29.1.6.2. Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC)
Înapoi
29.1.6.2.1.

Se vor reflecta oare în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile angajaților/persoanelor fizice, provenite din surse de venit neimpozabile specificate în art. 20 din Codul fiscal?

 Potrivit art. 92 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. 
 Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile aferent veniturilor respective. 
 Astfel, în darea de seamă lunară (forma IPC), angajatorul urmează să declare salariul, alte plăți efectuate în folosul angajatului/persoanei fizice și impozitul pe venit reținut din aceste plăți conform art. 88-91 din Codul fiscal, precum și veniturile scutite de impozitarea prealabilă conform art. 90 din Cod, fără a indica impozitul. 
 În cazul în care venitul angajatului/persoanei fizice provine din surse pe venit neimpozabile, specificate în art. 20 din Codul fiscal, acesta nu se va reflecta în darea de seama lunară (forma IPC).

Arhiva

        Se vor reflecta oare în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) veniturile angajaților/persoanelor fizice, provenit din surse de venit neimpozabile specificate în art.20 din Codul fiscal?  

        Potrivit art. 92 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, impozitul reţinut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

        Dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

        Persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88–91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor.

        Astfel, în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS), angajatorul urmează să declare salariul, alte plăți efectuate în folosul angajatului/persoanei fizice și impozitul pe venit reținut din aceste plăți conform art. 88-91 din Codul fiscal, indicînd şi datele despre persoanele şi veniturile scutite de impozitarea prealabilă conform art.90 din Codul menționat.

        În cazul în care venitul angajatului/persoanei fizice provine din surse pe venit neimpozabile, specificate în art. 20 din Codul fiscal, acesta nu se va reflecta în dările de seama menționate.

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut. 

        Astfel, în darea de seamă anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS), angajatorul urmează să declare salariul și alte plăti efectuate în folosul angajatului și, respectiv, a impozitului pe venit reținut din aceste plăti. 

        În cazul în care venitul angajatului este scutit de impozitul pe venit, venitul respectiv nu se va reflecta în darea de seama anuală (forma IALS).

        Cum se va reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS14) veniturile angajaților, care sunt scutite de impozit pe venit?  

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art.88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

        În darea de seamă anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14) angajatorii urmează să declare salariul și alte plăti efectuate în folosul angajatului și, respectiv, a impozitului pe venit reținut din aceste plăti.

        În cazul în care venitul angajatului este scutit de impozitul pe venit, venitul respectiv nu se va reflecta în darea de seama anuală (forma IALS14). 

        De asemenea, în darea de seamă respectivă nu se va reflecta suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii reținute din suma venitului neimpozabil.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.92 alin. (3) din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

         În darea de seamă anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS14) angajatorii urmează să declare salariul și alte plăti efectuate în folosul angajatului și, respectiv, a impozitului pe venit reținut din aceste plăti.

        În cazul în care venitul angajatului este scutit de impozitul pe venit, venitul respectiv nu se va reflecta în darea de seama anuală (forma IALS14). De asemenea, în darea de seamă respectivă nu se va reflecta suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii reținute din suma venitului neimpozabil.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016, precum și Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

        Cum se va reflecta în darea de seamă forma IAL09 veniturile angajaţilor, care sunt scutite de impozit pe venit?

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 92 din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88, 89 alin.(1), art. 90 şi 91 din Codul fiscal, vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, darea de seama în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plaţile, precum şi suma totală a plaţii şi a impozitului pe venit reţinut. Formularul dării de seamă (forma IAL-09) a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. În darea de seamă fiscală forma IAL-09 angajatorii urmează să declare salariul şi alte plaţi efectuate de patron în folosul angajatului şi, respectiv, a impozitului pe venit reţinut din aceste plaţi. În cazul în care angajatul entitaţii este scutit de plata impozitului pe venit, persoana în cauză nu se va indica în darea de seama fiscala (forma IAL-09) şi respectiv decade şi necesitatea reflectării în ea a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii reţinute din salariu sau din plăţile îndreptate spre achitare acestuia de către patron. De asemenea, ţinem să menţionăm că, calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să se reflecte în Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala (forma MED08) şi respectiv în Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma F-4BASS).

29.1.6.2.2.

Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial sunt scutite de impozitul pe venit?

 În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile.  Darea de seamă fiscală privind veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, cu excepția dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare. 
 Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal, în darea de seamă lunară (forma IPC) se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.  
 Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sunt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), parțial sunt scutite de impozitul pe venit, în darea de seamă lunară (forma IPC18) vor fi incluse doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată din acestea, la codul sursei de venit SALa).

Arhiva

        Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial sunt scutite de impozitul pe venit?  

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, cu excepția dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare. 

        De asemenea, potrivit alin. (3) din articolul menționat, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

        Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal, în dările de seamă menționate se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată. 

        Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sunt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), care parțial sunt scutite de impozitul pe venit, vor fi incluse în dările de seamă lunare și anuale (forma IPC18, IALS) doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată, la codul sursei de venit SALa).

        Cum se reflectă în dările de seamă lunare și anuale veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial este scutit de impozitul pe venit?  

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.

        De asemenea, potrivit alin. (3) din articolul menționat, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art.88–91 din Codul fiscal, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

        Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal în dările de seamă menționate se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

        Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sînt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), care parțial sînt scutite de impozitul pe venit, vor fi incluse în dările de seamă lunare și anuale (forma IPC18, IALS14) doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

        Dările de seamă lunare și anuale (forma IPC18, IALS14), precum și Instrucțiunile privind modul de completare a acestora au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017 și nr.140 din 20.11.2017.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.92 alin. (3) din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017 și abrogarea Dărilor de seamă aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014)

        În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare.

        De asemenea, potrivit alin. (3) din articolul menționat, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut.

        Dările de seamă lunare și anuale (forma IRV14, IALS14), precum și Nota explicativă privind completarea lor au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 697 din 22 august 2014.

        Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal și a Hotărîrii menționate, în dările de seamă menționate se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

        Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sînt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), care parțial sînt scutite de impozitul pe venit, vor fi incluse în dările de seamă lunare și anuale (forma IRV14, IALS14) doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016, precum și Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

        Cum se reflectă în darile de seamă formele IAL09 şi IRV09 achitarea plaţilor salariale efectuate în folosul angajaţilor programatori scutiţi de impozitul pe venit?

        Potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88, 89 alin.(1) vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indică numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanelor fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plaţii şi a impozitului pe venit reţinut. Forma dărilor de seama fiscale, precum şi modul de completare a acestora se aprobă, conform prevederilor alin. (5) al art. 92 din Codul fiscal, de către Guvernul Republicii Moldova. Dările de seamă fiscale forma IRV09, IAL09, IAS09 si INR09, precum şi Nota explicativă privind completarea lor au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial Nr. 11-12 din 26.01.2010, art. Nr. 53). Astfel, reieşind din prevederile art. 92 din Codul fiscal şi a Hotărîrii menţionate, în dările de seamă fiscale prezentate inspectoratelor fiscale teritoriale se includ persoanele care au obţinut venituri impozabile şi de la care s-a reţinut impozitul pe venit. Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obţinute de către angajaţii, specialitaţile cărora sînt indicate în lista ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe (Anexa nr. 2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24.04.1997), sînt scutite de impozitul pe venit, aceste venituri precum şi angajaţii care le-au obţinut, nu se includ în formele IRV09 şi IAL09.

29.1.6.2.3.

Cum se vor reflecta în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile persoanelor fizice nerezidente aferente activității desfășurate conform contractului (acordului) de muncă sau în baza altor contracte cu caracter civil?

 În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv. 
 Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri. 
 Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. 
 Prin urmare, în Darea de seamă lunară (forma IPC18) la codul 11 (codul sursei de venit SAL) “Plăti salariale, art. 88 din Codul fiscal” se vor reflecta veniturile specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) și o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal. 
 De asemenea, în Darea de seamă lunară (forma IPC18) la codurile 51-56 (codurile surselor de venit ROY b), DOB b), CC, DIV b), RCS b), si PLT) se vor include veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul.

Arhiva

        Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?  

        În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv. 

        Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.  

        Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.  

        Prin urmare, în Darea de seamă lunară (forma IPC18) la codul 11 (codul sursei de venit SAL) “Plăti salariale, art. 88 din Codul fiscal” se vor reflecta veniturile specificate la art. 71 lit. n) și o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

        Totodată, veniturile respective achitate în folosul nerezidenților se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS). 

        De asemenea, în Darea de seamă lunară (forma IPC18) la codurile 51-56 (codurile surselor de venit ROY b), DOB b), CC, DIV b), RCS b), si PLT) se vor include veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul. Veniturile menționate urmează a fi incluse în Nota de informare anuală (forma INR14) cu indicarea codurilor respective.

        Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?  

        În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv. 

        Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri. 

 Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. 

        Potrivit pct. 2 din Nota explicativă la Regulamentul menționat, la codul 11 a formei IPC18 se reflectă și veniturile, specificate la art. 71 lit. n) si o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal. 

        Totodată, veniturile achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS14). 

        De asemenea, totalul din coloanele “Suma impozitului pe venit reținut” din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IPC 18). 

        Suplimentar informăm că în Nota de informare anuală (forma INR14) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit ROY b), DOB b), CC, DIV b), RCS b), si PLT).

        Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?  

        În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv.

        Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.

        Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

        Potrivit pct. 2 din Nota explicativă la Regulamentul menționat, la codul 11 a formei IPC18 se reflectă și veniturile, specificate la art. 71 lit. n) si o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

        Totodată, veniturile achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS14).

        De asemenea, totalul din coloanele “Suma impozitului pe venit reţinut” din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IPC 18).

        Suplimentar informăm că în Nota de informare (forma INR14) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit PLT, DIV b), RCS b), si ALT).


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării abrogării Dării de seamă IRV14 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014)

        În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv. 

        Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.

        Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

        Potrivit pct. 2 din Nota explicativă la Regulamentul menționat, la codul 11 a formei IRV14 se reflectă și veniturile, specificate la art. 71 lit. n) si o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

        Totodată, veniturile achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS14).

        Conform pct. 7 din Nota explicativă, totalul din coloanele “Suma impozitului pe venit reţinut” din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IRV14).

        Suplimentar informăm că în Nota de informare (forma INR14) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit PLT, DIV b), RCS b), si ALT).

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, publicată în M.O nr. 256-260/745 din 29 august 2014)

        Cum se vor completa dările de seamă IRV09, IAL09 şi INR09 la achitarea plaţilor efectuate în folosul persoanelor fizice nerezidente?

      În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu ţin de o reprezentanşa permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul deducerii, cu excepţia veniturilor menţionate la alin (4). Potrivit alin.(4) art. 73 din Cod, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) şi o), urmeaza a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevazut la art. 88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri. Astfel, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil sînt specificate la lit. n) art. 71 din Codul fiscal şi se impoziteaza la sursa de plată în modul prevazut la art. 88 din Codul fiscal. Modul de impozitare a veniturilor nerezidenţilor la sursa de plată este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010 (Monitorul Oficial nr. 11-12 din 26.01.2010 art. 53). Prin acest Regulament au fost aprobate formularele dărilor de seama fiscale (formele IRV09, IAL09, IAS09 şi INR09), precum şi Nota explicativă privind completarea lor. Punctul 2 al Notei explicative prevede că, la codul 11 a formei IRV09 „Plaţi salariale, art. 88 din Codul fiscal” se reflectă şi veniturile, specificate la lit. n) si o) art.71 din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal. În cazul în care întreprinderea va achita venituri în folosul persoanelor fizice nerezidente ele urmeaza a fi reflectate în Darea de seama forma IRV09 la codul 11 SAL ”Plaţi salariale, art. 88 din Codul fiscal”. Totodată, veniturile indicate achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă şi în forma IAL09. Urmeaza a ţine cont ca, totalul coloanei 6 din Nota (forma IAL09) sa corespundă cu totalul coloanei 4 din forma IRV09 (codul sursei de venit (SAL)) cumulativ pentru toată perioada fiscală. Suplimentar informam că în Nota de informare (forma INR09) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit ROY b), DIV b), DOB b), NED b) si ALT b)).

29.1.6.2.4. Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă lunară (forma IPC) la reflectarea venitului achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător aferentă transmiterii în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată?

    Conform art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se reflectă în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017.

     Prin urmare, potrivit modului de completare a acesteia, venitul achitat persoanei fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, aferent transmiterii în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul reținut, urmează a fi reflectate la codul sursei de venit „FOL”.

     (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării prevederilor Codului fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Arhiva

    Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă lunară (forma IPC) la reflectarea venitului achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător aferentă transmiterii în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată?
    Conform art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se reflectă în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017. 

     Prin urmare, potrivit modului de completare a acesteia, venitul achitat persoanei fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, aferent transmiterii în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul reținut, urmează a fi reflectate la codul sursei de venit „FOL”.

        În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată?  

        Conform art. 92 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 și Nota de informare anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților (Forma IALS), aprobate respectiv prin Ordinele Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20.11.2017 și nr. 149 din 05.09.2018. 

        Prin urmare, potrivit modului de completare a acestora, veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul reținut din acestea, urmează de a fi reflectate de către entitate, la codul sursei de venit „FOL”.

        În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată?  

        Conform art. 92 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 și Nota de informare anuală privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților (Forma IALS 14), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.140 din 20.11.2017.

        Prin urmare, potrivit modului de completare a acestora, veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul reţinut din acestea, urmează de a fi reflectate de către entitate, la codul sursei de venit „FOL”.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial nr. 383-388 din 03.11.2017 și Ordinul Ministerului finanțelor nr.140 din 20.11.2017 (în vigoare 01.12.2017) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 421-427 art. 2076 din 01.12.2017)

        Conform art. 92 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă lunară privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 și Nota de informare anuală privind salariul și alte plăți effectuate de către angajator în folosul angajaților (Forma IALS 14). 

         Potrivit modului de completare a acestora (anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator), veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul reţinut din acestea, urmează de a fi reflectate de către entitate, la codul 41, codul sursei de venit „FOL”. În cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. 

         [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Hot.Guv. nr.599 din 26.07.2017, în vigoare 28.07.2017]

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

 Conform art. 92 alin. (2) și (5) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă lunară privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. 

 Potrivit modului de completare a acesteia, veniturile achitate persoanelor fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul reţinut, urmează de a fi declarate şi reflectate de către întreprindere, la codul sursei de venit „FOL”. 

 Totodată, conform prevederilor art. 901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul respectiv scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3), (31), (33), (34) şi (35) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

        În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul acordat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată? 

        Potrivit prevederilor art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul menţionat, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        În conformitate cu art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se reflectă de către plătitorii veniturilor respective în Darea de seamă lunară privind venitul achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV09), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19 ianuarie 2010. 

        Potrivit modului de completare a acesteia, veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul aferent reţinut, urmează de a fi declarate şi reflectate de către întreprindere, la codul sursei de venit „FOL”. 

        Totodată, conform prevederilor art. 901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit pentru veniturile menţionate scuteşte beneficiarul veniturilor date de includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de declararea acestora.

29.1.6.2.5.

Cum se reflectă în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin și achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
 Astfel, potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017, veniturile sub formă de royalty achitate în folosul persoanelor fizice și impozitul reținut, urmează a fi reflectate la codul sursei de venit „ROY”. 
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

Arhiva

        Cum se reflectă în Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul Fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin și achită la buget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. 

         Astfel, potrivit modului de completare a Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, veniturile sub formă de royalty achitate în folosul persoanelor fizice și impozitul reținut, urmează a fi reflectate la codul sursei de venit „ROY”.

        Care cod din Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta ( Forma IRV09), reflectă veniturile sub formă de royalty, din plăţile efectuate de gospodăriile ţărăneşti ( de fermier) în folosul persoanelor fizice în anul 2013 şi suma impozitului reţinut?  

        Potrivit modificării Legii nr.178 din 11.07.2012 în  art.89 şi 901  din Codul Fiscal, din 1 ianuarie 2013, veniturile sub formă de royalty, achitate în folosul persoanelor fizice, se impozitează la cota de 12 % prin reţinerea finală a impozitului la sursa de plată.

        Pînă la operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 prin care s-a aprobat Darea de seamă IRV09, suma venitului achitat sub formă de royalty şi impozitul reţinut se reflectă la codul 22 ROY a).

29.1.6.2.6.

În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) urmează a fi reflectate veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?

 Veniturile nerezidentului, obținute sub formă de dobîndă, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) la rîndul cu codul 52 - Dobînzi (codul sursei de venit – DOB b)).  
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

Arhiva

        În care rînd al Dării de seamă fiscale privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?

        Veniturile nerezidentului, obținute sub formă de dobîndă, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) în rîndul cu codul 51 - plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor, prevăzute la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal (codul sursei de venit - PLT).

29.1.6.2.7.

În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

 Veniturile nerezidentulu, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) în rîndul cu codul 51 – Royalty (codul sursei de venit – ROY B)).

Arhiva

        În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

        Veniturile nerezidentulu, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV014) în rîndul cu codul 51 - plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor, prevăzute la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal (codul sursei de venit - PLT).

29.1.6.2.8.

Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), repartizat pe subdiviziuni?

 Anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), care se prezintă lunar, conține informația privind repartizarea impozitul pe venit calculat din salarii pe pe subdiviziuni.
 Prin urmare, anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), sunt obligați de a o completa contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central.
 Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18).
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

Arhiva

       Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni? Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni. 

       În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Codul fiscal, pentru executarea prevederilor art.6 alin.(10), contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit stabilit agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii conform cap.71 din titlul II al Codului fiscal). 

        Prin urmare, anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), sunt obligați de a o completa contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central. Astfel, în acest caz, în anexă se vor specifica inclusiv și datele despre sediul central. 

        Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14). În cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. 

         [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Hot.Guv. nr.599 din 26.07.2017, în vigoare 28.07.2017]

         Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni.

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Codul fiscal, pentru executarea prevederilor art.6 alin.(10), contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier şi a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 din titlul II).

 Prin urmare, anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), sunt obligați să o completeze contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central. În acest caz, în anexă se vor specifica inclusiv și datele despre sediul central.

 Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14).

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.7 alin.(5) din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

        Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni. 

        În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilii care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central, achită impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităților administrativ-teritoriale de la sediul filialelor şi/sau subdiviziunilor. 

        Prin urmare, anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), sunt obligați să o completeze contribuabilii care au subdiviziuni situate în afara unității administrativ-teritorială în care se află sediul central. În acest caz, în anexă se vor specifica și datele, inclusiv și despre sediul central. 

        Totodată, contribuabilii care nu au subdiviziuni sau au subdiviziuni amplasate în aceeași unitate administrativă, ca și sediul central, nu au obligația de a completa anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14).

29.1.6.2.9.

În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?

 În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte. În același timp, codul subdiviziunii specificat în documentul de plată la achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată, trebuie să coincidă cu codul subdiviziunii reflectat în anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18).
 Astfel, în anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă menționată urmează a fi reflectată doar informația privind repartizarea sumelor impozitului pe venit reținute din salarii pe subdiviziuni, în decursul lunii de raportare.
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

Arhiva

        În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte. În același timp, codul subdiviziunii specificat în documentul de plată la achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată, trebuie să coincidă cu codul subdiviziunii reflectat în anexa la Darea de seama privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14). 

         Astfel, în anexa la Darea de seamă menționată în coloanele 4-18 se reflectă sumele impozitului pe venit efectiv reținute în decursul lunii de raportare de subdiviziunile care au efectuat plăți în conformitate cu articolele 88, 89, 90, 901 și 91 din Codul fiscal.

29.1.6.2.10.

La care cod din clasificația economică se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectate în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18)?

 Pentru a achita impozitul pe venit reținut la sursa de plată, reflectat în Darea de seamă forma IPC18, urmează a fi utilizat generatorul codurilor IBAN (http://mf.gov.md/ro/iban), care generează codul necesar pentru încasări în dependență de indicatorii selectați.

Arhiva

        La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?

        Impozitul pe venit reținut la sursa de plată, reflectat în Darea de seamă forma IRV14, se achită la următoarele capitole și paragrafe ale clasificației bugetare: 

 -impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei SAL și SAL a) – 111 110 ,,Impozit pe venit reținut din salariu”; 

 -impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei DOB, SER, FOL, RCS а), ROY, NOR, PUB, LIV, PLT, RCS b) – 111 220 ,,Impozit pe venit reținut la sursa de plată”; 

 -impozitul pe venit din venitul cu codul sursei DIV a), DIV b) – 111 230 ,,Impozit pe venit reținut din suma dividendelor achitate”.

        La care capitol și paragraf din clasificația bugetară se va achita impozitul pe venit reținut la plata veniturilor reflectat în Darea de seamă forma IRV14?  

        Impozitul pe venit reținut la sursa de plată, reflectat în Darea de seamă forma IRV14, se achită la următoarele capitole și paragrafe ale clasificației bugetare:

        Impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei SAL și SAL a) – 111 01 ,,Impozitul pe venit din salariu”; 

        Impozitul pe venit reținut din venitul cu codul sursei DOB, SER, FOL, RCS а), ROY, NOR, PUB, LIV, PLT, RCS b) – 111 20 ,,Impozitul pe venit, reținut la sursa de plată”; 

        Impozitul pe venit din venitul cu codul sursei DIV a), DIV b) – 111 22 ,,Impozitul pe venit reținut din suma dividendelor plătite”.

29.1.6.2.11.

Este obligat beneficiarul de lucrări din agricultură să completeze și să prezinte Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19) pentru lucrătorii zilieri ?

 Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19) se completează în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator pentru următoarele situaţii ce ţin de raporturile de muncă: 
a) în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă; 
b) aflare a persoanei în perioada unui risc asigurat (îngrijire a copilului până la 3 ani, îngrijire a copilului de la 3 la 4 ani, concediul paternal); 
c) stabilire a unei funcţii care acordă dreptul la pensie în condiţii speciale. În cazul dat nu se întocmeşte ordinul de către angajator, pct. 3 din Instrucţiune cu privire la modul de completare a Informaţiei privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19), anexa nr.4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017. 
 Totodată, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri nr. 22/2018 raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art.1 din Legea menționată, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă. 
 Respectiv, deoarece raporturile de muncă nu se stabilesc prin contractul individual de muncă, dar prin acordul de voinţă al părţilor, beneficiarul de lucrări din agricultură nu va fi obligat să completeze și să prezinte Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19).

29.1.6.2.12.

Cum urmează a fi reflectate în Darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizice de către entitate, de la transmiterea în arendă a terenurilor agricole?

 Potrivit prevederilor capitolului II din Instrucțiunea privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017, la codul 32 (codul sursei de venit PLs)) în col.4 se reflectă suma venitului calculat și îndreptat spre achitare din care nu urmează să se reţină în prealabil impozitul pe venit (art.90 din Codul fiscal).

29.1.6.2.13. Cum urmează de a fi reflectate indemnizaţiile de eliberare din serviciu în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18)?

     Indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei se atribue la alte venituri impozabile potrivit art. 18 lit.o) din Codul menționat.

    Prevederile art.186 alin.(1) lit. a), b), c) din Codul muncii (Legea nr.154 din 28.03.2003), stabilește plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate pentru prima pentru a doua lună, și a treia lună după concedierea salariatului.

     Astfel, în cazul în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. a) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate aplicînd prevederile alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și cotele stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

    Respectiv, în cazul în care pe parcursul anului fiscal de gestiune sumele indemnizaţiei au fost achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.a) din Codul muncii, la completarea Dării de seamă menționate, acestea se vor reflecta la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

      În situația în care, indemnizaţiile de eliberare din serviciu, sunt achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.b) și c) din Codul muncii, în luna a doua și a treia ulterior momentului rezilierii contractului de muncă, acestea cad sub regimul fiscal stabilit la art. 90 din Codul fiscal, cu reţinerea impozitului pe venit în mărime de 12%, urmează a fi reflectate la codul 31 din Darea de seamă menționată la codul sursei de venit PL.

     Totodată, în cazul lichidării unităţii, prin acordul scris al părţilor, potrivit art.186 alin.(1) lit.d) din Codul muncii, este prevăzută achitarea sumei indemnizației integral pe toate 3 luni, la data concedierii.

      Prin urmare, în cazul în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. d) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate, aplicând prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat, de deduceri, de cotele stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal, acestea urmează a fi reflectate în Darea de seamă menționată la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării prevederilor Codului fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Arhiva

    Începând cu 1 mai 2015, din categoria veniturilor neimpozabile au fost excluse indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei (art.20 lit.g) din Codul fiscal), astfel fiind atribuite la alte venituri impozabile potrivit art. 18 lit.o) din Codul menționat.

    Prevederile art.186 alin.(1) lit. a), b), c) din Codul muncii (Legea nr.154 din 28.03.2003), stabilește plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate pentru prima pentru a doua lună, și a treia lună după concedierea salariatului.

    Astfel, în cazul în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. a) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate aplicînd prevederile alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și cotele stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

    Respectiv, în cazul în care pe parcursul anului fiscal de gestiune sumele îndemnizaţiei au fost achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.a) din Codul muncii, la completarea Dării de seamă menționate, acestea se vor reflecta la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

    În situația în care, indemnizaţiile de eliberare din serviciu, sunt achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.b) și c) din Codul muncii, în luna a doua și a treia ulterior momentului rezilierii contractului de muncă, acestea cad sub regimul fiscal stabilit la art. 90 din Codul fiscal, cu reţinerea impozitului pe venit în mărime de 7%, urmează a fi reflectate la codul 31 din Darea de seamă menționată la codul sursei de venit PL.

    Totodată, în cazul lichidării unităţii, prin acordul scris al părţilor, potrivit art.186 alin.(1) lit.d) din Codul muncii, este prevăzută achitarea sumei îndemnizației integral pe toate 3 luni, la data concedierii.

    Prin urmare, în cazul în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. d) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate, aplicând prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat, de deduceri, de cotele stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal, acestea urmează a fi reflectate în Darea de seamă menționată la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

        Cum urmează de a fi reflectate în darea de seamă forma IRV 14 indemnizaţiile de eliberare din serviciu? Începând cu 1 mai 2015, din categoria veniturilor neimpozabile au fost excluse indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei (art.20 lit.g) din Codul fiscal), astfel fiind atribuite la alte venituri impozabile potrivit art. 18 lit.o) din Codul menționat.

        Prevederile art.186 alin.(1) lit. a), b), c) din Codul muncii (Legea nr 154 din 28.03.2003), stabilesc plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate pentru prima pentru a doua lună, și a treia lună după concedierea salariatului.

        Astfel, în cazul, în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. a) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate aplicînd prevederile alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și cotele stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

        Respectiv, la completarea Darii de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV 14), în cazul în care pe parcursul anului fiscal de gestiune sumele îndemnizaţiei au fost achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.a) din Codul muncii, acestea se vor reflecta la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

        În situația în care, indemnizaţiile de eliberare din serviciu, sunt achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.b) și c) din Codul muncii, în luna a doua și a treia ulterior momentului rezilierii contractului de muncă, acestea cad sub regimul fiscal stabilit la art. 90 din Codul fiscal, cu reţinerea impozitului pe venit în mărime de 7%.

        Astfel, sumele îndemnizaţiei de eliberare, achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit.b) și c) din Codul muncii, urmează a fi reflectate la codul 31 al Darii de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV 14) codul sursei de venit SER.

        Totodată la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, se prevede achitarea sumei îndemnizației integral pe toate 3 luni, la data concedierii (art.186 alin.(1) lit.d din Codul muncii).

        În cazul, în care vor avea loc achitările indemnizațiilor de concediere la data concedierii, în conformitate cu art.186 alin.(1) lit. d) din Codul muncii, acestea urmează a fi impozitate, aplicând prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și cotele stabilite la art.15 lit. d)) din Codul fiscal.

        Respectiv, la completarea Darii de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV 14), în cazul în care pe parcursul anului fiscal de gestiune sumele îndemnizaţiei au fost achitate conform prevederilor art.186 alin.(1) lit. d) din Codul muncii, acestea se vor reflecta la codul 11 (codul sursei de venit SAL).

        Arhivă[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.71 din 12.04.2015, ( în vigoare la 01.05.2015 ) ]

        Cum urmează de a fi reflectate în darea de seamă forma IRV 14 indemnizaţiile de eliberare din serviciu, începând cu luna mai a anului 2015? Începând cu 1 mai 2015, din categoria veniturilor neimpozabile au fost excluse indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei (art.20 lit.g) din Codul fiscal, în continuare CF). 

         Astfel, indemnizaţiile de eliberare din serviciu fiind excluse din categoria veniturilor neimpozabile, se califică a fi drept venituri impozabile fiind atribuite la art. 18 lit.o) din CF, alte venituri. 

         Ţinînd cont, că indemnizaţiile de eliberare din serviciu sunt achitate ulterior momentului rezilierii contractului de muncă, acestea cad sub regimul fiscal stabilit la art. 90 din Codul fiscal. Obligaţia de reţinere prealabilă la sursa de plată a impozitului pe venit în mărime de 7% survine din plăţile efectuate în favoarea persoanelor fizice care se referă la veniturile impozabile stabilite de art. 18 din Cod. 

         Prin urmare, fiind stabilit că aferent indemnizaţiilor de eliberare din serviciu se aplică regimul fiscal stabilit de art.90 din Codul fiscal, în darea de seamă forma IRV14 acestea se vor reflecta la codul SER.

29.1.6.2.14.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

Arhiva

        În ce cazuri apare obligaţia de a completa codul sursei de venit „Alte venituri” (ALT) din Darea de seamă (forma IRV14)?

        Conform Notei explicative privind completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în Darea de seamă menţionată (forma IRV14) se reflectă toate veniturile şi reţinerile impozitului pe venit stabilite la capitolul 15 din Codul fiscal. 

        Potrivit Notei explicative menţionate, la codul sursei de venit „Alte venituri” (ALT) se indică veniturile nespecificate la alte poziţii din Darea de seamă menţionată. Astfel, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede alte reţineri decît cele expres specificate în forma IRV14 (fiecare poziţie din Darea de seamă face referinţă la articolele din Codul fiscal), nu apare necesitatea de a fi completat codul sursei de venit „Alte venituri” (ALT).

29.1.6.2.15.

Apare obligația de a reflecta în Darea de seamă (forma IPC18) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internațional acest venit este scutit de impunere?

 În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, cu condiția prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidență pînă la momentul efectuării plății. 
 Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. 
 Conform Modului de completare a Tabelului nr. 1 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017, pentru plățile reflectate la codurile 51 – 56 din Darea de seamă respectivă, în cazul în care acestea potrivit tratatelor internaționale privind evitarea dublei impuneri se scutesc de impozitare, se vor completa doar indicatorii din col.4 „Venit calculat și îndreptat spre achitare (lei)”. 
 Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internațional venitul este scutit de aplicarea impozitului pe venit, și respectiv nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată în Republica Moldova, atunci la completarea Dării de seamă forma IPC18 se va completa doar coloana 4 cu indicarea sumei aferent venitului respectiv calculat și îndreptat spre achitare.

Arhiva

        Apare obligaţia de a reflecta în Darea de seamă (forma IPC18) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internaţional acest venit este scutit de impunere?  

        În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, cu condiţia prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidenţă pînă la momentul efectuării plăţii.

        Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.

        Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internaţional venitul este scutit de impunere la sursa de plată, sau nu apare obligaţia de reţinere a impozitului în Republica Moldova, aceste venituri nu se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18).


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

        Apare obligaţia de a reflecta în Darea de seamă (forma IRV14) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internaţional acest venit este scutit de impunere?

        În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, cu condiţia prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidenţă pînă la momentul efectuării plăţii. 

         Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. 

         Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internaţional venitul este scutit de impunere la sursa de plată, sau nu apare obligaţia de reţinere a impozitului în Republica Moldova, aceste venituri nu se vor reflecta în Darea de seama (forma IRV14).

29.1.6.2.16.

Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administrație) achitate nerezidenților?

 Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administrație și/sau alte plăți primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligațiilor administrative încredințate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova. 
 Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin. (1) lit. n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Cod, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri. 
 Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 126 din 04.10.2017, în Darea de seamă (forma IPC18) veniturile specificate la art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenților, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL. 
 Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual și în Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS).

Arhiva

        Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?  

        Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.

        Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin.(1) lit.n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Cod, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.

        Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017, în Darea de seamă (forma IPC18) veniturile specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL.

        Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual şi în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14).


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

        Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC18) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?  

        Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.

        Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin.(1) lit.n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Cod, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.

        Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017, în Darea de seamă (forma IPC18) veniturile specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL.

        Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual şi în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14).


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017)

Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IRV14) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?

        Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova. 

         Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin.(1) lit.n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Cod, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri. 

         Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în Darea de seamă (forma IRV14) veniturile specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL. 

         Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual şi în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14).

29.1.6.2.17.

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

Arhiva

        Se prezintă Darea de seamă lunară (Forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) dacă pe parcursul perioadei fiscale nu au fost efectuate rețineri la sursa de plată?

        În conformitate cu prevederile pct. 2 din Nota explicativă (Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014), în cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. 

        Astfel, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale nu a efectuat nici o plată și acesta nu a prezentat dări de seamă lunare (Forma IRV14) atunci și darea de seamă anuală (Forma IALS14) nu se va prezenta.

29.1.6.2.18.

În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

 Veniturile persoanei fizice, obținute sub formă de dobînzi, precum și impozitul pe venit reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) în rîndul cu codul 21 „Dobînzi, art. 89 din Codul fiscal” (codul sursei de venit - DOB).

Arhiva

        În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

        Veniturile persoanei fizice, obținute sub formă de dobînzi, precum și impozitul pe venit reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14) în rîndul cu codul 21 „Dobînzi, art. 89 din Codul fiscal” (codul sursei de venit - DOB).

29.1.6.2.19.

Cum urmează să reflecte agentul economic în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), impozitul reținut din plățile efectuate în folosul persoanei fizice la desfacerea, prin unitățile comerțului de consignație, a mărfurilor?

 Potrivit prevederilor art. 901 alin. (36) din Codul fiscal fiecare comisionar reține un impozit în mărime de 10% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente desfacerii prin unitățile comerțului de consignație a mărfurilor.
 De asemenea, potrivit modului de completare a Dării de seamă (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017, la codul 48 cu codul sursei de venit „CSM” se indică plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor art.901 alin.(36) din Codul fiscal”.
 Prin urmare, impozitul reținut conform art. 901 alin. (36) din Codul fiscal se va reflecta la codul sursei de venit „CSM”.
 (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial nr. 383-388 din 03.11.2017)

Arhiva

        Cum urmează să reflecte agentul economic în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reținut din acesta (forma IRV14), impozitul reținut din plățile efectuate în folosul persoanei fizice la desfacerea, prin unitățile comerțului de consignație, a mărfurilor?

        Potrivit prevederilor art. 901 alin. (36) din Codul fiscal fiecare comisionar reține un impozit în mărime de 10% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente desfacerii prin unitățile comerțului de consignație a mărfurilor. 

 De asemenea, potrivit modului de completare a Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (Forma IRV14), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, la codul 61 „Alte venituri” se indică suma veniturilor nespecificate la alte poziții. Astfel, dacă pe parcursul anului fiscal au fost introduce categorii noi de impozite pe venit acestea urmează a fi reflectate la codul sursei de venit „ALT”. 

        Respectiv, impozitul reținut conform art. 901 alin. (36) din Codul fiscal se va reflecta la codul sursei de venit „ALT”.

29.1.6.2.20.

Va fi obligat contribuabilul să prezinte darea de seamă Forma IPC18 cu indicarori „0” (zero)?

 Potrivit art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. 
 Formularul dării de seamă menționate (Forma IPC18) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017. În tabelul nr.3 din darea de seamă menționată contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților.  
 În același timp, art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuţii de asigurări sociale şi nu au angajaţi nu au obligaţia prezentării dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă. 
 Prin urmare, în cazul în care în luna de gestiune nu au fost efectuate plăți în folosul persoanelor fizice, nu au fost calculate contribuții de asigurări sociale şi nu au angajaţi, contribuabilul nu va prezenta darea de seamă pentru luna respectivă (Forma IPC18).

Arhiva

        În ce cazuri contribuabilii prezintă darea de seamă Forma IPC18 cu indicii ”0”?         Potrivit art.92 alin. (2) din Codul fiscal plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. 

        Formularul dării de seamă menționate (Forma IPC18) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017. În tabelul nr.3 din darea de seamă menționată contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților.  

        În același timp, art.5 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că plătitorii contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sânt obligaţi să prezinte declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidența nominală a asiguraților, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare, cu excepția persoanelor fizice specificate la lit. b), pentru care este stabilit un alt termen de prezentare a declarației ce vizează contribuțiile de asigurări sociale. 

        Prin urmare, ținând cont de faptul că articolul 5 din Legea nominalizată nu specifică cazuri de neprezentare a declarației menționate, precum și faptul că începând cu perioada de declarare luna ianuarie 2018 informația privind contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților se declară prin darea de seamă (Forma IPC18) (tab.nr.3), plătitorii contribuțiilor de asigurări sociale în cazul în care în luna de gestiune nu calculează plăți salariale sau alte recompense sunt obligați să prezinte darea de seamă menționată și, indicând indicii „0”.

        În ce cazuri contribuabilii prezintă darea de seamă Forma IPC18 cu indicii ”0”?         Potrivit art.92 alin. (2) din Codul fiscal plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. 

        Formularul dării de seamă menționate (Forma IPC18) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017. În tabelul nr.3 din darea de seamă menționată contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților. 

        În același timp, art.5 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că plătitorii contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sânt obligaţi să prezinte declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidența nominală a asiguraților, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare, cu excepția persoanelor fizice specificate la lit. b), pentru care este stabilit un alt termen de prezentare a declarației ce vizează contribuțiile de asigurări sociale. 

        Prin urmare, ținând cont de faptul că articolul 5 din Legea nominalizată nu specifică cazuri de neprezentare a declarației menționate, precum și faptul că începând cu perioada de declarare luna ianuarie 2018 informația privind contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților se declară prin darea de seamă (Forma IPC18) (tab.nr.3), plătitorii contribuțiilor de asigurări sociale în cazul în care în luna de gestiune nu calculează plăți salariale sau alte recompense sunt obligați să prezinte darea de seamă menționată și, indicând indicii „0”.

29.1.6.2.21.

Cum urmează să se reflecte în Darea de seamă lunară (forma IPC) impozitul reținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 alin. (35) Codul fiscal)?

 Conform art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, aferent veniturilor, obținute de persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în legătură cu livrarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural, se aplica reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată în mărime de 5%. 
 Potrivit capitolului II din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă (forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017, veniturile respective și impozitul pe venit reținut, se reflectă în tabela nr.1 la Darea de seamă menționată (cod 47 și codul sursei de venit „LIV”), care se prezintă lunar pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile respective.

Arhiva

        Cum urmează să se reflecte în Dările de seamă lunare și anuale, impozitul reținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din veniturile aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 alin. (35) Codul fiscal)?  

        Conform art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, la veniturile obținute de persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural, de către persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, se aplica reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată în mărime de 5%.  

        Potrivit capitolului II din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017, veniturile respective și impozitul pe venit reținut, se reflectă în tabela nr.1 la Darea de seamă menționată (codul 47 cu codul sursei de venit „LIV”), care se prezintă de către plătitorul veniturilor lunar pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. 

        Concomitent, conform art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, veniturile respective și impozitul reținut urmează să fie declarate suplimentar, indicînd numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile, anual în Nota Informativă (forma IALS) aprobate prin Ordinele Ministerului Finanțelor nr. 140 din 20.11.2017 și nr. 149 din 05.09.2018.

        Cum urmează să se reflecte în Dările de seamă lunare și anuale, impozitul reținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, din veniturile aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 alin. (35) Codul fiscal)?  

        Conform art. 901 alin.(35) din Codul fiscal, la veniturile obținute de persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, se aplica reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată în mărime de 5%. 

        Potrivit capitolului II din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 04.10.2017, veniturile respective și impozitul pe venit reținut, se reflectă în tabela nr.1 la Darea de seamă menționată (codul 47 cu codul sursei de venit „LIV”), care se prezintă de către plătitorul veniturilor lunar pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile.

        Concomitent, conform art.92 alin.(3) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, veniturile respective și impozitul reținut urmează să fie declarate suplimentar, indicînd numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, anual în Nota Informativă (forma IALS 14) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.140 din 20.11.2017.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului finanțelor nr.126 din 04.10.2017 (în vigoare 01.01.2018) publicat în Monitorul Oficial nr. 383-388 din 03.11.2017)

29.1.6.2.22.

Au obligația să prezinte lunar Darea de seamă IPC18 cu indicile „0”, întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă?

 Întreprinderile individuale care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă umrează să prezinte anual (pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 04.10.2017.
 Prin urmare, în lipsa persoanelor angajate, nu apare obligația de a prezenta lunar Forma IPC18 cu indicile „0”.

29.1.6.2.23.

Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IPC18) veniturile achitate persoanelor fizice – zilieri?

 Potrivit noțiunii expuse la art. 2 din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă și care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar. 
 Din plățile achitate zilierilor pentru serviciile și lucrările ocazionale efectuate, beneficiarii urmează să rețină la sursa de plată impozitul pe venit conform art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit. a) din Codul fiscal.
 Conform capitolului II din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017, veniturile respective și impozitul pe venit reținut, se reflectă în tabela nr.1 la Darea de seamă menționată (cod 11 și codul sursei de venit „SAL”), care se prezintă lunar pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile menționate.

Arhiva

        Cum se vor reflecta în Darea de seama lunară (forma IPC18) și anuală (forma IALS18) veniturile achitate persoanelor fizice –zilieri, pentru serviciile şi lucrările ocazionale efectuate?  

        Potrivit noțiunii expuse la art.2 din Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă şi care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar.

        Din plăţile achitate zilierilor pentru serviciile şi lucrările ocazionale efectuate, beneficiarii urmează să reţină la sursa de plată impozitul pe venit conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit.a) din Codul fiscal.

        Astfel, suma impozitului reținut din venitul calculat obţinut din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier, urmează a fi declarată de către beneficiarul serviciului prestat de către zilieri prin Darea de seamă (forma IPC18) în tabelul nr.1 la codul sursei de venit „SAL”.

        Concomitent, beneficiarul serviciului prestat de zilieri urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (forma IALS18) în care va indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum şi suma totală a plății şi a impozitului pe venit reținut (conform art. 92 alin. (3) din Codul fiscal).

29.1.6.2.24.

Va fi oare obligată societatea cu răspundere limitată, administratorul căreia este și unicul fondator, să prezinte darea de seamă forma IPC18 în cazul în care aceasta nu are angajați?

 Potrivit prevederilor art.128 din Codul muncii și art.2 din Legea salarizării nr.847/2002, salariu reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit salariaților de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată. 
 În acest context, ținând cont de caracterul sinalagmatic al contractului individual de muncă, care presupune existența a două părți (angajatorul și salariatul), în cazul fondatorului societății cu răspundere limitată care este concomitent și conducătorul (administratorul) unității respective, lipsește faptul prezenței angajatorului și a salariatului. În cazul menționat nu are loc încheierea contractului individual de muncă și, respectiv, lipsește faptul primirii salariului în sensul Codului muncii sau al Legii salarizării.
 Prin urmare, societatea cu răspundere limitată, administratorul căreia este și unicul fondator, care în luna de gestiune nu achită plăți în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuii de asigurări sociale și nu are angajați, nu are obligația de a prezenta darea de seamă forma IPC18 pentru perioada de gestiune.

29.1.6.2.25.

Urmează oare organizațiile sindicale să prezinte darea de seamă forma IPC18 cu indicele zero (0) în cazul în care acestea nu au angajați?

 În conformitate cu prevederile art.1 din Legea sindicatelor nr.1129/ 2000 prin noțiunea „sindicate” se subînțelege asociații din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce țin de activitatea lor, și constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor lor. 
 În temeiul prevederilor capitolului V din Legea nominalizată, cu persoanele alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază se încheie contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia. 
 Prin urmare, în cazul în care organizația sindicală are persoane angajate prin contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia, potrivit art.92 alin.(2) din Codul fiscal, prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. 
 Formularul dării de seamă menționate (Forma IPC18) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017. În tabelul nr.3 din darea de seamă menționată contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților. 
 În același timp, art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu au obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.
 În cazul în care organizația sindicală, în luna de gestiune, nu a efectuat plăți în folosul persoanelor fizice, nu a calculat contribuții de asigurări sociale şi nu are angajați, pentru organizația în cauză nu apare obligația de a prezenta pentru luna respectivă darea de seamă (Forma IPC18).

29.1.6.2.26. Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin (33) din Codul fiscal fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal. 

        Astfel, potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017, veniturile sub formă de cîştiguri de la loterii şi/sau pariuri urmează a fi reflectate la codul sursei de venit ,,NOR”. 

        Temei: Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 19 din 28 ianuarie 2020.

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin (33) din Codul fiscal fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

        Astfel, potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017, veniturile sub formă de cîştiguri de la loterii şi/sau pariuri urmează a fi reflectate la codul sursei de venit ,,PUB”.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ