8.3.2. Subiecţii impunerii
Înapoi
8.3.2.1. Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova sunt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova. - care intră pe teritoriul Republicii Moldova; - care tranzitează teritoriul Republicii Moldova (art. 344 al. 1 Codului fiscal).

8.3.2.2.

Cine nu sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

        Conform art. 344 alin. (2) din Codul fiscal, nu sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova: 

        a) persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import; 

        b) posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip “Scutit de plata taxelor”; 

        c) misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716.

Arhiva

        Cine nu sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?  

        Nu sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova: - persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import; - posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip “Scutit de plata taxelor” (art. 344 alin. (2) din Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ