu art.4 alin.(66) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16 iunie 2000, agenții economici care, la producerea mărfurilor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri supuse accizelor rezultate din producția proprie, pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, precum și distilate obținute pe bază de vin achiziționate/primite conform art. 4 alin. (61) din Lege, la expedierea pe teritoriul republicii a mărfurilor rezultate din producție calculează și achită accizele pentru materia primă utilizată. 
 Astfel, în contextul normei expuse, la expedierea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor rezultate din prelucrarea distilatelor obținute pe bază de vin achiziționate conform art.4 alin. (61) din Lege, agentul economic calculează și achită accizele pentru materia primă utilizată. 
 Totodată, conform art. 4 alin.(66) din Legea menționată, la expedierea la export a mărfurilor, rezultate din prelucrarea distilatelor obținute pe bază de vin achiziționate conform art. 4 alin.(61) din Lege, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor. 
 
Temei:(Explicațiile oferite de Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-06/292 din 19.07.2017)

4.8.14.

Cum se aplică accizele pentru mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaționale şi ţările donatoare?

        În conformitate cu art.124 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de acciză mărfurile supuse accizelor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limitele tratatelor la care aceasta este parte. 

       [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ