6.4.2. Subiecţii impunerii
Înapoi
6.4.2.1.

Cine sunt subiecți ai impunerii cu taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

        Potrivit prevederilor art. 290 lit. c) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa de plasare a publicității sunt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează și/sau difuzează informații publicitare (cu excepția publicității exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, rețelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. c) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

        Subiecţi ai impunerii cu taxa de amplasare a publicităţii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător: - care prestează servicii de plasare şi/sau difuzare informaţii publicitare ( cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace ( cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor); - proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare. (art. 290 lit. c) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ